Nyheder

Trist meddelelse fra DFS

Landsudvalget i Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler har 11. juni 2021 holdt det sværeste møde i mange år.

Efter over et år med Corona, er det tydeligt, at DFS står i en økonomisk uholdbar situation, og i løbet af et par år vil stå med en negativ egenkapital. Derfor har landsudvalget besluttet, at en hård økonomisk opbremsning er nødvendig. Dette betyder desværre opsigelse af nogle meget vellidte og trofaste medarbejdere samt en strukturel tilpasning af organisationen ud fra en samlet vurdering.

På grund af den økonomiske situation er der truffet beslutninger om dygtige medarbejderes opsigelse. Der skal lyde en stor tak til Lissen Margård Bendix Jensen og Jonna Kirstine Iversen for deres tjeneste i DFS. De fratræder begge med udgangen af 2021. Landsudvalget og alle ansatte i DFS er personligt berørte af situationen, og det har på alle måder været en trist og svær beslutning.

Omkostninger til løn er den største udgift i DFS som organisation, men hvert område i økonomien er grundigt gennemgået for at finde besparelser. Hver sten er blevet er blevet vendt og der er fundet mindre besparelser på forskellige områder.

Målet er, at vi hurtigst muligt får en økonomi i balance, så vi sikrer DFS’ arbejde med at give det største til de mindste. For at få økonomien i balance har DFS fortsat stort behov for gaver og meget gerne en fastgiveraftale for at sikre en stabil økonomisk fremtid.

Tak for fortsat forbøn - ikke mindst for Lissen og Jonna lige nu - og for økonomisk støtte.


Kontakt og spørgsmål
Formand for landsudvalget Michael Thomsen
2937 1683 | mt(at)soendagsskoler.dk

Se også

Nyhedsmail

Få en nyhedsmail enten som DFS-ven eller som leder i en klub

Små Skridt

Et gratis venneblad, som udkommer 4 gange årligt

Alle nyheder

Se alle vores nyheder