I DFS vil vi gerne have fokus på bøn og på de følgende undersider kan du læse meget mere om bøn, lave aktiviteter, sende bønneemner til vores bønnenetværk og meget mere.


DFS ser vigtigheden af at bede. Gør du også det?
Her er idéer til, hvordan du finder stilheden:

  • Find et godt tidspunkt
  • Find en passende ramme. Fx et lokale, en tur i det fri, på cyklen på vej til arbejde, alene eller sammen med andre, en god stol osv.
  • Find en konkret ting at gøre. Fx tænd et lys, slå korstegnet, stå op osv.
  • Gør omgivelserne tavse omkring dig. Sluk radioen, luk døren, sluk mobilen osv.
  • Tøm hovedet – skærp koncentrationen. Skriv evt. en huskeseddel før du begynder.
  • Skærp bevidsthed om, at du er gået ind i stilhedens ”rum” og kan tale frit med din far i himlen.

I kristendommen handler stilheden ikke om at tømme sindet. Det handler om at tømme sindet for støj, og derved give plads til nærvær med Gud.

Andre bønner
Bed bønner fra Salmebogen, Bibelen og bed Fadervor.

Din bedetid er vores hjælp!
Tak for enhver bøn der bedes for Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler og vores arbejde.

DFS BEDELISTE - BRUG DET SOM BOGMÆRKE

Du kan støtte lokalt arbejde, landsarbejdet og børn i Danmark ved at bede for det. Vi har lavet en bedefolder til hele ugen.

TAK for enhver bøn, du vil bede for Søndagsskolerne. Det er det, der bærer vores arbejde. Med bedelisten kan du fordele dine egne bedeemner ud over ugens syv dage.

Hent, print og brug listen derhjemme, i kirke og i klub:

  • Hent vores bedefolder
  • Print på almindeligt A4-papir
  • Fold det, så der kommer tre fløje
  • Brug det som bogmærke i Bibelen eller anden god bog

"Beder du til ham, vil han høre dig."
Job 22,27​​​​​​​


Inspiration til at arbejde med bøn

Vi ønsker at gøre temaet bøn nemt at arbejde med. Derfor har vi samlet materialer med særligt fokus på hele bønneuniverset.

Vi har samlet kreative opgaver og idéer, dukke- og dramastykker, historier og løb.

Lav fadervor som bog

Lad hver deltager få en fadervor-bog med hjem. 

Lav fadervor som bogmærke

Lad børn og juniorer lave et bogmærke med fadervor, og lad dem laminere det bagefter.

Fadervor som billede

Fadervor som billede til at hænge op.

Tegnet af en frivillig.

Lav fadervor som puslespil

Kopier en tegning om bøn på et A4-karton. Lad børnene male det, og laminer det, hvorefter det klippes ud. Medbring en kuvert til hver, så børnene får alle brikkerne med sig hjem.

Fadervor fra Klub-Online

Lær fagterne, som Frederik bruger i Klub-Online.


Hvis bøn er de kristnes åndedræt, må vi som voksne i gang med at lære den næste generation at ånde! Men børn og bøn – hvordan? Lad os få mindre teori og mere praksis!

»Jamen – skal vi ikke bare lige be’ til Gud?« Den sætning har jeg nogle gange hørt fra børn, når jeg som voksen med en rationel tilgang til en udfordring helt har glemt at tage Gud med. Vi vil jo gerne lære børnene at bede og have et naturligt og selvfølgeligt forhold til bønnen. Men vi viser det ikke altid i praksis.

Det klarer de i børneklubben
Det er i hverdagen, vi lærer vores børn at leve. Det er her, vi er forbilleder for børnene i glæder, sorger, konflikter, uenighed etc. I korte perioder som fx ferier eller på besøg kan vi typisk godt holde en facade. Men i hverdagen viser det virkelige menneske- og livssyn sig. I teorien ved jeg godt, hvad jeg vil give mine børn med i livet som fundament. Men det idylliske billede er svært at leve op til i praksis. Også når det gælder bøn. Her er det ikke nok at sende børnene i børneklub, for forældrene spiller en stor rolle.

