Luftens helte

Gud kan vi stole på i alle livets forhold, og han hjælper os, når vi er i nød!

Vi har valgt helte-temaet denne sommer for at sætte fokus på Guds storhed. Materialet tager udgangspunkt i forskellige tekster fra både Det Nye og Det Gamle Testamente. Fælles for dem alle er, at de beretter om, hvordan Gud handler suverænt i menneskers liv i en given situation.

Materialet består af PowerPoint og tre hæfter: børn, juniorer og fælles lederhæfte. Der er også lavet tegnefilm, der passer til bibeltimerne, og ugens bibelvers er sat på melodi. Se video og download noder, når I har købt materialet.

Vi vil gerne hjælpe dig som leder til at kunne genfortælle teksterne og fremhæve pointerne gennem forskellige hjælpemidler. Der er udarbejdet tre pointer til hver tekst, som gradvist bliver sværere. Den sidste pointe er henvendt til juniorer, men kan også tilpasses mindre børn i forberedelsen.

 

HVIS DU HAR BRUGT MATERIALET, MÅ DU MEGET GERNE BESVARE DETTE EVALUERINGSSKEMA.

Oversigt over timerne

Oversigt

Time 1
LUFTENS HELTE: FUGLE

Elias bliver sendt til kong Akab med bud om, at der vil blive tørke og hungersnød i landet. Akab var konge i den nordlige del af Israel i 22 år, og han svigtede og hånede Gud mere, end nogen af de tidligere konger havde gjort. Gud brugte forskellige profeter til at bringe budskaber til kongen og folket, og Elias var en af disse profeter. Kongen vil straffe Elias, men Gud sørger for ham ved at sende ham til en bæk. Her kommer ravne med mad til ham, og han kan drikke af bækken. Gud sender Elias videre til en enke i Sarepta. Hun har næsten ingen mel eller olie tilbage, men tror Elias, da han siger, at hun skal bage brød af det sidste, for melkrukken og oliekanden vil ikke blive tom.
Tekst: 1 Kong 17,1-16

Time 2
LUFTENS HELTE: ENGLE

Jerusalem var omkring år 606 f.Kr. blevet besejret af den babylonske kong Nebukadnezar. Kongens hærchef havde efter ordre fra kongen udvalgt nogle unge israelitiske mænd fra fornemme familier, som efter tre års uddannelse skulle arbejde for kongen. Blandt disse mænd var Daniel og nogle af hans venner. Daniel tydede med hjælp fra Gud en drøm, som kong Nebukadnezar havde drømt, og han blev herefter forfremmet til en meget magtfuld stilling. Daniel troede på Gud og ønskede at leve efter hans bud uanset, hvad den babylonske konge ellers måtte sige. Og Gud hjalp Daniel.
Tekst: Dan 6,1-25

Time 3
LUFTENS HELTE: STJERNEN

De vise mænd var datidens kloge mænd og rådgivere for kongerne i Babylonien – det nuværende Iran/Irak. De studerede stjernerne og mente, at de kunne forudsige fremtiden. Derfor sendte konger og andre rige mænd bud efter stjernetydere, når de fx ville vide, om kongen ville vinde en krig. De blev belønnet godt, hvis de spåede rigtigt om fremtiden.
Tekst: Matt 2,1-12

Time 4
LUFTENS HELTE: DEN STØRSTE HELT - JESUS

Efter at Jesus var stået op påskemorgen, kunne hans venner, disciplene, igen være sammen med Jesus. Men der var noget forandret over ham. Pludselig kom han og stod midt iblandt dem, og så var han væk igen. Men han var ikke et spøgelse. Han spiste sammen med dem, fortalte dem mere om Guds rige og gav dem nyt mod. Alt sammen for at de skulle tro, at han virkelig var opstået, og samtidig gøre dem klar til en ny og stor opgave. Efter 40 dage tog Jesus sine venner med ud til Oliebjerget, som lå uden for byen Betania. Han havde spist sammen med dem og vidste nu, at han skulle rejse tilbage til Gud, sin far, i Himlen. Han fortalte dem, at de skulle blive i Jerusalem og vente på Guds hellige ånd, den hjælper, som Gud ville sende til dem.
Tekst: ApG 1,3-14

