T193


T193 - Be' en bøn med børn


Fadervor

Fadervor

 

Jesus gav Fadervor til mennesket, og dermed også til dig og mig.

Fadervor rummer det hele: alt det, vi har brug for at bede. Det kan vi trygt stole på, da det er Jesus, der har lært os bønnen. Vi må og kan bede alle steder, og når vi har lyst til det. Det ser vi også i Bibelen, at Jesus gjorde - og andre mennesker dengang gjorde.

Her er forskellige måder til at gennemgå fadervor for børn.

   

  FORTÆLLING VED HJÆLP AF REKVISITTER

  • Brug en gave, der er pakket ind.
  • Gem de ting i gaven, som står nedenfor: Lys, en skive brød, et hjerte, en kongekrone.
    
  1. Se, her er en gave. (Vis en gave).
  2. Hvad mon der er i den? (Peg på gaven).
  3. En gang gav Jesus sine venner en helt særlig gave, som også er til os. Det skal jeg fortælle jer om nu. (Åbn gaven. Få evt. et barn til at hjælpe).
  4. Jesus' gave er, at vi altid må bede til Gud. (Tag et lys op).
  5. Vi beder, fordi Gud er hellig, og fordi han kan hjælpe os. (Tænd lyset).
  6. Vi siger: “Helliget blive dit navn”.
  7. Vi må bede om mad. (Tag et brød op).
  8. Vi siger: “Giv os i dag vort daglige brød”.
  9. Vi må bede om, at Gud hjælper os med at være gode ved hinanden.
  10. Vi siger: “Led os ikke ind i fristelsen.” (Tag et hjerte op).
  11. Vi takker for, at Gud ejer alting. (Tag en kongekrone op).
  12. Vi siger: “For dit er riget, magten og æren”.
  13. Nu vil jeg bede hele bønnen, lige sådan som Jesus har lært os den. Bønnen hedder Fadervor, og hvis I også har lært den, må I gerne bede med. Bønnen slutter af med, at jeg siger Amen, og når jeg kommer til det, så synes jeg, vi skal klappe alle sammen. (Bed Fadervor).

   

  FORTÆLLING VED HJÆLP AF FAGTER

  Vis fagterne langsomt, så børnene også kan nå at være med på fagterne.

  1. Vi må altid bede til Gud om fx at vi må få en god dag, at nogen må blive rask osv. (Fold hænderne).
  2. Vi må altid takke Gud for det, vi har fået fx en mor og en far. (Prøv at kigge på jeres mor eller far, som I har med i dag).
  3. Vi takker for det sted vi bor, vores kirke osv. (Lav et tag med begge dine hænder).
  4. Gud hører altid vores bøn. (Peg på dine ører).
  5. I dag vil vi langsomt sige den bøn, som Jesus har lært os. Jeg siger en sætning, og så prøver I, om I kan gentage den. (Sig: "Fadervor, du som er i himlen"… osv.)

   

  GENFORTÆLLING af Fadervor (MED FAGTER)

  Fortæl bønnen Fadervor med andre ord og vis fagter til.

  • Jesus har lært os, at vi må bede til Gud. Vi må bede om mange ting. Jesus har givet os en bøn, som hedder Fadervor. Den kan være lidt svær at forstå, derfor vil jeg prøve at sige den sammen med jer, men bruge nogle andre ord.
    
  1. Kære far, du som er overalt. (Tag armene ud).
  2. Hjælp os til at tro på, at du er stor og stærk. (Vis muskler med armene).
  3. Du må bestemme over os og i hele verden. (Tag hænderne ind på brystet).
  4. Giv os det, vi har brug for hver dag. (Ræk begge hænder frem).
  5. Tilgiv os, når vi gør noget forkert. (Tag hænderne på brystet).
  6. Hjælp os med at tilgive andre. (Tag hænderne frem).
  7. Hjælp os og beskyt os mod alt ondt. (Knyt hænderne og lav et kryds med armene).
  8. Dig tilhører alt i himlen og på jorden (Tag hænderne op i luften).
  9. Amen. (Fold hænderne)

   

  Fadervor med fagter

  I Klub-Online beder Frederik altid Fadervor, og han gør det med fagter.