Bøn – en naturlig del af hverdagen
Forældre spiller en afgørende rolle for, at børn begynder at tale fortroligt med Gud. Hvis barnet oplever, at bøn betyder noget for far eller mor, bliver bønnen en del af barnets tryghedssfære. Det, som er naturligt, det som praktiseres og vægtlægges, kanaliseres videre til barnet. Det er i høj grad i praksis, at jeg viser mine børn, hvem Gud er. Det, barnet ser, sætter sig. Viser jeg derfor konkret tillid til Gud i bøn, vil barnet tage denne tillid med sig.

Børn forstår
Bøn er den direkte, personlige forbindelse til Gud. Det skal vi lære børnene. Bønnens samtale sker først og fremmest gennem Helligåndens virke i os og ikke kun gennem ord. Men ord er meget vigtige for os, fordi vi får en større forståelse af, hvad der sker, når vi sætter ord på tanker og følelser. Selvom små børn ikke behersker sproget selv, kan de ofte forstå indholdet i det, der siges til dem på det konkrete plan.

Et barn på et år, der bliver bedt om at hente en bamse til lillesøster, gør det, selv om han ikke kan sige det selv. Netop det kan give fokus på, at vi ikke bare skal bede for børnene, men sammen med dem fra de er helt små. Kendskab og praksis betyder grundlæggende tryghed.

Trygheden
Bøn signaler tryghed for mange børn – og voksne med. Mange voksne, som ikke i hverdagen beder, griber i vanskelige situationer til bønnen. Når et barn beder, erfarer det, at Gud er virkeligt til stede som en relation og tryghed i deres liv. Hvis barnet lærer at tale med Gud, vil bønnen blive en fortrolig samtale mellem barnet og Gud og give barnet lyst til at være sammen med Gud – og betro sig til ham.

Fortælle alt
Vi skal som voksne ikke være bange for at vise børn, at vi kan tale med Gud om alt. En bøn til Gud er en snak med ham om det, vi lige er optaget af – der hvor vi nu er. Det er også vigtigt at knytte til i bønnen ved det, som barnet kender fra sin hverdag og gennem praksis vise barnet, at bøn er mere end at »kræve«. Det er fx også tak, tilbedelse og forbøn.

Vi skal bede om stort og småt, og vi skal nævne både glæder og sorger for Gud. Det giver anledning til samtale, både når bønnen går i opfyldelse, og når den ikke gør. Når vi tør tale med børnene om bønhørelse eller det modsatte, giver det barnet en grundlæggende tryghed i, at uanset hvad der sker, så er Gud med i det.

Viser barnet Gud
Bøn og den bønspraksis, barnet møder, er med til at danne barnets billede af Gud. Hvis barnet tidligt har en vished om at have en far i Himlen, vil det gøre en stor forskel i barnets liv. Og et bønsliv, der fra starten oplever mod- og medgang, vil kunne give barnet noget at falde tilbage på, når barnet senere møder vanskeligheder og svære ting i livet. Bønnen kan være med til at vise barnet, at der er en Gud, som ser mig og passer på mig.

Fadervor
Fadervor er noget særligt, for det er en bøn, Jesus har lært os. Fadervor er alle Guds børns bøn og tilhører alle – også dem, der ikke kan udtale ordene eller forstå meget af indholdet. Fadervor er på én gang en meget kompliceret og en meget enkel bøn. Selvom vi ikke altid forstår dybden, skal vi bede Fadervor sammen med børnene. Bønnen skal indlæres, så den bliver en del af deres åndelige forråd. At forstå er ikke en forudsætning for at tro, for troen kan gribe selv det, der ikke er til at forstå.

Faste ritualer
Børn elsker faste ritualer. De skaber tryghed. Derfor er det en god ide at have faste rammer for bønnen. Hjemme kan aftenbøn være en god idé, hvor barnet og den voksne kan gennemgå dagen og tage en snak med Gud. Minutterne, hvor mor eller far sidder ved sengen, kan barnet ofte huske som gode og trygge. Børn stiller spørgsmål og tænker dybe tanker om mor og far, døden, krigen, Gud, venner, bedstemor osv. Det kræver snak og svar. Får de lidt tid med mor eller far, er det god »sovemedicin«. Og samværet før sengetid lægger i sig selv op til tillid og fortrolighed med en voksen.

Af tdl. landsleder i Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler Bent Molbech Petersen, Løsning

Det er vigtigt, at DFS-ledere vil vælge at sætte fokus på bønnen. Det kan gøres igennem sang, bibeltekster, aktiviteter, samvær og meget andet.

Her kommer ti forskellige ideer til konkret brug.

