Foredrag om trosoplæring med familieterapeut Steen Palmqvist

Læs om tre forskellige aftener, der behandler samme emner som magasinet Guldkorn:

Hvor får børn troen fra? Hvilke personer har størst betydning for børnenes trosudvikling?
Der skal ikke herske tvivl om, at det er Gud alene, som giver troen til mennesker – uanset størrelsen på dem. Men når det drejer sig om børn, er der en jordbund, som skal forberedes til troen at vokse i, så den får optimale vækstbetingelser. Det er primært forældrene, som kan løse den opgave. De har en unik adgang til hele barnet, som ingen andre. På mange måder er forældre guder i barnets liv. Det er dog også vigtigt, at barnet ikke bliver isoleret, men kan dele liv med andre mennesker.

Adfærd og gudsbillede
Når et barn skal finde ud af, hvem Gud er og hvordan han ser ud, så ser de først og fremmest på deres forældre. Derfor spiller forældres indbyrdes adfærd en vigtig rolle i dannelsen af gudsbilledet, ligesom den måde, barnet bliver mødt på også spiller en stor rolle. Forældre bruger ofte mange ord, men hvis de ord vi bruger skal gøre nogen forskel, må de stemme overens med det barnet ser.

Hvordan samtaler jeg om troen – eller bruger andre taleformer?
Den måde et barn orienterer sig på, er først og fremmest gennem følelser – ord spiller ikke den store rolle i de første år af barnets liv. Skal vi derfor tale med et barn om Gud, må vi begynde med at møde barnet der, hvor det er og bruge dets sprog. Et barn er lyststyret, så hvis vi ikke møder det i øjenhøjde, taler vi for døve ører. Så vi må være optaget af at forstå det, som barnet forstår, hvis der skal være hul igennem.

Der betales et honorar på 2.000 kr. pr. foredrag. Efterfølgende afholdes kollekt til DFS.
Steen kan kontaktes på
palmqvistt@gmail.com eller 2616 8090

LUK VINDUET Udskriv