Time 5
LUFTENS HELTE: ILDEN (HELLIGÅNDEN)

Jesus fortæller sine disciple, at Helligåndens opgave er at minde dem om alt det, som Jesus har lært dem, og fortsætte arbejdet med at fortælle om ham, når han ikke er på jorden mere. Efter hans død og opstandelse er disciplene samlet til en fest i Jerusalem, hvor mange jøder fra andre dele af verden er på besøg. Her giver Gud disciplene sin ånd, og de kan pludselig tale fremmede sprog.
Tekst: Johs 14,26-27 (Helligåndens opgave) og ApG 2,1-21 (Pinsedag)


Skulle der ikke være brug for fem samlinger jeres lejr, kan nogle af timerne slås sammen eller bruges til lejrgudstjeneste, andagt, m.m.

Helt nyt koncept

I forhold til tidligere år har vi lavet en del om og skåret meget ned på mængden af sider. Håbet er, at det skal være mere overskueligt og nemmere for ledere at holde den enkelte bibeltime. Vi har derfor arbejdet rigtig meget for at skabe et materiale, der er let at gå til, men samtidig giver dig rigelig med idéer til måder at formidle på. Giv meget gerne tilbagemeldinger og evaluer materialet.

 

Lederhæftet - 16 sider

 • BLIV KLÆDT PÅ SOM LEDER: 1 side om årets tema og overordnet om hjælpemidlerne.
 • GØR TEMAET LEVENDE I UGENS LØB: 1 side, der hjælper jer med at få temaet i spil. 
 • BIBELTIME 1-5: Hver time består af et opslag på 2 sider med en bibeltekst, tre pointer og inspiration til forskellige måder, I kan formidle teksten på. Det er kort, overskueligt og fyldt med idéer!
 • LEG MED BIBELVERSET: Lær ugens bibelvers på forskellige måder.
 • BRUG FAGTER TIL AT LÆRE MED KROPPEN: Trosbekendelsen og fadervor med fagter.
 • PLAKAT MED HUSKEVERS 2022 inkl. skriftsted.

 

Børnehæftet - 8 sider

 • BIBELTIME 1-5: Hver time består meget overskueligt kun af 1 side. Her er der:
  • fire undringsspørgmål
  • en maletegning
  • tre samtalekort med billeder
 • TROSBEKENDELSE OG FADERVOR og børnevenlig forklaring hertil.
 • PLAKAT MED HUSKEVERS 2022 inkl. skriftsted.

 

Juniorhæftet - 8 sider

 • BIBELTIME 1-5: Hver time består meget overskueligt kun af 1 side. Her er der:
  • MIG OG MIN BIBEL: Læs versene sammen.
  • UNDRINGSSPØRGSMÅL
  • SAMTALEBILLEDER: Hvad har billederne med dagens fortælling at gøre?
  • AKTIVITET: Beskrivelse af relevant aktivitet i gruppen.
  • NOTER: Opgave med noget fra dagens tekst.
 • TROSBEKENDELSE OG FADERVOR og juniorvenlig forklaring hertil.
 • PLADS til at doodle eller tegne på de fleste sider.
 • DOODLE MED HUSKEVERS 2022.

Bestil hæfterne

Efter køb får du adgang til

 • hæfte til børn
 • hæfte til juniorer
 • lederhæfte til begge spor
 • PowerPoint til alle timer
 • tegnefilm til timerne
 • årets bibelvers på ny melodi

SOS-mappe

Praktisk og konkret hjælp til små og store udfordringer på en lejr.

Du kan også få tilsendt SOS-mappen, hvis du ønsker det.


Ugens bibelvers på nyskrevet melodi
Efter køb af årets materiale kan I downloade ark med koreografi og noder.