T102


T102 - Rejselejr


Bibelfortælling

Her finder du forslag til bibeltekster til bibeltimer og andagter. Vælg dem, der passer til dig og din målgruppe.

Bibeltime

Sæt god tid af til bibeltimer, hvor I dykker ned i Bibelens beretninger. Brug forskellige hjælpemidler som intro til bibelteksten, og hjælp deltagerne med at forstå, hvad tekster kan betyde for deres liv i dag.

Bjerge, fx:

 • Noas ark der strander på Ararats top (1 Mos 6-9, Børnefrø 1, uge 48, s. 40-41)
 • De 10 bud bliver modtaget på Sinaibjerget (2 Mos 19,1-25, Børnefrø 2, uge 2, s. 52-53)
 • Styrkeprøven på Karmels Bjerg (1 Kong 18,19-40, Børnefrø 2, uge 18, s. 84-85)
 • Bjergprædiken (Bjerget navn kendes ikke) (Matt 5,1:7,1-6+12, Børnefrø 1, uge 5, s. 58-59)
 • Forklarelsen på bjerget; Taborbjerg (Matt 17,1-13, Børnefrø 3, uge 34, s.12-13)
 • Jesu himmelfart fra Oliebjerget (ApG 1,9-12, Børnefrø 1, uge 19, s. 86-87).

Byer, fx:

 • Abraham i Ur (1 Mos 12,1-9;18,1-5, Børnefrø 3, uge 34, s. 20-21)
 • Jonas i Nineve (Joh 1-4, Børnefrø 2, uge 17, s. 82-83)
 • Gud kalder Samuel i Shilo (1 Sam 1,24; 3,1-18, Børnefrø 3, uge 19, s. 84-85)
 • Brylluppet i Kana (Joh 2,1-12, Børnefrø 1, uge 34, s. 12-13)
 • Den blinde Bartimæus i Jeriko (Mark 10,46-52, Børnefrø 1, uge 35, s. 14-15)
 • Opvækkelsen af enkens søn i Nain (Luk 7,11-17, Børnefrø 1, uge 36, s. 16-17)
 • Gabriel på besøg hos Maria i Nazareth (Luk 1,26-38, Børnefrø 1,uge 50, s. 44-45)
 • Tempelrensningen  i Jerusalem (Matt 21,12-16, Børnefrø 1,uge 14, s. 76-77)
 • Martha og Maria i Betania (Luk 10,38-42, Børnefrø 1, uge 15, s. 78-79)
 • Jesu fødselsdag i Betlehem (Luk 2,1-20, Børnefrø 2, uge 50, s. 46-47).

Andagt

Slut dagen af med en andagt - dvs. en kort refleksion over bibelteksten - der skaber rum for ro og eftertanke inden dagens afslutning.

 • Til andagten kan de ovenstående bibeltekster også bruges.

For yderligere inspiration henviser vi til DFS’ Børnefrø, som er tre inspirationsbøger. Køb adgang, så I kan bruge dem på lejren, via linket.

Udskrevet fra: https://soendagsskoler.dk/udskriv/bibel - d. 19-05-2024 kl. 04:24 Må kun bruges af