EN KRISTEN LEJR

Hvad betyder det, at JuniorSportsCamp er en kristen lejr?

Vi arbejder ud fra Danmark Folkekirkelige Søndagsskolers formålsparagraf, som ønsker at give det største til de mindste. Dvs. at fortælle Bibelens budskab for alle børn og juniorer i Danmark. Vores grundlag og vedtægter er det sammen som grundlaget og bekendelserne i den danske folkekirke.

Rent praktisk vil det fx sige:

  • at vi afholder en lejr med et kristent livs- og menneskesyn, hvor hver enkelt bliver set, hørt og anerkendt.
  • at alle ledere er kristne, og bekender sig til folkekirkens grundlag og bekendelser.
  • at vi åbner Bibelen hver dag til en times forkyndelse. Vi skal være sammen om forskellige bibeltekster via oplæg og samtale i små grupper.
  • at vi hver morgen begynder dagen med et bibelord, sang og en bøn og sådan afsluttes dagen også.
  • at vi siger Trosbekendelsen i kor (som vi gør i kirken).
  • at vi takker Gud for maden, ved at synge før og efter, vi har spist.
  • at vi synger kristne sange.
  • at vi deltager i en gudstjeneste i den lokale folkekirke i løbet af ugen.