Hvad sker der i juniorklubben?

Hver mandag mødes ca. 20 børn til mange forskellige aktiviteter. Vi synger, spiller, er kreative, leger og tager på udflugter.

Hver gang hører vi også noget fra Bibelen for at lære Jesus og Gud at kende. Nogle gange er vi på besøg hjemme hos lederne eller vi besøger andre hjem. Andre gange får vi besøg af personer, som er gode til at fortælle historier fra Bibelen eller noget, de har oplevet.

Juniorerne er glade for at synge, så vi øver også på sange, som vi synger til en familieaften. Drama er et ønske, som kommer hver gang juniorerne får lov til at ønske. Vi arbejder med drama i små grupper og opfører det for hinanden. Eller også øver vi et stykke sammen, som bliver vist for forældrene.

En udflugt kan gå ud i naturen for at samle ting, som vi så kan bruge en anden aften til at lave noget spændende af.

I foråret 2004 havde vi et større projekt med en musical, hvor nogle af de største børn fra børneklubben og teenklubben var med. Her kunne man vælge sig ind på tre forskellige grupper: drama, kor og band. Musicalen handlede om Gud. Der blev øvet ti mandag aftener, og rigtig mange fik set det gode resultat.

Hver gang vi mødes er der saft og kage, inden vi går hjem.

Britta Jensen, leder i juniorklubben i Græsted

Et dejligt sted for juniorerne

I juniorklubben i Rørbæk, ønsker man at skabe et godt fællesskab for juniorerne, og samtidig fortælle om troen på Jesus. Inger Christensen, som er leder i klubben, fortæller at klubben er vigtig. "Troen kommer af det som høres! Så enkelt er det vel: Juniorerne må høre om Gud og Jesus for at tro. Og vi skal tro på Jesus for at blive frelst. Derudover er det kristne fællesskab også vigtigt for juniorer". I klubben mødes hver anden uge 45-50 juniorer. De mødes i den lokale konfirmandstue, som juniorerne er bekendte med fra minikonfirmandundervisningen.

Juniorerne kommer både fra byen, men nogle kommer også fra nabobyerne. "Der er juniorer med fra andre steder, hvor der ikke er nogen juniorklub, men hvor forældrene prioriterer at deres børn skal komme i en kristen klub." I klubben ønsker man at fortælle om Jesus og hans betydning, fortæller Inger. "Vi vil gerne bringe evangeliet til juniorerne, så de må se at det er noget de må have med i deres liv. Vi vil, at de må få lov til at se og opleve, at Jesus og det Han har gjort, er for dem, og at de ikke kan leve uden. Mange i klubben kender ikke så meget til kristendommen og troen på Jesus udover det de møder i skolen og her i klubben. Det har selvfølgelig stor betydning for hvad og hvordan vi gør med forkyndelsen. Men ind imellem er det en svær balance, da vi jo også har nogen, der kender Bibelens beretninger rigtig godt."For Inger spiller lederne en vigtig rolle. "Det er vigtigt at man som leder kan lide juniorerne, at man har tid og interesserer sig for den enkelte. At de kan mærke, at det med Jesus ikke bare er noget, man har læst i en bog eller en gammel tradition, men det betyder noget for mit liv og min hverdag." I klubben forsøger lederne at skabe ro, når ordet om Gud fortælles. "Det er vigtigt at man omkring forkyndelsen får skabt den nødvendige ro, så man ikke skal stå og skælde ud samtidig med at man fortæller om Guds kærlighed og tilgivelse! Det kan være svært når man er mange juniorer, men det lykkes faktisk."Klubben i Rørbæk er delt i to, en klub for 4-5. klasse, og en klub for 6-7. klasse. Det er gjort for at få mere tid til samvær og nærhed. "Vi vil ikke bare være nogen, der klarer det praktiske, holder orden og så har forkyndelse for dem," siger Inger.I klubben har de nogle traditioner. Bla. er de hvert efterår ude at bowle sammen, og så holder vi julefrokost den sidst klubaften inden jul.Klub-aftenerne er noget forskellige. Inger fortæller at de altid har en programsat aktivitet, som nogen gange hænger sammen med den forkyndelse, de også har hver aften. Nogen gange er der dog ikke nogen særlig sammenhæng. "Hvad forkyndelsen indeholder, fremgår ikke af vores program, men vi lægger ikke i programmet skjul på at det er et centralt punkt. Vi veksler lidt mellem hvor meget tid vi bruger til forkyndelse. Ca. hver anden gang bruger vi tid som en bibeltime og de andre gange er det mere 'andagtslængde'."

Jacob Bøytler Rahbek, Journalist på Indre Missions Tidende

 

 

Kontaktperson

DFS' landskontor, Kirsten B. StendahlMan-tor 9.30-15
Fre 9.30-14
Direkte:8227 1214Email:kontakt@soendagsskoler.dk