ARBEJDER GRATIS FOR BØRNENES SKYLD

Journalist Anette Ingemansen har været på studierejse til Andhra Pradesh, hvor hun bl.a. mødte John Duggi Richards, CSCMs søndagsskolekonsulent. CSCM er DFS' samarbejdspartner i Indien.

24-årige John Duggi arbejder som konsulent i søndagsskolearbejdet uden at få en krone for det. Han kunne ellers tjene en god løn som ingeniør. John brænder så meget for børnene, at han har valgt at bruge al sin tid på, uden løn, at fortælle dem evangeliet. DFS støtter ved at betale hans transportomkostninger, cirka 1.000 kr. om måneden.

- Jeg brænder så meget for at bringe børnene hen til Jesus, så de kan høre om ham. Det er så vigtigt, at børnene gør det, for mange af dem er optaget af tv og spil, siger John, der bor hjemme hos sine forældre.

Inspireret af danske DFS-konsulenter
Som søndagsskolekonsulent er John i fuld gang med at kortlægge arbejdet i de 100 søndagsskoler ved at besøge de 350 ledere og høre om, hvad de har brug for, så CSCM kan give dem den bedste støtte.

- Jeg besøger en gruppe ad gangen, hvor der kommer omkring 30-40 børn. Nogle gange når jeg flere på samme dag, forklarer John. Der afholdes typisk søndagsskole om søndagen efter gudstjenesten, og en søndagsskole varer to timer.

- Jeg fortæller børnene historier om Jesus, og vi beder og synger små bibelsange og laver dramadans til små jesussange. Bagefter laver vi forskellige aktiviteter, fortæller John.

Han er også i gang med at undersøge muligheder for opstarten af nye søndagsskoler og er i gang flere steder. På det seneste seminar for præster, hvor DFS underviste, var der fire præster, som gerne ville starte søndagsskole.

- Jeg har kontaktet dem, og vi er i gang!

Trommer og højlydt sang
- Til opstart af en søndagsskole går vi rundt i landsbyen med trommer og højlydt sang og inviterer børnene, eller vi giver dem noget at spise. Ugen efter gør vi det igen, og vi kan også køre ud i landsbyen nogle andre dage i ugen for at sige hej til børnene. På den måde kommer søndagsskolen langsomt op at stå.

- Flere søndagsskoler har kun børn fra hinduistiske og få fra muslimske hjem. Forældrene oplever, at vi kan give dem mere end de selv kan. Flere steder kommer forældre faktisk sammen med deres børn. De lytter lige så interesseret som børnene!


Tak for støtte og forbøn

Hilsen fra John Duggi Richards - se video fra Indien!