INFO TIL KOMMUNE OG BANK

Vi ved, at der nogen steder har været udfordringer, fx med at få godkendt ordet "forkyndelse" i vedtægterne

Vi har ikke erfaring med, at kommuner bevidst besværliggør det for religiøse foreninger, men snarere, at den rette info ikke er kommet frem til den rette medarbejder. Derfor har DUF's advokat lavet et notat, der fx forklarer forskellen mellem "gudstjeneste" (som der ikke kan gives støtte til) og "folkeoplysende religiøse aktiviteter" (som der skal gives støtte til).

Støder I alligevel på problemer, så fortæl os det, og DUF's jurist tager det op med kommunen.

Folderen her er tænkt som en hjælpende hånd til kommunerne i deres arbejde med lokale religiøse foreninger:


Resume til klubber

Denne folder opridser kort og godt vilkårene for at modtage folkeoplysningsmidler. Det henvender sig til lokale foreninger og er udarbejdet på baggrund af det længere juridisk notat målrettet landets kommuner (se ovenfor).


Udfordringer med banken?

Folkeoplysningsloven indeholder ikke krav om, at man skal være myndig, hvis man er tegningsberettiget eller bestyrelsesmedlem i øvrigt i en forening, der modtager tilskud. Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for de foreningen påhvilende forpligtelser.

Hvis enten formand eller kasserer er myndig, så skulle der ikke være indvendinger fra bankens side. Hvis de ikke er, så kan I følge en af disse modeller, alt afhængig af, hvordan situationen er hos jer:

1) Der er en myndig i bestyrelsen
Hvis formand og/eller kasserer er umyndig, tegnes foreningen af formand og kasserer samt et øvrigt myndigt bestyrelsesmedlem i forening. Hvis næstformanden er myndig ville det typisk være vedkommende - ellers en af de øvrige menige bestyrelsesmedlemmer.

2) Der er ingen myndige i bestyrelsen
Er der slet ikke en myndig person i bestyrelsen, udpeger bestyrelsen en ekstern myndig person som tegningsberettiget. Det betyder, at foreningen således tegnes af formand, kasserer og den eksterne myndige person i forening.

Hvis I stadig oplever problemer med tegningsretten og de 16 år ift. banker, så send gerne hele notatet, hvorfra ovenstående er taget fra, til jeres bankkontakt. Download notatet her.