1: Slå en bøn
Brug bedeterningen, som DFS-klubberne har modtaget.
Her er et par ideer til, hvordan du kan bruge den:

a. Lad en leder, et barn eller en junior kaste terningen og bede den bøn, der viser sig.

b. Sid i en rundkreds. Lad terningen gå rundt og lad alle kaste efter tur. Hver enkelt beder højt bønnen, der viser sig.

c. Lær børn og juniorer at bede videre på bønnerne, hvis de vil. Fx: ”Alt, hvad vi har, er gaver fra dig. Tak kære Gud.”

Eller: ”Vi beder dig for alle børn i verden. Lad os aldrig glemme at hjælpe hinanden. Vi beder særligt for de steder, hvor børn ikke har nok at spise.”

d. Gennemgå de 6 bønner på terningen i klubben: Her er temaer om: Ting vi kan takke for, gaver fra Gud, Guds nærvær, forbøn for børn i andre lande, vores ansvar for naturen, Gud passer på os, hvad vi kan gøre for Gud? Osv.

e. Hver side indeholder en illustration. Lad deltagerne bede en fri bøn, hvor illustrationen er inspirationen. Fx: Pigen med frugterne. Kan der fx bedes således: Tak, kære Gud, for æbletræet, og foråret, hvor du får det hele til at gro. Tak, fordi vi er raske og kan spise os mætte. Tak for tøj og sko, og fordi jeg kan løbe på mine ben. Hjælp mig at dele ud af de gaver, du giver mig – så andre også kan spise sig mætte. Amen.

2: Faste bedeemner
Hvis I har en opslagstavle i klubben, så kan I afmærke et stykke af den til bedeemner, som I fast vil bede for i klubben. Lad børn og juniorer være med til at bestemme dem. Ved at have dem til at hænge fremme viser man, at klubben har fokus på bøn, og at man beder for hinanden.

3: Bedemøde i ring
Stil jer i en ring og tag hinandens hænder. Nu ”går” bønnen rundt i ringen og har man lyst til at bede højt, så gør man det, har man ikke lyst, så trykker man bare naboen i hånden, så fortsætter bønnen. Naboen bliver også trykket i hånden, når man er færdig med at bede.

Har deltagerne ikke lyst til at tage hinanden i hånden, så kan I sige ”amen” i stedet for,  og så går turen videre til den næste.
(Se flere ideer under kreative bedeformer for børn og juniorer under bønnens år)

4: Brug bogen ”Kære Gud… hør lige her”
Brug bogen fra forlagsgruppen, Lohse. Lad børnene på skift vælge en bøn i bogen. Tal om bønnen og hvad den betyder. Slut af med at bede den udvalgte bøn. Enten kan barnet bede den eller den voksne alt efter, hvordan barnet har det med at bede højt. (Læs mere om bogen)

5:”Kristuskransen” for børn
Kristuskransen er en bedekrans med perler i forskellige farver og former. Børnene kan selv lave deres egen krans. Der er forskellige ideer under kreative ideer til, hvad perlerne kan minde om. Børnene får et armbånd, som de kan gå med, og som vil minde dem om vigtigheden af at bede.

Forslag til perlernes farver:
Guld: Tak Gud for den, han er. 
Sølv: Tak for skabelsen af dig selv og den værdi, du har fået af Gud.
Grøn: Tak Gud for alt det, han har skabt.
Gul: Tak for alle dine venner og familie.
Sort: Bed om tilgivelse for alt det, du har gjort forkert eller undladt at gøre.
Rød: Tak Jesus, fordi han kom til jorden og viste os, hvordan man praktiserer Guds kærlighed i forhold til andre mennesker.Tak fordi han ville dø på korset fra os.
Hvid: Tak Jesus for tilgivelsen. Fordi du kan få hans tilgivelse og være befriet fra dine synder. (Ren)
Blå: Tak Jesus for dem, der har fortalt dig om ham – og at du kan tro på ham.
Orange: Nævn dem ved navn, som du gerne vil bede for.
Sandfarvet: Bed for dem, der er rejst ud for at fortælle om Gud.
Violet: Del dine hemmeligheder med Gud.
Brun: Bed for det, du skal i dag/dagen på lejren osv.
Osv.

