BØRNEATTEST

Foreninger, der arbejder med børn, har pligt til at indhente børneattester på alle, der arbejder med børn og selv er fyldt 15 år. Børneattesten fortæller, om man er straffet for seksuelle forhold til børn under 15 år. Se nærmere regler i dokumentet længere nede.

VIGTIGT: Har du har brug for at sende skemaet rundt til dine ledere, så send altid link til denne side (attest.soendagsskoler.dk), ikke til selve skemaet, der ellers kan risikere at være forældet.


Klubben/lejren har ansvaret – landskontoret gør det praktiske

Kontaktpersonen i klubben og lejrchefen på lejren har ansvaret for at få sine nye frivillige medarbejdere til at benytte formularen i et af de to link ovenfor. Hvis du gerne vil have overblikket selv, kan du som kontaktperson eller lejrchef indhente CPR-numre på de frivillige og udfylde formularen for dem. Så ved du med sikkerhed, at de har søgt. Det er stadig landskontoret, der modtager svarene.


Jeg har liiiiige et spørgsmål!

Vores guide med spørgsmål og vejledning omkring børneattester kan du downloade lige her:


Samværsregler gi'r tryghed

Vi har også lavet en guide til samværsregler. Læs op på dem og implementer dem i jeres arbejde med børnene. Det giver nemlig trygge rammer - både for børn og ledere.