Analyse af Grundtvigs salme

Et barn er født i Betlehem

Grundtvig skrev salmen i 1820 med inspiration fra en gammel latinsk hymne med to linjer og dette Halleluja, som blev gentaget.

Denne julesalme er kendt af mange børn og ofte brugt til julegudstjenester for børnehaver, skoler, juleaften m.m. Salmens enkelte vers og gentagelse af Halleluja er med til at gøre salmen enkel at synge.

Gennemgang af salmen:

Grundtvig fortæller historien om Jesus, der bliver født i Betlehem (vers 1-4), hvem han er - en frelser (vers 5), og hvilken betydning har det for os­ - "holde jul i Himmel-by", "glade til kirke gå" og "Guds milde ansigt skal vi se" (vers 6-10).

Betydning af Halleluja:
Fra hebraisk halleluyah 'lad os prise Jahve'. Bruges for at udtrykke religiøs glæde eller lovprisning. Sang, der indeholder en lovprisning af Gud (ordnet.dk).

Salmen er navnligt baseret på bibelteksterne fra Lukasevangeliet kapitel 2 vers 1-21 og Matthæusevangeliet kapitel 2 vers 1-12.

Vers 1
... thi glæde sig Jerusalem:

- Hvad er Jerusalem? Er det den konkrete by Jerusalem, som ligger i Israel eller er det det nye Jerusalem - den nye himmel? Johannes' Åbenbaring kapitel 21 i Det Nye Testamente beskriver, hvordan han så en ny himmel og jord, som en ny, hellig by, det nye Jerusalem.

I vers 6-9 beskriver Grundtvig en himmelby, derfor kunne det tyde på, at dette Jerusalem er den nye himmel.

Vers 2
Løn: Skjult; hemmeligt; ukendt (ordnet.dk). En fattig jomfru sad i løn og fødte Himlens kongesøn.

- Her beskriver Grundtvig, hvordan Himlens kongesøn blev født af en fattig jomfru. Her er et møde mellem det jordiske og det himmelske. En almindelig kvinde på jorden føder en søn på trods af, hun stadig er jomfru. Det er Guds ånd (Helligånden), der skaber barnet i hendes mave.

- Ved at bruge beskrivelsen fattig jomfru bliver der hentydet til, hvordan Himlens kongesøn blev født i fattige kår.

- Jesus er både menneske og Gud (Guds søn).

Vers 3
Krybberum: En beholder, hvor husdyr æder foder.

- Her er der igen et møde mellem det jordiske og himmelske. Det kan virke usselt, at et barn bliver født og lagt i et krybberum i en stald. På trods af de fattige og usle tilstande synger Guds engle med (fryd) glæde om det. Guds engle hylder Himlens kongesøn i krybben.

Vers 4
Østens vise kom med gaver - guld, røgelse og myrra.

- Gaverne guld, røgelse og myrra symboliserer:

Guld gav man til en konge.

Røgelse blev produceret af en velduftende og tørret bark fra træer i Østen. I en religiøs sammenhæng var det tegnet på, at menneskers bønner og ofre steg op til Gud.

Myrra er salve af harpiks, som bliver brugt til balsamering af de døde. Denne gave kan symbolisere, hvordan Jesus senere bliver salvet (Matthæus kapitel 26 vers 6-13) inden hans dø på korset. Samtidig er der også en sammenhæng mellem denne gave, og hvordan Jesus selv kalder sig for Messias/den Salvede (Johannes kapitel 4 vers 25-26).

Vers 5
Forvunden: Besejret

Os er i dag en frelser født:

- For første gang i salmen henvender digteren sig direkte til læseren eller dem, der synger. Ordet os - hvem er det? Dette os kan betegnes som de kristne, men også et udtryk for, at det gælder alle mennesker.

- At Jesus bliver født, betyder, at de kristnes nød er forvunden. Vores nød er ikke forsvundet - men overvundet eller besejret.

Vers 6-9
I de flg. vers bliver vi lukket ind i et himmelsk univers eller en forestilling om en himmelby.

"Guds kære børn vi blev på ny" - her kan evt. menes den kristnes dåb, hvor vi blev Guds børn.

Guds børn skal holde jul i Himmel-by. Hvad er en Himmel-by?

- Der er lyseblå stjernetæpper, hvor vi glade går til kirke (vers 7).

- Guds engle skal lære os at synge Halleluja, som kan være et symbol på, vi skal lære at prise Jesus gennem sangen.

- Vi skal som englene se Guds milde ansigt.

Vers 10
Frelser bold: Herlig frelser.

Salmen slutter med en lovprisning af Jesus, fordi han blev født som frelser og givet som bror til Guds børn.

Gennem vers 5-10 er julesalmen en salme om den kristne tro. Jesus, der står i centrum som Guds søn, frelseren, der blev født på jorden, besejrede al nød ved hans død på korset og opstandelsen. Samtidig peger salmen også fremad mod det evige - den himmelske virkelighed, som venter Guds børn.

LUK VINDUET Udskriv