Børneattest

Det er lovpligtigt at foreninger, der har med børn at gøre, skal indhente børneattester for alle der arbejder med børn under 15. En børneattest fortæller om man er straffet for seksuelle forhold til børn under 15

 

Klubben/lejren har ansvaret – landskontoret gør det praktiske
Kontaktpersonen/lejrchefen har ansvaret for at få sine nye frivillige medarbejdere til at benytte formularen i et af de to link ovenfor. Hvis du gerne vil ha' overblik, kan du som kontaktperson indhente cpr-numre på de frivillige og selv udfylde formularen for dem - dermed ved du med sikkerhed, at alle har ansøgt.

Under alle omstændigheder skal formularen benyttes. For at kunne dokumentere, at der ér børneattester på lederne ude i klubberne, er det vigtigt, at det er landskontoret, der sender dem ind til politiet. Vi indhenter attester efter følgende procedure:

 1. DFS skal bl.a. have det fulde navn og cpr-nummer for den eller de personer, det drejer sig om. Da det er personfølsomme oplysninger, er formularen krypteret.
 2. Landskontoret sender ansøgningen til politiet.
 3. Politiet anmoder om samtykke til den eller de angivne personers elektroniske postkasser.
  Det betyder, at du skal 1) have et NemID, 2) oprette en digital postkasse samt 3) acceptere at modtage elektronisk post fra det offentlige. Har du ikke NemID? Opret et på www.nemid.nu Har du ikke en digital postkasse? Tilmeld dig digital post på www.borger.dk – her skal du acceptere at modtage elektronisk post fra det offentlige. Hvis du allerede har en e-boks, kan du tilmelde dig post fra det offentlige på www.e-boks.dk
 4. Politiet behandler kun ansøgningen, hvis der er givet samtykke. Husk derfor at tjekke din digitale postkasse – og mind hinanden om det! Hvis du ikke har givet samtykke inden for 14 dage sender politiet en reminder til DFS.
 5. Politiet giver DFS besked. Det er kun landslederen, der åbner post fra politiet. Svaret bliver destrueret samme dag.

I tilfælde af en ikke ren børneattest
Landslederen tager kontakt til ansøgeren og sørger for, at vedkommende ikke længere er ansat eller frivillig medarbejder. Vi formidler gerne hjælp til vedkommende.

DFS ønsker at forebygge
Overgreb mod børn kan også ske i vores klubber, hvis vi ikke passer på. Et barn der misbruges er ét barn for meget. Vi anbefaler derfor, at I tager følgende spørgsmål op på et ledermøde:

 • Hvordan undgår vi, at der kan ske overgreb/misbrug af børn?
 • Hvilke signaler skal vi være opmærksomme på fra børn/voksne?
 • Hvilke retningslinjer skal der være for samvær?
 • Hvordan skal vi som ledere forholde os, hvis der sker overgreb?

Hvad gør I, hvis der er mistanke om overgreb?
Hvis et barn viser signaler om, at det er udsat for overgreb eller begynder at tale om overgrebet, skal I kontakte socialforvaltningen i barnets bopælskommune. De har pligt til at undersøge sagen.

Er der tale om en klart begrundet mistanke, har foreningens ledelse pligt til at anmelde den mistænkte til politiet. Samtidig skal barnets forældre orienteres om, at der er indgivet politianmeldelse.

En leder som mistænkes for at begå overgreb, skal straks suspenderes fra lederopgaver i DFS. Det er formandens/bestyrelsens opgave, at sørge for, at dette sker. Dernæst skal Søndagsskolernes Landsudvalg straks underrettes. Er man i tvivl om, hvad man skal gøre, så kontakt landskontoret på 8227 1216.

Hjælp til offeret
Det er vigtigt, at barnet får hjælp så hurtigt som muligt. Kontakt landslederen, som vil formidle den fornødne hjælp.


Jeg kan se, at det er en Google-formular - er den sikker?
Formularen, som udfyldes, er ganske rigtigt en Google-formular. Den er krypteret og lige så sikker som når du ellers giver personlige oplysninger på nettet, fx i netbutikker. Google læser/scanner ikke det, du udfylder i formularen. "Send aldrig adgangskoder via Google Analyse" er en standardadvarsel - vi beder selvfølgelig ikke om nogen adgangskoder.

Kontaktperson

DFS' landskontor, Kirsten B. StendahlMan-tor 9.30-15
Fre 9.30-14
Direkte:8227 1214Email:kontakt@soendagsskoler.dk

Facebook

soendagsskoler.dk bruger cookies. Mere information OK