T193


T193 - Be' en bøn med børn


Baggrund & Leksikon

Baggrund

 

Bønnen spiller en vigtig rolle i de kristnes liv. I bønnen er man i dialog med Gud.

 

Bøn i Bibelen

I Bibelen kan man læse, at bønnen altid har spillet en vigtig rolle i tilværelsen.

Man bad blandt andet i templet, Herrens bolig.

Man vendte sig gerne mod Jerusalem, når man befandt sig en anden by og skulle bede.

Man anvendte forskellige bedestillinger:

 • Strakte hænderne (2 Mos 9,33; 1 Kong 8,22; Sl 63,5; Es 1,15; 1 Tim 2,8)
 • Bøjede knæ (1 Kong 8,54; Dan 6,11; ApG 20,36; Fil 2,10)
 • Bøjede knæ med ansigtet mod jorden (4 Mos 16,45)

 

I Bibelen fortælles der om mennesker, som bad

 • Gamle Testamente
  • Abraham (1 Mos 18,22-23)
  • Isak (1 Mos 25,21)
  • Jakob (1 Mos 32,9-12)
  • Moses (1 Mos 32,11)
  • Samuel (1 Sam 7,5)
  • David (1 Sam 7,18)
  • Salomo (1 Kong 3,6-10)
  • Elias (1 Kong 17,21) Elisa (2 kong 6,17)
  • Ezekias (2 Kong 19,14-19)
  • Daniel (Dan 9,3)
 • Nye Testamente
  • Marias lovsang (Luk 1,46-55)
  • Zakarias' lovsang (Luk 1,67-79)
  • Simons lovsang (Luk 2,29-32)
  • Disciplene – stormen på søen (Luk 8,24)
  • Spedalske (Luk 17,14)
  • Jairus (Luk 9,41)
  • Bartimæus (Luk 18,39)
  • Martha (Joh 11,21 ff)
  • Menighederne (ApG 1,14; 2,42-47)
  • Peters venner (ApG 12,13)
  • Paulus (2 Kor 12,8-9; Fil 1,9)
 • Jesus bad flere gange, fx
  • Ved sin dåb (Luk 3,21)
  • Da han kaldte sine disciple (Luk 6,12-12)
  • På Forklarelsens bjerg med sine tre disciple (Luk 9,28-29)
  • Før sin lidelse på korset (Matt 26,36-46; Matt 27,46; Luk 23,34; Luk 23,46)
  • Bad i det skjulte (Luk 5,15 f; 6,12)
  • Under åndelige prøvelser (Joh 12,20; Luk 22,39-46)
  • Som tak (Luk 10,21; Joh 6,11; 11,41; Matt 26,27)
  • Vejledning (Luk 6,12f)
  • Gik i forbøn (Joh 17,6-26; Luk 22,31-34; Mark 10,16; Luk 23,34)
  • Fællesskab med Faderen (Luk 9,28 ff )

 

Jesus fortalte lignelser om bøn

 • Påtrængende bøn (Luk 11,5-8)
 • Faderens overstrømmende kærlighed (Matt 7,7-11)
 • Den uretfærdige dommer/vedholdende i bønnen (Luk 18,1-8)
 • Farisæeren og tolderen – sindets bøn (Luk 18,10-14)
 • Den gældbundne tjener – tilgivende bøn (Matt 28,21-35)

 

Jesus lærte sine disciple at bede

 • Fadervor (Matt 6.9-15) - se også kategorien om Fadervor
 • Jesus opmuntrede sine disciple til at bede (Matt 7,7-8)

 

Løfter tilknyttet bønnen

 • Beder du til ham, vil han høre dig (Job 22,27)
 • På trængselens dag bønhører Herren dig (Sl 20,2)
 • Råb til mig på nødens dag, så vil jeg udfri dig, og du skal ære mig (Sl 5015)
 • Bed, så skal der gives jer (Matt 7,7)
 • Om bønhørelse (Matt 7,7-11)
 • Alt, hvad I beder om i jeres bønner, skal I få, når I tror (Matt 21,22)
 • Beder I om noget i mit navn, vil jeg gøre det (Joh 14,14)

 

Bønner og Den Danske Salmebog (DDS)

 • Bagerst i Den Danske Salmebog er der en Bønnebog (s. 881-948).
 • Bønnebogen består af 114 bønner, og der er en bøn til enhver lejlighed.
 • Den sætter ord på tanker og følelser, som vi selv kan have svært ved at få frem.
 • Derfor kan Bønnebogen være til fornyelse i forhold til vort eget og andres bønsliv på en vældig berigende måde.
 • Bønnebogen har sat ord på bønner, som vi kan bede. Den kan være en stor hjælp - også for medarbejdere i kirkens børnearbejde.
 • Den kan bruges til personlig bøn, leder/medarbejdermøder eller hvis en af unglederne eller juniorerne gerne vil læse en bøn op.

