BØRNEATTEST

Foreninger som DFS, der arbejder med børn, har pligt til at indhente børneattester på alle, der arbejder med børn og selv er fyldt 15 år. Børneattesten fortæller, om man er straffet for seksuelle forhold til børn under 15 år. Se nærmere regler i dokumentet længere nede.

Hvem skal have børneattest - og hvor ofte skal der indhentes attest?

  • Ledere i klubber   Du skal indhente børneattest, når du begynder som leder i en klub, også selvom du har været leder enten på lejr eller i en anden klub. Vi kræver ikke yderligere indhentning af børneattest, så længe du er fast tilknyttet klubben. Holder du pause længere end seks måneder, skal du søge børneattest på ny.
  • Ledere på lejre   Du skal som lejrchef have børneattest på alle ledere – også ledere, der allerede har attest fra en DFS-klub. Uden børneattest må lederen ikke komme med på lejren. Alle ledere skal søge om ny attest hvert år. (I ansøgningen kan du notere, hvis du er med på flere lejre inden for samme år. Så søger du attest på alle noterede lejre).

VIGTIGT: Har du har brug for at sende skemaet rundt til dine ledere, så send altid link til denne side (attest.soendagsskoler.dk), ikke til selve skemaet, der ellers kan risikere at være forældet.


Klubben/lejren har ansvaret – landskontoret gør det praktiske

Kontaktpersonen i klubben og lejrchefen på lejren har ansvaret for at få sine nye frivillige medarbejdere til at benytte formularen i et af de to link ovenfor. Hvis du gerne vil have overblikket selv, kan du som kontaktperson eller lejrchef indhente CPR-numre på de frivillige og udfylde formularen for dem. Så ved du med sikkerhed, at de har søgt. Det er stadig landskontoret, der modtager svarene.


Jeg har liiiiige et spørgsmål!

Vores guide med spørgsmål og vejledning omkring børneattester kan du downloade lige her:


Samværsregler gi'r tryghed

Vi har også lavet en guide til samværsregler. Læs op på dem og implementer dem i jeres arbejde med børnene. Det giver nemlig trygge rammer - både for børn og ledere.