Brug DFS-logo i programmer og indbydelser

Kort vejledning for korrekt brug af logoet

  • Logoet i farver må kun benyttes på helt hvid baggrund.
  • Logoet i farver skal fremstå i de oprindelig farver.
  • Sorte og hvide varianter af logoet må kun bruges i ren hvid og sort - med mulighed for gennemsigtighed ned til 30 %.
  • Alle logotyper skal stå rent - uden kanter eller skygger.
  • Der må ikke slettes noget fra grafik-filerne.

Tip: Sørg for at der er god margin (luft) rundt om logoet, da det på den måde fremstår bedst.


Download til tryksager

Filerne er i .esp (kræver særlige programmer)