Vær med til at vise, hvilken skat, der gemmer sig i Salmebogens bønnebog.

Bønnebogen i salmebogen er bygget op således:

 • Bøn
  Her står der noget om hvad bøn er, og hvorfor vi beder.
 • Morgen og aftenbøn i Luthers lille Katekismus
  Hvad vil det sige at bede og hvordan kan vi gøre?
 • Menneskelivet   At være barn – at være ung – at blive gammel. Bøn ved sygdom og når angsten sætter ind m.m.
  Bøn nr. 1 - 58
 • Morgen og aftenbønner   En bøn til hver dag i ugen, både morgen og aftenbønner + flere
  Bøn nr. 59 - 93
 • Bordbønner og bordvers   Bønner der kan læses eller synges
  Bøn nr. 94 – 100
 • Bønner ved gudstjenesten   Forslag til bønner vi kan bede under gudstjenesten
  Bøn nr. 101 - 114

Foruden bønnerne i Bønnebogen handler mange salmer i Den Danske Salmebog også om bøn. Køb en Salmebog eller lån den på biblioteket … og lad den inspirere dit og andres bønsliv.

 

Bøger om bøn

På lohse.dk er der en hel kategori med bøger, der handler om bøn og bønsliv. Her er et lille udpluk:

 • Bibelens bønnebog - Dietrich Bonhoeffer læser Salmernes bog forstået som bønner.
 • Jamen, bad jeg da for lidt - Leif Andersen skriver ærligt og direkte om bønnens glæder og skuffelser.
 • Fra bønnens verden - Ole Hallesbys klassiker om personligt bønsliv.
 • Tak, fordi du er min ven - Hverdagsbønner for børn 1-10 år.
 • Min bløde bønnebog - Knitrebog for børn 0-3 år.
   

Se hele udvalget her

 

Frø-serierne

Her er virkelig meget go' inspiration om bøn og bibelfortælling!

Læs mere om inspirationsbøgerne

 

Minifrø 1:

 • Fadervor.
   

Minifrø 2:

 • Stormen på søen.
   

Børnefrø 1:

 • Syv samlinger handler om de syv bønner i Fadervor:
  • T201: Helliget blive dit navn (Kaldelsen af Esajas).
  • T202: Komme dit rige (Sædemanden).
  • T203: Ske din vilje (Jesus i Getsemane).
  • T204: Giv os i dag (Manna i ørkenen).
  • T205: Forlad os vor skyld (Den gældbundne tjener).
  • T206: Led os ikke … men fri os (Fristelsen i ørknen).
  • T207: For dit er riget, magten og æren (Styrkeprøven).
 • T232: At bede (Tolderen og farisæeren).
   

Børnefrø 2:

 • T278: Daniels venner i ildovnen.
   

Børnefrø 3:

 • T297: Jesus bad, og vi må bede.
 • T298: Om bøn (Peter i fængsel).
 • T318: Hannah i bøn til Gud.
   

På opdagelsesrejse i kirken - til minikonfirmandundervisning:

 • T703: Bøn og fadervor.
   

Juniorfrø 1:

 • Fire samlinger handler om Faderfor ud fra forskellige bibeltekster:
  • T432: Esajas’ kaldelse
  • T433: Den fortabte søn.
  • T434: Drengen med madpakken.
  • T435: Den gældbundne tjener.
 • T444: Jesus bad og vi må bede.
   

Juniorfrø 2:

 • T491: Gud handler, når vi be’r.
   

Juniorfrø 3:

 • T506: Bønneløb.
 • T538: At bede Fadervor.
   

Kirkefrø 2:

 • T625 (Nytårsdag) handler om bøn og Fadervor.
 • T653 (Bededag) handler om bøn, leveregler og valg.
Udskrevet fra: https://soendagsskoler.dk/udskriv/baggrund-8104051f58-38 - d. 14-07-2024 kl. 12:25 Må kun bruges af