6: Stilhed og ro
Lad børnene ligge på gulvet på ryggen og skab et rum, hvor der er stilhed og ro. Nu kan de enten slappe helt af efter en hård dag i børnehaven/ skolen eller de kan snakke lidt med Gud. Hvis I har meget urolige børn, så kan det være en rigtig god ide, at sætte noget klassisk musik på. Mozart har en god indvirkning på os, så vi kommer til at slappe af.
Det er en god ide inden at forklare børnene, hvad det her går ud på, og hvorfor vi nu skal ligge på gulvet og slappe af.

7: Bedegrupper for og med børn
Lad børnene gå i mindre grupper, drenge for sig og piger for sig. Lad dem tale med hinanden om oplevelse og ting, de er glade for. Lad dem bede sammen på deres betingelser. Øv dem i at fortælle Gud det, de lige har fortalt hinanden. Lad dem nævne hinandens navne for Gud. At snakke med Gud er at bede til Gud. 
(Se flere ideer under "Forskellige kreative bedeformer" for børn og juniorer)

8: Stilhed i bønnen
Lad der være stilhed i et stykke tid (fx 2-3 min), når der bliver bedt i klubben. Det giver børn og juniorer mulighed for at bede inde i sig selv for det, der lige rører sig i dem.

9: Bønne-lys
Tænd et stort lys og sæt det på bordet. Måske kan børnene skiftes til at tænde lyset. Hav nogle små lys, som kan stå i en stage eller noget sand, så de ikke vælter. Børnene kan nu tænde et lys eller flere, for nogle de gerne vil bede for eller noget, de gerne vil sige tak for.
Der kan også tændes et lys for hvert barn og juniorer. Nævn deres navn, når ”deres” lys bliver tændt og bed for dem.

10: Kropsbøn
Lær børn og juniorer at bøn er mange ting og har mange former.
Brug fx denne kropsbøn til juniorerne.
Lad dem rejse sig, tænd et lys og lad dem lave flg. bevægelser med armene, mens de ser ind i lyset og langsomt beder:

Herre Jesus Kristus.
Du står foran mig, (Hænderne rækkes foran)
og du står bag ved mig. (Hænderne rækkes bagud)
Du står ved min venstre side, (Hænderne rækkes til venstre side)
og du står ved min højre side. (Hænderne rækkes til højre side)
Du er over mig, (Hænderne rækkes opad)
og omgiver mig på alle sider. (Hænderne svinges rundt om kroppen)
Du bor i mit hjerte, (Hænderne holdes foran hjertet)
og gennemtrænger mig helt. (Klap på hele kroppen)
Og du elsker mig. (Giv dig selv et knus)
Herre Jesus Kristus.
Amen.

Ukendt

Ideerne er samlet af børnekonsulent Randi Taulborg, Aulum og materialekonsulent Lissen Margård Bendix Jensen, Hinnerup.

Et glimt fra det virkelige liv:

Klub 16.30 i Bedsted Thy har lavet om på deres klub. De har fået nogle mere rolige børn og her beskriver de, hvad de laver:

”Vi mødes fredag kl. 16.30 i missionshuset. Vi har sat stolene i en halvmåne, og foran har vi vores tavle, til at skrive bedeemner på. Når børnene kommer får de et mærke sat på kalenderen, og når de har været der 10 gange, får de en ting. Derefter går vi i gang. Alle børnene sidder på stolen, og vi starter som følgende.

Program for en klubaften
- Sang fra sangbogen
- Sang fra sangbogen
- Dagens tekst.
- Samtale om, hvad vi har hørt.
- Der skrives bedeemner op på tavlen, og det kan være rigtigt meget forskelligt.
- Når alle har foldet hænderne og er stille beder en leder højt. Vi slutter af med Fadervor.
- Sang fra sangbogen.
- Kage og saftevand (de har deres egne krus), og lederne sætter sig blandt børnene og snakker med dem.
- En aktivitet eller leg.

Vi slutter kl. 17.45. Ca. 3 min før, slutter vi af med en sang, som er den samme hver gang. Vi har fundet ud af, at børnene ellers havde svær ved at finde ud af, hvornår vi var færdige.

Vi synes, at vi har fået mere rolige børn. Når vi ledere gør det samme, så kan børnene bedre finde ud af det, og der er mere ro. De nye børn lærer meget hurtig, hvordan det foregår i vores klub.

