HVORDAN HJÆLPE FRA JERES KLUB?

Vi opfordrer til, at I samler penge ind til projektet i Indien. Der er hårdt brug for hjælp. Danske penge rækker meget langt i Indien!

Lav en plakat med indsamlingssøjle så børnene kan se, hvor meget der er samlet ind.

  • I Superfrø vil der komme stof fra Indien, som kan læses op i søndagsskolen/ klubben.
  • Vis børnene billeder fra Indien og fortæl om landet.
  • I kan afholde en speciel Indien-dag i klubben, hvor I spiser ris og karrykylling eller smager på chili.
  • Klubben kan afholde en gavefest , hvor der medbringes gaver som sælges via aktion til fordel for Indien-projektet. Få evt. forretninger til at sponsorere gaver til dette formål.
  • Klubben kan sælge lodsedler for DFS og hvor klubbens fortjeneste på 6 kr. for hver solgt lodseddel kan man vælge at give til Indien-projektet.
  • Arrangér et cykelsponsorløb.
  • Afhold en speciel familieaften eller familiegudstjeneste med indsamling til projektet.

Mange klubber samler ind til arbejdet i indsamlingsbøsserne, der gratis sendes ud til interesserede. Den er selvfølgelig lokalt produceret i Indien. Kontakt os hvis du ønsker at få en eller flere tilsendt.


Hvis I ønsker at være med i DFS' indsamlingsprojekt og ønsker nærmere information, er I meget velkommen til at kontakte os.