Børn i Danmark hjælper børn i Indien

DFS’ projektindsamling

Siden august 2012 har DFS haft en YM-projektindsamling der er gået til Christu Suda Communications & Ministries (CSCM) og deres søndagsskolearbejde i Indien.

CSCM er en organisation stiftet af pastor Duggy Benarji, vicebiskop i den evangelisk lutherske kirke Andhra Evangelical Lutheran Church i delstaten Andhra Pradesh. En tæt kontakt og dialog mellem CSCM og DFS sikrer gennemsigtighed og løbende udvikling og inspiration for begge organisationer.

CSCM arbejder i landdistrikter i delstaten. Det er områder, hvor der er mange fattige mennesker. Arbejdet i CSCM er både forkyndelse og diakoni.

Indtil videre har DFS hjulpet med bl.a. seminarer for præster, køb af grund og ansættelse af en lokal konsulent.

Siden 2009 har der været en kontakt mellem DFS og CSCM i Indien
I 2011 og 2012 blev der med konsulentbistand fra DFS afholdt seminarer for præster, søndagsskoleledere, forældre samt børnearrangementer og medvirken ved gudstjenester.

I juni 2012 var pastor Benarji her i Danmark, hvor han besøgte vores arbejde.

Der er således tale om indsamling til et arbejde, hvortil der er en direkte kontakt og opfølgning.

Stort behov for partnerskabet
Den lutherske kirke oplever vækst - og det betyder mange nye døbte, hvoraf de fleste ikke er vokset op med bibelhistorier og kristen forkyndelse. På få år er antallet af døbte steget fra 800.000 til 2,5 millioner! DFS har mere end 130 års erfaring med børnearbejde. Det er denne erfaring vi gerne vil videregive til CSCM som har særlig omsorg for børnene og kristen oplæring.

Siden organisationens stiftelse i 2001 er der pr. 1. februar 2015 begyndt 100 søndagsskoler, som samler 3.500 børn. Arbejdet er i vækst - i 2012 var der 75!

Der afholdes også sommeraktiviteter i forskellige områder.

Særlig omsorg for de forældreløse
Siden efteråret 2011 har CSCM også været Indre Missions partner i Indien. IM har støttet med opførelsen af et børnehjem for 30 forældre-/hjemløse børn i landsbyen Gudipadu. Børnehjemmet blev indviet 27. spril 2014 - læs mere om børnehjemmet på indremission.dk

På dagcenteret får børnene mad, skoleuniform og skolebøger samt nødvendig medicin. Børnene sover hos enker i landsbyen Gudipadu. Målet er at få et fuldt udbygget kristent hjem for disse forældre-/hjemløse børn.

DFS’ mål for YM- projektindsamling er, at midlerne skal gå til søndagsskolelignende arbejde i andre lande. I Indien afholdes søndagsskoler uden mange hjælpemidler fordi der ikke er økonomiske midler til det. Nogle ledere har ikke en Bibel. Der er mangel på farver og papir til brug i søndagsskolerne. Der er brug for sangbøger osv. Lederne har brug for inspiration og kurser. På børnehjemmet afholdes aktiviteter for børn i området. Hjemmet skal være et åbent hjem, hvor alle børn kan komme.

Der bliver afholdt søndagsskole samt morgen- og aftenandagter. Hjemmets faciliteter gør, at der her også kan afholdes seminarer for unge, ledere, forældre og præster.

Vi opfordrer DFS klubber til at være med i projektindsamlingen til Indien

Penge til projektet mærkes "Indien" og sendes til DFS.

 

De bedste hilsner

Michael Thomsen
Formand
 Steen Møller Laursen
 Landsleder

Kort om arbejdet

Få lidt info om DFS' projekt med søndagsskoler i delstaten Andhra Pradesh i Indien.

Download A4

Lokal indsamling til Indien

Hvis I laver en lokal indsamling, så kan I bruge denne plakat. Det er smart med et mål, og med plakaten kan I følge med i, hvor meget, I samler ind.

Plakaten er i A3. Har I ikke mulighed for at printe A3, så kan I tilpasse den til printeren og skrive ud på A4 i stedet.

Se også den tilsvarende plakat med 'Lokal indsamling til DFS' her.

Download plakat

Kontaktperson

Steen Møller LaursenLandsleder
Direkte:8227 1207Mobil:3072 3843Email:steen@soendagsskoler.dk