Rejsen

Israelitterne - og vi også - er på en spændende rejse

Guds folk er slaver i Egypten. Moses får ved Guds hjælp folket ud af Egypten. På rejsen mod det nye land oplever de mange forskellige ting. Én ting står klart, og det er, at Gud er med dem overalt, hvor de går!

Materialet består af PowerPoint og tre hæfter: børn, juniorer og fælles lederhæfte. Ugens bibelvers er sat på melodi. Se video og download noder, når I har købt materialet.

Der er inspiration til forskellige ting, fx baggrund for teksten, pointer i teksten og en henvisning til at finde Jesus i teksten. Der er også tre idéer til forskellige formidlingsformer til hver tekst: PowerPoint, Brug kroppen og Levende fortælling. Fra 2022 har vi nemlig ændret konceptet for både bibelcamping- og sommerlejrhæftet fuldstændigt. Der er strammet op og skåret ind til benet. Læs mere under Helt nyt koncept.

 

HVIS DU HAR BRUGT MATERIALET, MÅ DU MEGET GERNE BESVARE DETTE EVALUERINGSSKEMA.

Oversigt over timerne

Oversigt

Time 1
REJSENS BEGYNDELSE - SKYEN VISER VEJ

Israels folk har endelig fået lov at rejse af Farao. De oplever, at Gud leder dem fra en sky. Han er hos dem, som han er med os i dag. Gud brugte Moses som deres leder. Gud bruger også mennesker i dag til at lede hinanden.
Tekst: 2 Mos 12,31-36; 13,17-22

Time 2
REJSEN GENNEM HAVET - GUD VISER SIN MAGT

Israels folk var kommet ud af slaveriet i Egypten, og Gud havde bedt dem slå lejr ved havet. Farao havde fortrudt og rejste efter dem. Heldigvis hjalp og beskyttede Gud dem. Skyen flyttede sig bag ved dem, og en vind kom og delte vandet, så de kunne komme over i sikkerhed fra fjenderne, som druknede i havet.
Tekst: 2 Mos 14 -15,2

Time 3
MAD PÅ REJSEN - MANNA, VAGTLER OG DET BITRE VAND

Israels folk rejste væk fra Egypten og fortsatte ud i ørkenen. Efter tre dage tørstede folket og skældte ud på Moses og Aron. Gud gjorde et under og skaffede dem vand. Senere slap maden op, og endnu engang blev folket sure og ønskede sig tilbage til Egypten. Men Gud gjorde endnu et under.
Tekst: Mos 15,22-16,36

Time 4
HJÆLP PÅ REJSEN - VAND FRA KLIPPEN OG HJÆLP FRA JETRO

Gud hjalp igen både i forhold til at skaffe vand, da folket var sure og til at vinde over amalekitterne. Moses skulle gøre noget mærkeligt, for at de ville vinde. I dagens tekst kan vi også læse om, at Moses fik besøg af sin familie, som gav ham et godt råd.
Tekst: 2 Mos 17-18

Time 5
GODE RÅD PÅ REJSEN - DE TI BUD OG GULDKALVEN

Da folket havde slået lejr i ørkenen overfor Sinajs bjerg, sagde Gud til Moses, at han ville stige ned på bjerget i en sky og tale med ham. Da Gud steg ned på bjerget, lød der torden, og en tæt røg indhyllede bjerget. Ingen måtte røre ved bjerget. Kun Moses måtte gå op på bjerget og tale med Gud. Oppe på bjerget gav Gud de ti bud samt en masse leveregler til Moses og folket. Og da Gud var færdig med at tale, skrev Gud med sin finger de ti bud på to stentavler. Men Moses var på bjerget i lang tid. Derfor blev folket utålmodige og overtalte Aron til at lave dem en guldkalv.
Tekst: 2 Mos 19,11-25; 20,1-26; 32,1-35; 34,1-3+29

Time 6
FARE PÅ REJSEN - KOBBERSLANGEN

Israels folk var stadig på vandring i ørkenen. Endnu engang mistede de tålmodigheden og skældte ud på Gud og Moses. De var trætte af den hjælp, Gud gav dem! Gud sendte slanger og mange døde. Folket erkendte deres synd. Gud sagde, at Moses skulle sætte en kobberslange op, og alle som så på den beholdt livet.
Tekst: 4 Mos 21,4-9 (Joh 3,14-16)