Jeg synes helt sikker, at vi har fået en meget bedre klub, nu hvor vi er fælles om bønnen. Vi viser børnene, at det okay at bede, både når man er ked af det, og når man er glad.
Et eksempel:
Der var en pige, som gerne ville bede for hendes lillesøster. Det gjorde vi så. Under kaffen sad jeg ved siden af hende, og jeg spurgte hende, om der var noget galt med hendes lillesøster. Det var der. Hun skulle opereres i halsen, og hun var bange for at miste hende. Hun turde ikke snakke med hendes forældre om det. Jeg spurgte hende om, det var okay, at jeg gjorde det. Det var det. Moderen blev glad for at høre det og havde slet ikke tænkt, at hendes store pige havde det skidt. Alt gik godt. Når man har sådan en oplevelse, så siger det alt om, hvor vigtig bønnen er.

Af Lone Graversen, Klub 16.30, Bedsted, Thy 

Som kristne opfordres vi til at bede for andre… også dem, som vi ikke kender.

Dette vil Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler gerne lære børn og junior i klub og på lejr.

Læs flg. ideer og lad dig inspirere til at lære din målgruppe – at bede for andre

1. Bedekort
Tag et stykke A7 karton, dekorere den ene side med et billede af barnet, der har lavet det eller andet, som barnet synes, er sejt. Bag på skrives klubbens navn, barnets navn, andre bedeemner og dato. Når kartonet er tørt, kan det lamineres, så det holder længere.

Tag bedekortene med til missionshuset, kirken eller et andet sted, hvor der er et tilhørsforhold til klubben. Alle de deltagere, der har lyst, kan tage et eller flere kort og bede for barnet og det, der står på bagsiden. På den måde bliver båndet stærkere mellem klubben og IM-samfundet/kirken.
(Husk at få tilladelse til at fotografere børnene af forældrene).

2. Bedeterning
I kan lave jeres egen bedeterning, enten med en træterning, hvor I limer 6 forskellige bønner på hver sin side eller laver et stykke papir med 6 forskellige bedeemner på: Fx

1. At alle må have det godt i klubben.
2. At der må komme nye med i klubben.
3. Tak, fordi det er godt at være i klub.
4. Pas på min familie i dag.
5. Tak, at du sendte Jesus ned til jorden.
6. Tak, for alt det smukke du har skabt.

I kan skiftes til at slå med en terning og så er det den bøn, som øjnene viser, I skal bede. I kan også lave længere bønner og give dem hver en side, så I får lavet en lille bog eller et ark med bønnerne på. Lav det sådan, at børn og juniorer kan få et eksemplar med hjem. Derved kommer bønnerne ud i hjemmene.

3. Maleark
Der findes forskellige maleark med Fadervor. Tag et af dem eller lav jeres eget og mal det. Der kan også laves en bøn som bagefter illustreres med forskellige tegninger, der passer til bønnen. Derefter males illustrationerne.

4. Puslespil
Skriv en bøn på et stort stykke papir og klip det i mindre stykker. Lad børnene samle det i klubben og bed bønnen sammen. Eller tag et almindeligt puslespil og skriv en lille bøn på bagsiden af hver brik. Giv børnene det med hjem eller lad det være en brik til hver klubgang året igennem. Den bøn, der står bag på brikken, er den, der bliver bedt i klubben. Bemærk, at der kan købes puslespil, som er helt hvide. Her kan børnene selv lave en tegning på den ene side og skrive bønner på den anden. Disse kan tages med hjem. Lav evt. nogle bønner til hver brik på forhånd, som børnene selv kan klistre på.

5. Bedeliste
I klubben kan I hænge en liste med børnenes navne, som kan bruges til bedeliste. Bed for et eller flere børn på skift efter listen - året igennem.

6. Bedekasse/krukke til julekalender
Hvert barn får et glas med låg. Der laves 24 små stykker karton, hvor der bliver skrevet eller påklistret en lille bøn. Sedlerne kan rulles sammen og bindes med en sløjfe, hvorefter de lægges i glasset. Glasset kan dekoreres med vindues- eller porcelænsmaling. Låget kan pyntes fx med stof.

Dette bliver til en bønnejulekalender, hvor der er en bøn til hver dag. Det er tilfældigt, hvilken bøn, der bliver trukket. Bønnerne kan evt. være bedeemner for klubben.

7. SMS
Til juniorer.
Lad juniorerne udveksle mobilnumre. Hvis der så er en, der har noget, der skal bedes for, så sendes en sms til de andre. Det er en god idé, hvis lederne begynder. Det kan også være takkebønner, der sendes rundt. Fx: Tak for det gode vejr, min mor er blevet rask, eller hvad der nu lige rører sig i klubben.

