Børnekirke

Hver søndag i forbindelse med højmessen i vores sognekirke er der børnekirke, mens de voksne lytter til præstens prædiken.

Vi samler de børn, der er i kirke - og som har lyst til at være med - og så går vi over i menighedshuset ved siden af kirken. Nogle børn kommer her fast næsten hver søndag, mens andre måske kun er på besøg en enkelt gang. Og det er bare fint!

Vi plejer at synge lidt sammen først, og så tager vi så vidt muligt fat på den samme bibeltekst, som præsten også forkynder ud fra ovre i kirken. Når vi fortæller for børnene, forsøger vi altid at gøre teksten enkel og holde os til de mest klare pointer i den. Nogle gange laver vi dukketeater eller et lille skuespil for at gøre formidlingen mere børnevenlig. Det er jo meget forskelligt, hvor meget de børn, der kommer i børnekirken, i forvejen ved om alle de fine og spændende historier, som Bibelen indeholder.

Nogle søndage har vi forberedt enkle aktiviteter, som børnene kan lave. Det kan være, at de får udleveret maleark, eller også har vi materialer med, så vi kan lave noget andet kreativt sammen. Børnene synes, det er rigtig sjovt at lave den slags! Og så er det bare meget lettere at forstå, hvad bibelhistorien fortæller, når man får lov til at lave noget kreativt i forbindelse med den også.

Inden vi går tilbage i kirken, beder vi en kort bøn sammen med børnene.

Formålet med vores børnekirke er at give børnene en god oplevelse af at være med i kirke. For kirken skal være for alle aldre, og ved at lave dette særlige børneprogram, er vi med til at give børnene en oplevelse af netop dette.

 

Kontaktperson

DFS' landskontor, Kirsten B. StendahlMan-tor 9.30-15
Fre 9.30-14
Direkte:8227 1214Email:kontakt@soendagsskoler.dk