  Se fagterne i videoen

  Download pdf med fagterne beskrevet

   

  Luther forklarer Fadervor

  Mange, herunder også Luther, deler Fadervor op i syv bønner:

  • Vor Fader, du som er i Himlene! (Indledningsord)
  • Bøn 1-3 handler om Gud og Guds rige:
  • 1: Helliget blive dit navn.
  • 2: Komme dit rige.
  • 3: Ske din vilje som i Himlen, således også på jorden.
  • Bøn 4-7 handler om mennesket og om det, som mennesket behøver:
  • 4: Giv os i dag vort daglige brød
  • 5: og forlad os vor skyld, som også vi forlader vores skyldnere.
  • 6: Led os ikke ind i fristelse,
  • 7: men fri os fra det onde.
  • For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen. (Afslutningsord)


  Her er Luthers forklaringer til de forskellige dele. Teksten er fra Katekismus Updated.

  Indledning: Vor Fader, du som er i himlene!

  Det vil sige: Gud indbyder os til at tro, at han er vores almægtige Far og vi hans børn, for at vi trygt skal bede til ham, som børn beder deres far eller mor om noget.

  Den første bøn:Helliget blive dit navn

  Det vil sige: Guds navn er helligt i sig selv; men i denne bøn beder vi om, at det også må blive helligt hos os. Det sker, når Guds ord forkyndes tydeligt og rent, og når vi som Guds børn lever efter det. Hjælp os til det, kære Far i Himlen! Men den, som forkynder eller lever anderledes, end Guds ord lærer, han krænker Guds navn. Bevar os fra det, himmelske Far!

  Den anden bøn:Komme dit rige

  Det vil sige: Guds rige kommer af sig selv uden vores bøn; men i denne bøn beder vi om, at det også må komme til os. Det sker, når vores himmelske Far giver os sin Helligånd, så vi tror hans ord, lever efter det og får evigt liv hos ham.

  Den tredje bøn:Ske din vilje som i himlen således også på jorden

  Det vil sige: Guds gode vilje sker uden vores bøn; men i denne bøn beder vi om, at den også må ske hos os. Det sker, når Gud forhindrer alle onde planer fra Djævelen, den faldne verden og vores syndige vilje, som ikke ønsker at hellige Guds navn og lade hans rige komme. Det sker, når Gud styrker og bevarer os i tillid til hans ord og i troen på ham, indtil vi dør.

  Den fjerde bøn:Giv os i dag vort daglige brød

  Det vil sige: Gud giver dagligt brød også uden vores bøn, endda til onde mennesker; men i denne bøn beder vi om, at vi må værdsætte det og modtage vores daglige brød med tak. Ved dagligt brød forstår vi alt, hvad vi behøver i livet og for at trives, fx mad, drikke, tøj, hjem, penge, ejendom, trofast ægtefælle, vores børn, gode kolleger, retfærdige myndigheder, godt vejr, fred, sundhed, ære, gode venner og naboer.

  Den femte bøn:Og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere

  Det vil sige: I denne bøn beder vi om, at Gud ikke vil se på vores synd og af den grund afvise vores bøn. For vi er ikke værdige til noget af det, vi beder om, og har heller ikke fortjent det. Men vi beder om, at han vil tilgive os alt af nåde. For vi synder daglig meget og fortjener Guds straf. Sådan vil vi også selv af hjertet tilgive og gøre godt mod dem, der gør os ondt.

  Den sjette bøn:Og led os ikke ind i fristelse

  Det vil sige: Det er ikke Gud, der frister os. Men i denne bøn beder vi om, at Gud vil beskytte os, så Djævelen, den faldne verden og vores syndige vilje ikke bedrager os til vantro, synd og fortvivlelse. Og vi beder om, at Gud vil bevare os, når vi fristes, så vi til sidste må vinde og beholde sejren.

  Den syvende bøn:Men fri os fra det onde

  Det vil sige: I denne bøn beder vi om, at Gud vil befri os fra alt det, der kan skade os til krop og sjæl, ejendom og ære. Og vi beder om, at han vil føre os fra denne faldne verden hjem til sig i Himlen, når vi dør.

  Afslutning:For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.

  Det vil sige: Riget, magten og æren er og forbliver Guds. Derfor kan vi trygt regne med, at han i nåde hører vores bønner og svarer os. Amen betyder: Ja, det skal ske sådan.

   

  Fadervor med tegn til tale

  Hent pdf og se bevægelserne

   

  Fadervor med fagter

  Se videoen og lær fagterne udenad. Se også nogle andre fagter under Video.

  ---

  Udskrevet fra: https://soendagsskoler.dk/udskriv/fadervor-boen - d. 13-07-2024 kl. 21:24 Må kun bruges af