JORDEN VI BOR PÅ

På årets sommerlejre tager vi udgangspunkt i den jord, vi bor på - som på mange måder har brug for en redningsmand!

Vi vil vise børn og juniorer, hvilken stor gave det er, at Gud har skabt jorden, fugle, planter, mennesker, ja alt liv - lige her, hvor vi bor. En gave, vi skal nyde og holde af. Han skabte os mennesker i sit billede - og vi fik ansvar for Guds skaberværk. Men ufred kom ind i verden og krig og forurening, blev en del af vores liv. Synden skabte ufred med Gud, men Gud sendte selv vores redningsmand. Hans død på korset var nødvendig, for at Gud kunne være sammen os igen - i al evighed. Redningsmanden gjorde tilgivelsen mulig. Foruden det, viste han også mennesker, hvordan vi skal leve sammen i forventning om, at Gud en dag vil skabe en helt ny jord, hvor hans børn skal bo. En jord uden løgn, slåskamp og affaldsspande. En jord, hvor kun kærlighed bor.

Sådan gør vi temaet aktuelt
Timerne tager derfor udgangspunkt i forskellige bibeltekster, ud fra temaet. De giver et klart billede af skabelsen, faldet, redning og håbet om en liv på en ny jord i al evighed. Der er udarbejdet lederark samt opgave- og samtaleark til henholdsvis børn og juniorer med hjælpemidler som PowerPoint, drama, lege, kreative bedeformer, løb osv.

Alt sammen fordi vi ønsker at gøre det let for dig!

Skal I ha' en verdenslejr?!

Hvad sætter "Jorden" og "verden" i gang af tanker hos dig? Kunne det inspirere til at tale om, hvad vores opgaver hver især er på jorden og i livet, hvad vi kan kan gøre for hinanden og for jorden … ja, tænk selv videre og få samlingerne og lejrens tema til at gå hånd i hånd.

Evaluer materialet

Oversigt

Samling 1: Jordens skabelse
Vand, lys, træer og elefanter. Gud så, at alt var godt!
Tekst: 1 Mos 1 – 2,4 (Verdens skabelse)

Samling 2: Menneskelivet på jorden
Gud skabte mennesket, men ulydigheden gav en konsekvens!
Tekst: 1 Mos 2,18-23 (Skabelse af mennesket og opgaven) + 1 Mos 3,1-24 (Syndefaldet og uddrivelsen af Edens have)

Samling 3: Jordens redningsmand
Fred til mennesker – trods krig, løgn og forurening
Tekst: Joh 1,29-34 + Joh 3,16 (Jesus, der bærer verdens synd)

Samling 4: Jesus' fodspor på jorden
Livet på jorden - i ord og handling
Tekst: Luk 10, 25-37 (Den barmhjertige samaritaner)

Samling 5: På gensyn på den nye jord!
Gud skaber alting godt igen for sine børn
Tekst: Matt 24,35 (Himmel og jord skal forgå) + Matt 28,16-20 (Missionsbefalingen) + Åb 7,13-17 og 21, 1-6a (Den nye himmel og den nye jord)


Skulle der ikke være brug for fem timer på jeres lejr, kan nogle af timerne slås sammen eller bruges til andagt, lejrgudstjeneste, m.m.

Bestil hæfterne

Efter køb får du adgang til PowerPoint og fire hæfter:

  • Hæfte til børn
  • Hæfte til juniorer
  • Lederhæfte til børnelejr
  • Lederhæfte til juniorlejr

SOS-mappe

Praktisk og konkret hjælp til små og store udfordringer på en lejr.

Du kan også få tilsendt SOS-mappen, hvis du ønsker det.