8. Bedekrans/armbånd
Hvert barn kan lave en perle til hvert af de andre børn. Perlerne kan laves af fimoler, og bages i ovnen. Husk at lave et hul i perlen til snoren. Når perlerne er bagt, har hvert barn de perler, som de har lavet. Der laves et armbånd ad gangen ved, at hvert barn giver en perle videre til de andre, som sætter dem på en snor og bruger det som armbånd. På den måde kan man tænke på de andre og bede for dem, når man ser sit armbånd med de mange forskellige perler.

9. Afrivningsseddel
I kan sætte en A4 seddel op der, hvor I plejer at mødes. På sedlen er der et billede af hele klubben. (Husk at få en underskrift fra forældrene ang. tilladelse til fotografering). Brug den nederste 1/3 til at skrive bedeemner på, som nogle små snipper, der kan rives af papiret, på den måde bestemmer børn/voksne selv, hvad de vil bede for.

10. Bogmærker med bedeemner
Lad børnene dekorere lange stykker karton, som kan bruges som bogmærker. På bagsiden kan I skrive forskellige bedeemner, bøn for klubben, børn og leders navne osv. Børnene kan få den med hjem. På den måde er de og hjemmene også med til at bede for klubben hele ugen.

11. Bønnetræ
Klip en træstamme af noget brunt karton og sæt det op på væggen eller døren.
Klip nogle blade i forskellige farver og skriv bedeemner på dem. Alle, der bruger huset eller lokalerne, kan nu se, at I sætter fokus på bøn og måske kan det være noget I alle sammen er fælles om.

12. Bønnearmbånd med 3 perler
Hvert barn får et stykke elastiksnor, som passer til deres håndled. Der udleveres 3 perler:
En rød: Kærlighedens farve. Skal minde barnet om, at det kan takke for alt det, som Gud har givet.
En grøn: Håbets farve. En påmindelse om at bede for alt det, der fylder og som barnet gerne vil dele med Gud.
Flerfarvet perle: Skal minde barnet om, at det ikke er alene, men at der er mange mennesker, både i Danmark, men også ude i verden, som vi kan bede for.

13. Bønnefugl
Klip en fuglekrop i karton og lav en sprække til vingerne. Vingerne er et stykke papir, hvor børnene kan skrive en bøn på. Når bønnen er skrevet foldes papiret som en harmonika og kommes igennem sprækken som vinger. Den kan hænges op hjemme på værelset. (Se evt. skabelon i den udsolgte Blæksprutten 2, s.10, hvis du har adgang til den) 

14. Tegn en bøn
Giv børnene hver et stykke papir, hvor de kan tegne deres bøn. Måske hvad de gerne vil takke og bede for. Der er ikke noget, der er rigtigt eller forkert her. Nogle bruger måske farver i stedet for, så det bliver abstrakt.

15. Lav ”telefoner”
Børnene går sammen 2 og 2 og laver et sæt dåse telefoner. Brug 2 dåser eller runde plastikbøtter pr. hold, en lang bomuldssnor, en saks og en hobbykniv. I bunden af dåserne eller bøtterne laves der et lille hul, træk bomuldssnoren igennem hullet og bind en knude/eller sæt en tændstik, til at holde snoren. Det samme sker i den anden ende, sådan at bunden på bøtterne eller dåserne vender mod hinanden. Hold snoren stram – nu kan de 2 tale sammen. Tal om, hvordan Gud altid er i den anden ende og aldrig er optaget.

16. Ydre missionsprojekt
Er der kendte ydre-missionærer, som I kan bede for? Ellers få besøg af en, der har været ude og kan fortælle om livet der. Lav ansigter på paptallerkner. De males i forskellige farver, som et symbol på forskellige hudfarver rundt i verden. Hæng dem op ved siden af hinanden. Bed for mennesker rundt I verden, som ikke har det så godt som os.

17. Israel
I kan bede for DFS´s indsamlingsprojektet i Israel, hvor der bliver samlet ind til de Messianske Jøder. I kan lave et bibelsk måltid, klippe stjerner ud eller få besøg af en, der har været i Israel og som kan fortælle, hvordan der er der. (Find ideer på søndagsskolernes hjemmeside).

