Josefs rejse med Gud

Josef er udvalgt af Gud til en særlig opgave

Vi følger Josef på hans rejse i med- og modgang. Vi ser hans udvikling gennem hans liv fra dreng hos sin far til en mægtig mand hos Farao. Vi ser, han tilgiver sine brødre for deres forfærdelige handling, de gjorde mod ham. Igennem Josefs liv kan vi også blive klogere på Jesus og lære ham bedre at kende. Deres liv minder nemlig om hinandens.

Materialet består af PowerPoint og tre hæfter: børn, juniorer og fælles lederhæfte. Der er også lavet maleark, der passer til bibeltimerne, og ugens bibelvers er sat på melodi.

Oversigt over timerne

Time 1
JOSEF OG HANS BRØDRE
PRAL OG MISUNDELSE ØDELÆGGER FÆLLESSKAB

Josef var søn af Jakob og Rakel. Rakel var Jakobs yndlingshustru, og Josef var et ønskebarn, som Rakel og Jakob havde ventet længe på. De var meget glade for ham, så Josef blev forkælet i forhold til hans brødre. Josef var både en sladrehank og en pralhals. Det førte til, at hans brødre blev misundelige på ham og kom til at hade ham. På et tidspunkt havde Josef to drømme, som handlede om, at han skulle herske over sine brødre og over sin far og mor.
Tekst: 1 Mos 30,22-24, 1 Mos 37,1-11, Mark 6,4

Time 2
I EN BRØND OG SOLGT TIL EGYPTEN
GUD ER ALTID HOS OS, OGSÅ NÅR LIVET ER SVÆRT

Brødrenes had til Josef blev kun større, og en dag fik de lejlighed til at slå ham ihjel. Jakob sendte Josef ud for at tjekke, hvordan brødrene passede deres arbejde. Da de så Josef i det fjerne, besluttede de at slå ham ihjel. Men først Rubens og senere Judas indgriben gjorde, at Josef ikke blev slået ihjel, men solgt som slave til Faraos hofmand, Potifar. Brødrene valgte at lyve overfor deres far og fortalte ham, at Josef var blevet dræbt af et rovdyr. Og da de kunne fremvise Josefs kappe, troede Jakob på det. Han blev frygtelig ked af det, og ingen kunne trøste ham.
Tekst: 1 Mos 37,12-36

Time 3
USKYLDIGE JOSEF BLIVER STRAFFET
VI MÅ STOLE PÅ GUD

Stakkels Josef. På grund af sit praleri er han nu havnet i Egypten. Men Josef sætter sit håb til Gud, og Gud er med ham og sørger for ham. Han får meget ansvar hos Potifar og er meget samvittighedsfuld med at gøre det godt, nu hvor Potifar stoler på ham. Derfor vil han heller ikke blive hemmelige kærester med Potifars kone, selvom hun havde lyst til at være det.
Tekst: 1 Mos 39

Time 4
JOSEF TYDER DRØMME
GUD KAN FORBEREDE OS PÅ, HVAD DER SKAL SKE I FREMTIDEN

Josef er stadig i fængslet. Han bliver behandlet godt og får til opgave at tage sig af de vigtigste fanger. Derfor kommer han i kontakt med to af Faraos hofmænd, hofmundskænken og hofbageren. En nat drømmer de begge to om deres fremtid. De fortæller deres drøm til Josef, og han kan fortælle dem, hvad deres drømme betyder. Josef beder mundskænken om at fortælle Farao, at han er uskyldig dømt. Men mundskænken glemmer det. To år efter har Farao to drømme, som ingen kan tyde. Mundskænken kommer da i tanker om Josef og fortæller Farao om ham. Josef bliver kaldt frem for Farao og tyder hans to drømme. Farao beslutter sig for at gøre Josef til den næstmægtigste mand i riget, og han sætter ham til at styre indsamlingen af korn for at gøre landet klar til de magre år. Farao giver Josef et nyt navn, som betyder “Verdens frelser”, og han giver ham en kone.​​​​​​​
Tekst: 1 Mos 40-41, Fil 2,6-11

