Priser og rabatter

- samt fordele ved at være tilsluttet DFS

Alle priser er i danske kroner inkl. moms. Transport er ikke medregnet i prisen. Er du i tvivl om hvilken gruppe, du hører hjemme i, kan du altid kontakte landskontoret og spørge.

Interesseret i at vide mere om at at blive DUF-klub i DFS?
Læs mere i vores Klubguide.

  • Kolonnen "DUF-tilsluttet" gælder kun foreninger tilsluttet Dansk Ungdoms Fællesråd og DFS.
  • Mest for Messy Church - og andre, der ikke mødes så ofte: DUF-klubber skal holde jævnlige aktiviteter, dvs. som absolut minimum én gang i hvert kvartal. Som DFS-klub skal I mødes mindst to gange årligt. Besøg af DFS-konsulent kræver et minimum af ét møde pr. kvartal.