18. Fadervor-bog
Hvert barn får et stykke A4 papir. Fold det på midten (på den lange led). Fold det på midten på den korte led og fold hver side ind til midten, så papiret nu er foldet i 8 dele. Papiret foldes ud igen og foldes på midten på den korte led. Tag en saks og klip halvt ind i folden på den korte led. Nu kan du folde papiret som en bog med ryg. På hver side, kan du skrive eller lime en af bønnerne i Fadervor eller du kan bruge den til bedeemner. (Se bilaget).

19. Ikoner
Hvert barn får et lærred og skal nu male eller sætte noget på lærredet, så det bliver en bøn. Det kan være en takke bøn eller et råb til Gud – det er helt op til barnet selv. Det er en god idé, at have besøg af en, der ved, hvordan tingene kan laves, men der er ikke noget her, der er rigtigt eller forkert.

20. Bedekalender
Find 12 bønner, så der er en til hver måned. Sæt dem på noget papir, så børnene kan tegne omkring bønnerne. Laminere de 12 stykker papir og hæng dem op på opslagstavlen. Nu kan I tage en ny bøn hver måned, som børnene efterhånden bliver helt fortrolig med. Det kan være noget, der skal bedes for, om eller siges tak for. I kan evt. også lade børnene lave en hver til deres hjem, så de har mulighed for at bede bønnen hver dag. Lav det til et projekt for juniorerne, at de hver finder på en bøn eller gør det holdvis. Sådan kan de lave en kalender til hinanden.

Ideerne er samlet af konsulent i DFS Randi Taulborg, Aulum

Lav en ”krea-ting” for eksempel efter hver bibeltime – eller hold de kreative værksteder åbne flere gange i løbet af året.


Lav Fadervor som bog
Lad hver deltager få en Fadervor-bog med hjem. 


Lav Fadervor som en mobiltelefon
Lav en mobiltelefon – og få en snak om glæden ved at kunne ”ringe hjem”.


Fingerbønnen
Hvordan skal vi bede til Gud? Det er svært at bede om og for andet end det, vi selv kan forholde os til, men her er en lille husker...


Armbånd
Her er forskellige ideer til, hvordan man kan lave forskellige armbånd, der hjælper en til at huske at bede – lad os kalde dem bønnearmbånd.


Bogmærke med Fadervor
Lad børn og juniorer lave et bogmærke med Fadervor, og lad dem laminere det bagefter.


Bedeterning
Lav en terning af træ til børnene. Lad dem evt. selv slibe den med sandpapir. Lad dem lime en bøn på hver dag, så de har deres egen bedeterning. Den første side kan være med navn, lejr og årstal. Så kan de bede for dem selv og de øvrige lejrdeltagere.

Eller lav en æske, dekorer den, og skriv bønnerne på.

Tril med terningen, og bed for det, der står.


Bønnebog
Kopier omslaget til bønnebogen. Farvelæg det.

Tag to ark papir i A4-størrelse. Fold det på midten. Fold også omslaget på midten, og læg de to ark ind i omslaget. Hæft bønnebogen sammen med hæfteklammer, eller sy den sammen i ryggen.

Skriv søndag, mandag osv. – en ugedag på hver side. Skriv en lille bøn til hver dag i ugen, eller skriv navnene på personerne eller andet, du vil bede for netop denne dag.


Lotusblomst
Lav lotusblomst og sæt blomsten i vand og se hvordan den folder sig ud.


Bønnekalender
Klip en lang strimmel karton, der er 7 cm bred og 50 cm lang. Del strimlen ind i syv felter på hver 7 cm, og skriv ugedagene øverst i hvert felt. Skriv for hver dag, hvad du skal huske at bede om og det, du skal huske at takke for.

Tag en paptallerken, og skær to rids med 7 cm mellemrum med en hobbykniv. Hver ridse skal være på godt og vel 7 cm, så kartonstrimlen kan trækkes igennem. Pynt tallerkenen med små klistermærker osv.

Sæt kartonstrimlen ind i paptallerkenens to ridser. Saml strimlen til en ring, og lim den sammen.

Ringen er også en støtte, så din bønnekalender kan stå på bordet.


Halskæde
Lav en halskæde – evt. på en lædersnor med fx 3 perler.

En rød for alt det, jeg gerne vil sige tak for.
En blå for det, jeg gerne vil bede om.
En stribet for alle mennesker i verden.


