T193


T193 - Be' en bøn med børn


Bønneformer

Bønneformer

Der findes mange forskellige måder at bede på, også mange flere end dem vi har samlet her nedenfor.

Det vigtige er at fortælle børn, at der ikke er en opskrift på, hvad en god bøn er, og hvordan man skal bede den.

Husk altid at fortælle, hvad det er, der sker, når vi beder - at vi får lov at snakke med vores himmelske far - og at man kan gøre det på mange måder.

Fortæl gerne børnene, at stilhed ikke er pinligt, men kan bruges til bøn til Gud.

Prøv forskellige former for bøn med børn, og lad dem prøve at bede på forskellige måder. Jo mere erfaring og viden børn kan få om bøn, jo mere trygge tror vi, de bliver omkring bøn.

 

Bed højt

Tal om bedeemner og skriv dem eventuelt ned fx som takke- og bede for- bønner

Her er forslag til, hvordan I kan bede for disse emner på forskellig vis:

 • En beder højt, og formulerer alles bøn. 
 • Bedemøde: De i flokken, der har lyst til at bede højt, gør det. Der aftales en, der begynder, og en, der afslutter bønnen.
 • Summe-bedemøde: Juniorerne deles i små grupper i det samme lokale. Hver gruppe nævner bedeemner for hinanden, og derefter bedes der i grupperne. En summen breder sig. Når den har lagt sig, afslutter lederen fx med Fadervor, som bedes fælles i alle bedegrupperne. 
 • Popcornbøn: en starter med en bøn. Alle kan nu bede en kort bøn højt, ikke i rækkefølge som man sidder, men bare hvis man lige har en bøn at bede højt. Man kan eventuelt aftale, at man slutter sin bøn med amen, så alle ved, at bønnen er slut. En afslutter popcornbønnen.

 

Fingerbønnen

Vi kan bruge vores hænder og fingre til bøn. Nogle folder dem måske,  når de beder. Vores fingre har forskellige navne og funktioner, og de kan hjælpe os til at takke og huske på forskellige ting, når vi beder. Vi har dem heldigvis altid med!

Begynd med tommelfingeren, og fortsæt med alle fingrene, mens du holder de tidligere fingre frem. Til sidst har du hele hånden frem.

Fingerbøn (forklaring med billeder og til at hænge op)

 

Kropsbøn

Brug denne kropsbøn, der særligt er god til juniorer og ældre.

 1. Lad dem rejse sig
 2. Tænd et lys
 3. Lad dem lave følgende bevægelser med armene, mens de ser ind i lyset og langsomt beder:
   

Herre Jesus Kristus.
Du står foran mig, (Hænderne rækkes foran)
og du står bag ved mig. (Hænderne rækkes bagud)
Du står ved min venstre side, (Hænderne rækkes til venstre side)
og du står ved min højre side. (Hænderne rækkes til højre side)
Du er over mig, (Hænderne rækkes opad)
og omgiver mig på alle sider. (Hænderne svinges rundt om kroppen)
Du bor i mit hjerte, (Hænderne holdes foran hjertet)
og gennemtrænger mig helt. (Klap på hele kroppen)
Og du elsker mig. (Giv dig selv et knus)
Herre Jesus Kristus.
Amen.

 

Tobias spiller tuba

To huskeregler. Se forklaringen i pdf'en.

Hent pdf med forklaring (og de tre plakater)

Hent plakat med Tobias spiller tuba

 

Tuba-bøn

Tak, Undskyld, Bed, Amen - den ene huskeregel.

Hent plakat med TUBA

 

Tobias-bøn

Tak Og Bed I Alle Situationer - den anden huskeregel.

Hent plakat med TOBIAS

 

Bønnespil

Vi har lavet et bønnespil, hvor 12 brikker med hver fem billeder gør bøn både visuel og konkret for børn og juniorer. Rigtig god til klubben, kirken og hjemmet. Se nederst på siden - eller bestil spillet for 50 kr. lige her:

Gå til shoppen

 

Kaste bold-bøn 

 1. Tag en bold, der bliver kastet frem og tilbage mellem alle.
 2. Når bolden gribes, takkes der for en ting eller bedes for noget – og bolden kastes videre.
 3. Man kan også vælge bare at kaste bolden videre uden at sige noget.
 4. Afhængig af deltagerne kan man også vælge, at bolden skal tilbage til lederen hver gang, og han eller hun kaster den igen. Måske er det dermed nemmere at styre.

 

Bønnekæde 

 1. Man holder hinanden i hånden.
 2. Bønnekæden begynder, ved at første »led« formulerer en bøn, enten højt eller inden i sig selv.
 3. Når denne bøn er færdig, klemmer vedkommende næste led i hånden osv.
 4. Ønsker man ikke at bede, klemmer man bare næste led i hånden.
 5. Når bønnen når om til første led igen, siges højt i kor: »Tak, at du hører vores bøn, Amen«.

 

Stenen 

 1. Deltagerne sidder i en kreds.
 2. En sten sendes rundt.
 3. Når man har stenen, må og kan man bede højt til Gud.
 4. Ønsker man ikke at sige noget, sendes stenen bare videre til den næste i kredsen.
 5. Der sluttes med et »Hør vor bøn. Amen«, når stenen er ved den første person igen.

 

Bedekassen

 1. Lad hver formulere en bøn.
 2. Læg dem i klubbens bedekasse.
 3. Send kassen rundt.
 4. De, der vil bede, tager en seddel og beder for det, der står på sedlen.
 5. Når bedekassen har været rundt, og bønnerne er bedt, lægges takke- og bedeemner i kassen igen.
   

