DFS' aktivitetsfond

Fonden støtter mere bredt end DFS' initiativpulje, der støtter nye initiativer.

Hvem kan søge:

  • DFS-tilsluttede foreninger med årligt medlemskontingent på min. 75 kr.
  • Kredse i DFS.
  • Indmeldte medlemmer, som har betalt min. 75 kr. i årligt kontingent, kan søge om støtte til deltagelse i fx unglederkursus og Godly Play.

Hvad kan der fx gives støtte til?

  • Ny aktivitet, som ikke kan finansieres via DUF's aktivitetspulje.
  • Et uforudset underskud for kredsen ved afholdelse af lejr eller anden aktivitet.
  • Nye aktiviteter i kredsarbejdet.
  • Indkøb af nyt materiale til kredsen.
  • Afholdelse af særligt fremstød for arbejdet på lokal eller kredsplan.
  • Kursus for ledere, hvis klubben ikke har økonomi til at sende disse på kursus i DFS - eksempelvis dækning af kursusafgiten til Godly Play.

Kontaktperson

DFS' landskontor, Kirsten B. StendahlMan-tor 9.30-15
Fre 9.30-14
Direkte:8227 1214Email:kontakt@soendagsskoler.dk

Et godt initiativ?

Har I overvejet et nyt initiativ i klubben eller kredsen? Så er det måske initiativpuljen, I skal søge i stedet ...

Vi har en go' idé!