Time 7
EN NY REJSE - MOSES´ DØD OG JOSVA OVERTAGER

Moses var blevet gammel og skulle snart dø. Han skulle gå til sin slægt, hvilket betyder, at han skulle dø i fred. Han bad derfor Gud om at vælge en ny leder for folket. Gud valgte Josva, som var Moses´ nærmeste medarbejder. Gud lovede Josva at være med ham, ligesom han havde været med Moses. Josva skulle være modig og stærk, og så skulle han være lydig imod det, Gud havde sagt. Moses havde en helt anden status end Josva. Moses kunne gå direkte til Gud, det kunne Josva ikke. Han skulle gå gennem ypperstepræsten for at komme til Gud.
Tekst: 4 Mos 27,18-23; 5 Mos 34; Jos 1,1-11


Skulle der ikke være brug for syv samlinger jeres bibelcamping, kan nogle af timerne slås sammen eller bruges til lejrgudstjeneste, andagt, m.m.

Helt nyt koncept

I forhold til tidligere år har vi lavet en del om og skåret meget ned på mængden af sider. Håbet er, at det skal være mere overskueligt og nemmere for ledere at holde den enkelte bibeltime. Vi har derfor arbejdet rigtig meget for at skabe et materiale, der er let at gå til, men samtidig giver dig rigelig med idéer til måder at formidle på. Giv meget gerne tilbagemeldinger og evaluer materialet.

 

Lederhæftet - 20 sider

 • BLIV KLÆDT PÅ SOM LEDER: 1 side om årets tema og overordnet om hjælpemidlerne.
 • FÅ TEMAET UD OG LEVE I LØBET AF UGEN: 1 side, der hjælper jer med at få temaet i spil.
 • BIBELTIME 1-7: Hver time består af et opslag på 2 sider med en bibeltekst, tre pointer og inspiration til forskellige måder, I kan formidle teksten på. Det er kort, overskueligt og fyldt med idéer!
 • LEG MED BIBELVERSET: Lær ugens bibelvers på forskellige måder.
 • BRUG FAGTER TIL AT LÆRE MED KROPPEN: Trosbekendelsen og fadervor med fagter.
 • PLAKAT MED HUSKEVERS 2022 inkl. skriftsted.

 

Børnehæftet - 12 sider

 • BIBELTIME 1-7: Hver time består meget overskueligt kun af 1 side. Her er der:
  • fire undringsspørgmål
  • en maletegning
  • tre samtalekort med billeder
 • PLAKAT MED HUSKEVERS 2022 inkl. skriftsted.
 • TROSBEKENDELSE OG FADERVOR og børnevenlig forklaring hertil.
 • OPGAVER: Til sidst i hæftet er der tre sider med et spil og to opgaver.

 

Juniorhæftet - 8 sider

 • DOODLE MED HUSKEVERS 2022.
 • BIBELTIME 1-7: Hver time består meget overskueligt kun af 1 side. Her er der:
  • MIG OG MIN BIBEL: Læs versene sammen.
  • UNDRINGSSPØRGSMÅL
  • SAMTALEBILLEDER: Hvad har billederne med dagens fortælling at gøre?
  • SKRIV NED: Genfortæl teksten til din nabo med fem stikord.
  • AKTIVITET: Beskrivelse af relevant aktivitet i gruppen.
  • TEGN: Opgave med noget fra dagens tekst.

Bestil hæfterne

Efter køb får du adgang til

 • hæfte til børn
 • hæfte til juniorer
 • lederhæfte til begge spor
 • PowerPoint til alle timer
 • årets bibelvers på ny melodi

SOS-mappe

Praktisk og konkret hjælp til små og store udfordringer på en lejr.

Du kan også få tilsendt SOS-mappen, hvis du ønsker det.


Ugens bibelvers på nyskrevet melodi
Efter køb af årets materiale kan I downloade ark med koreografi og noder.