 

Tegn en bøn

 1. Lad alle tegne hver deres bøn på et stykke karton.
 2. Hæng dem op, eller put tegningerne i en æske til Gud.
   

 

Skriv en klub-bøn

 1. Lad alle i fællesskab formulere en klub-bøn.
 2. Skriv den op på et stykke karton.
 3. Hæng det op og bed bønnen hver gang, I mødes.
   

 

Flyver-bøn 

 1. Lad juniorerne skrive deres bøn på et stykke papir.
 2. Lav derefter en papirsflyver.
 3. På »1-2-3« kaster alle deres flyvere af sted, mens de beder for det, der var skrevet eller tegnet.
 4. Når alle er landet, siges der »Amen«.
   

 

Bønnearmbånd

Materiale: Elastiksnor, saks og perler. 

 1. Klip en elastiksnor, der passer til barnet. 
 2. Sæt nogle perler på snoren. Jo enklere, jo bedre: Fx en takke perle, en forbønsperle og en perle for verden.
 3. Snak med børnene om, hvad de gerne vil takke for, bede for, og at der ude i verden også er andre børn, der måske ikke har det så godt som dem.
   

 

Bålet (eller korset)

Materiale: Bål eller ild, papir og blyant.

 1. Lad børnene skrive en synd på et stykke papir.
 2. Brænd dem til sidst for at vise, at hvis vi beder om tilgivelse, så sletter Gud det helt!
   

Med kors i stedet for ild

 1. Det kan også være et kors, hvorpå børnene kan hænge deres syndere. (Fold papiret, så andre ikke kan se det - men Gud kan altid se det).
   

 

Bønne-lys

 1. Tænd et stort lys og sæt det på bordet. Hav nogle små lys, som kan stå i en stage eller noget sand, så de ikke vælter.
 2. Børnene kan nu tænde et lys, for nogle de gerne vil bede for eller noget, de gerne vil sige tak for.
 3. Der kan også tændes et lys for hvert barn og junior. Nævn deres navn, når deres lys bliver tændt og bed for dem.
   

 

Bedeterning

Kan købes på lohse.dk

Her er et par idéer til, hvordan du kan bruge den:

 1. Lad én kaste terningen og bede den bøn, der viser sig.
 2. Sid i en rundkreds. Lad terningen gå rundt og lad alle kaste efter tur. Hver enkelt beder højt bønnen, der viser sig. Der må gerne bedes den samme bøn mange gange.
 3. Gennemgå de 6 bønner på terningen og tal om, hvad de betyder.
   

Jeres egen bedeterning
I kan lave jeres egen bedeterning, enten med en træterning, hvor I limer seks forskellige bønner på hver sin side eller laver et stykke papir med seks forskellige bedeemner på. Fx:

 1. At alle må have det godt i klubben.
 2. At der må komme nye med i klubben.
 3. Tak, fordi det er godt at være i klub.
 4. Pas på min familie i dag.
 5. Tak, at du sendte Jesus ned til jorden.
 6. Tak for alt det smukke, du har skabt.
   

I kan skiftes til at slå med en terning, og så er det den bøn, som øjnene viser, I skal bede. I kan også lave længere bønner og give dem hver en side, så I får lavet en lille bog eller et ark med bønnerne på. Lav det sådan, at børn og juniorer kan få et eksemplar med hjem. Derved kommer bønnerne ud i hjemmene.

 

Bogmærke med bedeemner

Bogmærket kan ligge i Bibelen. Det er mest til voksne og de ældste juniorer.

Hent bogmærket

(Se også bogmærker med Fadervor under Kreative idéer og aktiviteter. Send en mail til landskontoret, hvis I ønsker trykte eksemplarer - eller få nogle hos din lokale konsulent).

 

Faste bedeemner og bedeliste

 1. Hvis I har en opslagstavle i klubben, så kan I afmærke et stykke af den til bedeemner, som I fast vil bede for i klubben.
 2. Lad børn og juniorer være med til at bestemme dem.
 3. Ved at have dem til at hænge fremme viser man, at klubben har fokus på bøn, og at man beder for hinanden.
 4. I klubben kan I hænge en liste med børnenes navne, som kan bruges til bedeliste. Bed for et eller flere børn på skift efter listen - året igennem.
   

 

Bedekalender

Et projekt for juniorerne, at de hver finder på en bøn eller gør det holdvis. Sådan kan de lave en kalender til hinanden.

 1. Find 12 bønner, så der er en til hver måned.
 2. Sæt dem på noget papir, så børnene kan tegne omkring bønnerne.
 3. Laminér de 12 stykker papir og hæng dem op på opslagstavlen.
 4. Nu kan I tage en ny bøn hver måned, som børnene efterhånden bliver helt fortrolig med. Det kan være noget, der skal bedes for, om eller siges tak for.
   

I kan evt. også lade børnene lave en hver til deres hjem, så de har mulighed for at bede bønnen hver dag.

 

Brug bogen Tak, fordi du er min ven

Lad børnene på skift vælge en bøn i bogen. Tal om bønnen og hvad den betyder. Slut af med at bede den udvalgte bøn. Enten kan barnet bede den eller den voksne - alt efter, hvordan barnet har det med at bede højt.

Læs mere om bogen

 

Se også Bedekort og Bønnerim under kategorien Bønnestationer

 

Udskrevet fra: https://soendagsskoler.dk/udskriv/boenneformer - d. 14-07-2024 kl. 13:43 Må kun bruges af