Time 5
JOSEFS BRØDRE I EGYPTEN
FAMILIEBESØG

Josef havde tidligere nogle drømme, da han var hjemme hos sin far. De drømme får betydning i dag. Josef var blevet solgt og endt i fængsel, men nu er han hos Farao, og han er blevet en stor og mægtig mand, der sørger for, at der er mad nok til alle i landet​​​​​​​.
Tekst: 1 Mos 42-44

Time 6
GENFORENET MED SIN FAMILIE
JOSEF, GUDS REDNINGSMAND

Den lange fortælling om Josef (den har fyldt 14 kapitler!) lakker mod enden. Josef giver sig til kende. Nu har han set sine 10 halvbrødre og til sidst også sin bror, Benjamin. Han savner sin far. Han har måttet undvære ham i mange år, og man forstår godt, at han ængsteligt spørger: “Lever min far endnu?” Det ville være ubærligt, hvis ikke de skulle nå at se hinanden. Men brødrene er bange. De er bange for, at Josef bærer nag over alle de år, han er blevet frarøvet sammen med sin gamle far. Det forstår man godt. Men Josefs svar kommer bag på dem - og os der læser historien: “Vær nu ikke bedrøvede og skamfulde [...] Gud har sendt mig i forvejen til livets opretholdelse” (1 Mos 45,5).
Tekst: 1 Mos 45, 1 Mos 50,19-21


Skulle der ikke være brug for seks samlinger jeres bibelcamping, kan nogle af timerne slås sammen eller bruges til lejrgudstjeneste, andagt, m.m.

Hjælp til tekstformidling

Der er inspiration til forskellige ting, fx baggrund for teksten, pointer i teksten og en henvisning til at finde Jesus i teksten. Der er også forskellige formidlingsformer til hver tekst:

 • Dagens tegning, som man kan printe og vise frem, eller som børnene kan male på. Tegningen findes også i børnehæftet.
 • Et optrin, som to ledere kan vise. Det er lavet ud fra de seks timer, men kan godt deles op på anden måde, så det fx kan bruges ved en andagt, eller hvis man har færre end seks bibeltimer
 • PowerPoint, der kan vises. Læs teksten grundigt, så du kan genfortælle den via billederne.
 • Konkrete hjælpemidler, som du kan vise under fortællingen, og som kan ligge fremme hele ugen.
 • Fagter, der kan laves af lederen, og som børnene kan være med til.
 • Dagens dilemma, hvor juniorerne kan tale om teksten på en anden måde.
 • Fire emojis, der kan være en hjælp til at tale om de forskellige følelser hos personerne i teksten. Tal om, hvilke der er i dagens tekst. De er også sat ind i børne- og juniorhæfterne. Brug dem evt. efter hver time.
 • Børne- og juniorhæfterne er tænkt til, at I kan sidde i små gruppe af seks-otte personer og tale sammen om opgaverne og spørgsmålene. Hæfterne er små opgaver som labyrinter og løsning af kodeord. På bagsiden kan man doodle bibelverset.
 • Ugens bibelvers er ”Frygt ikke, for jeg er med dig, fortvivl ikke, for jeg er din Gud. Jeg styrker dig og hjælper dig, min sejrrige hånd holder dig fast” (Esajas 41,10). Der er skrevet en ny sang, som I kan finde noder, fagter og musik til efter login. Vi tror, det er godt for deltagerne at kunne tage et vers med hjem. Der er lavet et ark, som du kan printe ud og hænge op, og du kan også bruge de fire ideer i lederhæftet.
 • Fadervor med fagter. Vi har givet lidt hjælp til dig bagerst i hæftet, så I kan prøve det med fagter.
 • Gættekonkurrence, hver dag er der forslag til ting, der kan gemmes i et syltetøjsglas.

Bestil hæfterne

Efter køb får du adgang til

 • hæfte til børn
 • hæfte til juniorer
 • lederhæfte til begge spor
 • PowerPoint til alle timer
 • maleark til timerne
 • plakater
 • årets bibelvers på ny melodi

SOS-mappe

Praktisk og konkret hjælp til små og store udfordringer på en lejr.

Du kan også få tilsendt SOS-mappen, hvis du ønsker det.


Ugens bibelvers på melodi - øv den allerede nu