En, to, TRÆ

Jesus gør store ting

Der er mange træer i Bibelen: Kundskabens træ, livets træ, korsets træ og vintræet er bare nogle af dem. Det gode ved alle træerne er, at de handler om vores relation til Jesus.

Temaet om træer bringer os rundt i centrale bibeltekster om Jesus i Det Nye Testamente - hver gang med mulighed for at perspektivere til Det Gamle Testamente i afsnittet “Grav dybere”.

Materialet består af PowerPoint og tre hæfter: børn, juniorer og fælles lederhæfte. Der er også lavet maleark og tegnefilm, der passer til bibeltimerne, og ugens bibelvers er sat på melodi.

Træ lægger op til mange dejlige aktiviteter, som I kan hygge jer med på lejren: bål, kreativitet, træklatring, sløjd, leg med grene og blade og meget mere.

Oversigt over timerne

Time 1
DAGENS TRÆ: HYRDESTAVEN
JESUS VISER VEJ

Jesus og hans venner, disciplene, er i Jerusalem, hvor Jesus underviser sine disciple og dem, der gerne vil høre hans historier. Historierne kaldes lignelser, fordi de ligner noget, vi kender. Når Jesus fortæller lignelser, forstår hans disciple ikke altid, hvad han snakker om. Det gør de heller ikke, når Jesus i dagens tekst siger, at han er døren. Men når han fortæller om hyrden og fårene, så kender de godt den sammenligning fra det Gamle Testamente, hvor Kong David engang skrev en salme om, at Gud er hans hyrde. Dem, der hørte på Jesus, var nemlig jøder og havde hørt den salme. Jesus siger, at han vil beskytte fårene mod tyve og røvere, der vil dem ondt. På samme måde vil Jesus beskytte os mod det onde, når vi hører til hos ham.
Tekst: Joh 10,1-15

Time 2
DAGENS TRÆ: KLATRETRÆET
JESUS MØDER DIG OG MIG

På sin vej op til Jerusalem rejste Jesus gennem byen Jeriko. Her boede en rig mand, som hed Zakæus. Han arbejdede som tolder og sad derfor ved byporten for at opkræve skat af folk, der rejste ind i byen. Men Zakæus snød folk, fordi han ofte forlangte mere, end han skulle, og beholdt de ekstra penge selv. Folk var sure på ham, og ingen ville være venner med ham. Men den dag Jesus kom forbi, skete der noget helt fantastisk for Zakæus.
Tekst: Luk 19,1-10

Time 3
DAGENS TRÆ: BÅDEN
JESUS VISER SIN MAGT

Mens Jesus gik rundt i Israel, var der mange mennesker, der fulgtes med ham. Ofte gjorde han holdt ved Genesaret sø for at undervise folk om Gud og hans rige. Denne dag havde Jesus fortalt flere lignelser, som handlede om at lytte til Guds ord og tro på ham. Efter en lang dag havde Jesus brug for hvile og bad disciplene om at sejle ham over til den anden side af søen.
Tekst: Mark 4,35-41

Time 4
DAGENS TRÆ: TORNEKRONEN OG KORSET
JESUS DØDE FOR AT FRELSE OS

Jødernes vigtigste præster var blevet meget vrede på Jesus, fordi han kaldte sig Guds søn. Det mente de ikke, at han var. De lavede en aftale med én af hans venner om at fortælle dem, hvor Jesus var, så de kunne fange ham. Det skete på aftenen før jødernes vigtigste fest, påsken. Jesus og hans disciple havde spist påskemåltid sammen, og bagefter gik de til Getsemane have, hvor soldater sendt af ypperstepræsterne anholdte Jesus. Efter en hel nat, hvor de forhørte Jesus i jødernes råd, udleverede de ham til Pontius Pilatus, fordi de ville have ham til at dømme Jesus til døden. De endte med at få deres vilje. Vi kommer ind i historien lige der, hvor dommen er afsagt, og soldaterne håner og piner Jesus. Det er et meget trist tidspunkt, men det ender med at blive godt og det viser os, at vi kan STOLE på Jesus.
Tekst: Mark 15,16-22 + 33-39 og Mark 16,1-6

Time 5
DAGENS TRÆ: BÅLET
JESUS MØDER OG TILGIVER OS

Vi befinder os i tiden efter påsken, hvor Jesus døde og opstod. Kapitlerne forinden fortæller om begivenhederne omkring tilfangetagelsen, korsfæstelsen og opstandelsen. I teksten her er der en klar reference til Peters fornægtelse i ypperstepræstens gård natten til langfredag. Her gentog Peter tre gange på en aften, at han ikke kendte Jesus, fordi han var bange.
Tekst: Joh 21,4-17+19b


Skulle der ikke være brug for fem samlinger jeres lejr, så kan nogle af timerne slås sammen eller bruges til lejrgudstjeneste, andagt, m.m.

Hjælp til tekstformidling

 • PowerPoint som ligger online.
 • Levende fortælling hvor en leder klæder sig ud og fortæller dagens tekst.
 • Konkrete ting, man som leder kan medbringe.
 • Dagens børnetegning. Hver dag er der forslag til noget, som nogle børn kan tegne og som man kan vise under formidling.
 • Syng ugens bibelvers. “Selvom jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt, for du er hos mig, din stok og din stav er min trøst.” Salme 23,4. Der er skrevet en melodi på bibelverset, brug sangen og bliv inspireret af videoen med fagter.
 • Plakat. Der er lavet en plakat med bibelverset, som kan printes ud i A3 eller A4 og hænges op.
 • Doodle bibelverset. På bagsiden af børne- og juniorhæftet kan man doodle verset. Print evt. flere af disse sider, da mange børn godt kan lide at doodle.
 • Lege. I kan efter hver bibeltime finde lege, som passer til dagens fortælling.
 • Kreative aktiviteter kan I finde efter hver bibeltime.
 • Børne- og juniorhæfter kan bruges efter timen. Der findes opgaver, labyrinter og forskellige spørgsmål.
 • Tegninger kan printes ud efter timen.
 • Masser af idéer til at gøre temaet levende i ugens løb.

Bestil hæfterne

Efter køb får du adgang til

 • hæfte til børn
 • hæfte til juniorer
 • lederhæfte til begge spor
 • PowerPoint til alle timer
 • tegnefilm og maleark til timerne
 • plakater
 • årets bibelvers på ny melodi

SOS-mappe

Praktisk og konkret hjælp til små og store udfordringer på en lejr.

Du kan også få tilsendt SOS-mappen, hvis du ønsker det.


Ugens bibelvers på melodi - øv den allerede nu

Time 1 // DAGENS TRÆ: HYRDESTAVEN - JESUS VISER VEJ

Dette er en af videoerne til årets sommerlejrmateriale. Se alle fem videoer på Min side, når I har købt materialet.