Puslespil
Kopier en tegning om bøn på et A4-karton. Lad børnene male det, og laminer det, hvorefter det klippes ud. Medbring en kuvert til hver, så børnene får alle brikkerne med sig hjem.


Bønneæske
Lav en bønneæske, og tegn og skriv bønnerne op. Lav nogle hver dag, så der er nogle i æsken, når lejren er slut. Laminer dem.

Brug en stor tændstikæske, mælkekarton eller anden form for bøtte.

Find bønner i 'Syng med', Bibelen, Den Danske Salmebog og Trosbekendelsen


Bønner i ´Syng med`

Brug ´Syng med´ når du ønsker at bruge bøn og sang sammen:
- Sange om bøn
- Brug sange som bønner


Bønner og Bibelen

Brug Bibelen når du ønsker at læse tekster, der handler om bøn:
- Forskellige bedestillinger
- Mennesker i biblen som bad
- Jesus der fortalte lignelser om bøn
- Jesus lærte sin disciple ´Fadervor´
- Forslag til bibeltekster med specielt fokus
- Løfter tilknyttet bønnen


Bønner og Den Danske Salmebog

Brug Den Danske Salmebog når du ønsker at bede bønner.
- Morgen og aftenbøn
- Bordbønner og bordvers
- Bønner til gudstjeneste

Bønner og Trosbekendelsen

Brug Trosbekendelsen når du ønsker at bede bønner.


FÅ MAIL TIL DFS-VENNER OG BED FOR ARBEJDET

Vi vil gerne hjælpe med dig med konkrete bedeemner for DFS - lige i din indbakke. Samtidig får en god historie fra arbejdet.

Vores bønnenetværk har taget forskellig form siden det begyndte. I dag er det en del af DFS-venner, en mail, der sendes maks. 10 gange årligt, hvor der er tre bønneemner, en historie fra arbejdet og en gavestatus.

Bliv DFS-ven

BE' EN BØN MED ANDRE

Opret lokale DFS-bedegrupper

Styrken ved at bede sammen ser vi her, når Jesus giver sine børn dette løfte og siger:

”Jeg siger jer også: Alt, hvad to af jer her på jorden bliver enige om at bede om, det skal de få af min himmelske fader. For hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, dér er jeg midt iblandt dem.”
Matt 18,19-20

Derfor opfordrer DFS til lokale bedegrupper rundt i landet.

Snak med Gud … om DFS, børn, juniorer, ledere, din kirke, osv.
Snak med Gud … også sammen med andre!


I kan bruge forskellige materialer til at fremme bønnen

Kropsbønner

Få ideer til, hvordan du kan bede med hele din krop.

Jamen, bad jeg da for lidt?

Af Leif Andersen

Jesus har lovet at give os alt det, vi beder om. Hvorfor får vi det så ikke altid? Har vi bedt for dårligt? For lidt? Troet for lidt?

På en direkte og ærlig måde tager Leif Andersen dig med ind i de mange vanskelige spørgsmål, der er forbundet med tilsyneladende ubesvaret bøn.

Kære Gud... hør lige her

Af Janne Lillelund

»Kære Gud … hør lige her« indeholder bønner, der kan bedes af børn og sammen med børn. Bogen er opdelt i flere afsnit. Overskrifterne er bl.a. Godmorgen, Spisetid, Dagen i dag, De mennesker jeg elsker og Tak tak tak. Bønnerne er skrevet af Janne Bergkvist Lillelund.

Bogen er illustreret med søde tegninger.

KATEKISMUS UPDATED

Der ligger mange guldklumper gemt i den evangelisk-lutherske tro. Men de skal graves frem, og her er Katekismus Updated en hjælp!

Katekismus Updated læner sig kraftigt op ad Luthers lille Katekismus. Men sproget er forenklet, og på indholdssiden er der foretaget udeladelser og tilføjelser.

Fadervor i Børnefrø

Samling 37-43 i Børnefrø 1 handler om de syv bønner i fadervor. Her er virkelig meget go' inspiration!

Luther og fadervor

Læs Luthers helt korte gennemgang af fadervor.

Bogmærke

En opfordring til at huske at bede.

Målgruppe: Ledere og andre søndagsskolevenner, heriblandt forbedere.

Bedeterning

En sjov måde at bede små bønner på.

Målgruppe: Børneklubber og -kirker.

Bøger om bøn

Kære Gud ... hør lige her er en klassiker. Det er Fra bønnens verden også ...

Find dem på lohse.dk