Sigurds historier om at være til

Gør brug af gaven fra Danmarks Kirkelige Mediecenter. Mangler du inspiration til brug af dvd'en i din klub, så se med her og tænk selv videre!

Brug de korte igangsættende samtalespørgsmål/fokuspunkter om dagens emne, og find evt. mere inspiration i Børnefrø og sangbogen ”Syng med”.

1. Taknemmelighed

Tal om …
- hvad vi skal takke for og være taknemmelige over.
- at vi skal huske at sige tak i vores hverdag.
- at vi skal takke Gud og hinanden for alt det, vi har og får.
- at vi skal være taknemmelige og vise vores taknemmelighed.

Bibelfortælling:
Helbredelse af de ti spedalske (Luk 17,11-19). 

Sang fra ”Syng med”:
Kære gode Gud (Syng med nr. 6).

2. Skyld og tilgivelse

Tal om …
- hvad der er vores skyld og hvad der ikke er vores skyld.
- at vi har ansvar for vores handlinger og skal sige undskyld, hvis vi handler forkert.
- at vi skal lære at tilgive hinanden.
- at Jesus vil lære os – og hjælpe os til at tilgive hinanden.
- at Jesus vil hjælpe os af med vores dårlige samvittighed.
- at Jesus vil tilgive os alt, hvad vi kommer med til ham. 

Bibelfortælling: 
Den gældbundne tjener (Matt 18,21-35). (Inspiration: se Børnefrø 2, uge 14). 

Sang fra ”Syng med”: 
Det forkerte jeg har lavet (nr. 99).

3. Taknemmelighed

Tal om …
- hvorfor vi skal tænke på andre.
- hvad der er retfærdig og uretfærdig.
- at Gud er retfærdig. Han er ret i sin færd.
- at Gud siger, at vi skal hjælpe hinanden.

Bibelfortælling: 
Den fattige enkes gave (Mark 12, 41-44). (Inspiration: Se Børnefrø 1, uge 24). 

Bibelvers: 
Herren er retfærdig (Sl 11,7).

Sang fra ”Syng med”: 
Det betyder mere end du tro (nr. 188).

4. Skyld og tilgivelse

Tal om …
- hvad lykke er. 
- hvordan man kan gør andre lykkelige.
- at Gud vil give os lykke og at han kun vil os det bedste (Jer 29,11-13).
- at vi kan dele ud af vores lykke – også den lykke at kende Gud.

Bibelfortælling: 
Bespisningen af de 5000 (Joh 6,1-15) (Inspiration: se Børnefrø 2, uge 35). 

Bibelvers: 
At være Gud nær er min lykke (Sl 73, 28).

Sang fra ”Syng med”: 
Klap i hænderne af glæde (nr. 3) + Glæden som er inden i (nr. 14).

5. Er jeg god nok?

Tal om …
- at alle er gode til noget, for sådan har Gud skabt os.
- at vi kan noget forskelligt – og alle er lige vigtigt.
- at alle er elsket og lige dyrebare for Gud. 
- at vi er vigtige for hinanden, og Gud ønsker, at vi skal vise hinanden det.  
- At Jesus gør os gode nok – både i forhold til himlen og til Gud. Gud.

Bibelfortælling:
 
Den største i Himmeriget (Matt 18,1-5).

Bibelvers:
 
Du er dyrebar i mine øjne (Es 43,4).

Sang fra ”Syng med”: 
Du er dig, og du duer (nr. 42) + Jeg kan ikke hvad du kan (nr. 119).

6. Frygt og tryghed

Tal om …
- hvad, man kan gøre, når der er noget, man er bange for. 
- at det er naturligt, at man bliver bange.
- at Guds engle beskytter os.
- at vi kan bede for os selv og for hinanden. Gud har givet os bønnen.

Bibelfortælling: 
Bøn og fadervor (Matt 6,9-13). (Inspiration: Børnefrø 2, uge 20). 

Bibelvers: 
Engle, der beskytter dig (Sl 91,11).

Sang fra ”Syng med”: 
Jeg er tryg hos dig (nr. 46).

7. Kærlighed og had

Tal om …
- at det ikke altid er nemt at elske alle mennesker. 
- at Gud elsker os ligegyldig, hvad vi gør, og hvordan vi er.
- at vi kan bede for dem, vi har svært ved at holde af.
- at Gud elsker os så højt, at han sendte sin søn for alt det forkerte, vi gør. 

Bibelvers: 
For så højt har Gud elsket verden…. (Joh 3,16-17) + Næstekærlighed (Matt 7,12).

Sang fra ”Syng med”: 
For så højt har Gud elsket verden (nr. 159).

8. Sorg, savn og håb

Tal om …
- at det er naturligt at savne. 
- at det er godt at snakke med andre om det, man savner.
- hvad der sker, når man dør.
- det vi ved om, hvordan der er i himlen. Fx ingen tårer, ingen sorg, alt er godt osv.
- glæden ved at vide om alle de mennesker, vi kan mødes med i himlen.  

Bibelvers: 
Den nye himmel og den nye jord (Åb 21,1-5) (Inspiration: Børnefrø 3, uge 44). 

Sang fra ”Syng med”: 
Der er fest, sang og glæde (nr. 197).

9. Fællesskab og ensomhed

Tal om …
- at det er naturligt – og o.k. at kede sig en gang imellem.
- at det er naturligt at føle sig ensom til tider.
- at dåben giver indgang til hele den store kristne menighed.
- pladser i vores fællesskab. Har vi plads til alle?
- hvad man kan gøre, når man er ensom.  

Bibelfortælling: 
Jesus og de små børn (Mark 10,13-16) (Inspiration: Børnefrø 2, uge 33). 

Sang fra ”Syng med”: 
Du kommer Jesus i vor dåb (nr. 169) + Her er plads til alle (nr. 190).

10. Tro og tvivl

Tal om …
- at Gud har skabt hele verden.
- at Gud er altid til stede alle steder, derfor er han altid hos os.
- Peters tro og tvivl på vandet, hvordan mon det var.
- hvad man kan gøre, når man har svært ved at tro og når man tvivler.

Bibelfortælling: 
Vandringen på søen (Matt 14, 22-33) (Inspiration: Børnefrø 1, uge 18). 

Sang fra ”Syng med”: 
Gud er bare god mod mig (nr. 49).

Med stor hilsen og god arbejdslyst  
Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler

 

En gratis gave

Danmarks Kirkelige Mediecenter udgav i 2013 Sigurds historier om at være til. De sendte gratis DVD'er til alle klubber i DFS (og alle andre organisationer, der arbejder med børn). Hvis du ønsker at købe DVD'en i dag, så må du gå til deres hjemmeside!

Gå til dkm.dk

Kontaktperson

Lissen Margård Bendix JensenKonsulent i DFS (materialer)
Direkte:8698 8574Email:lissen@soendagsskoler.dk

soendagsskoler.dk bruger cookies. Mere information OK