Har I behovet, men ikke økonomien?

Søg DUFs lokalforeningspulje!

Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) har oprettet Lokalforeningspuljen, der dækker de flestes behov for støtte. Hvor DUFs Initiavstøtte støtter nye tiltag, støtter denne pulje en bredere vifte af formål.

Lokalforeninger i DFS, der er tilsluttet DUF, kan søge om tilskud til snart sagt alt, lige fra støtte til arrangementer og projekter til tilskud til nyanskaffelse af materialer og ressourcer. Det kunne være et Godly Play-kursus, indkøb af frøserien eller noget helt tredje - mulighederne er mange!

Aarhus Bykirkes Børnekirke har fx søgt puljen og fået tildelt støtte til afholdelse af en temadag for forældre, som dækkede alle budgetterede udgifter.

Hvordan søger vi?
Når I søger midler fra lokalforeningspuljen, skal I bruge DUFs online ansøgningsskema. Ansøgning skal indeholde en beskrivelse, en tidsplan og et budget. På www.duf.dk kan I læse meget mere om puljen og få råd og vejledning om jeres ansøgning.