Nadver

Lege

 

Kryds og bolle med vin og brød
Klip spillepladen, de tre brød og vinglas ud. Brug de samme spilleregler som i kryds og bolle – men nu gælder det om at få tre brød eller tre vinglas på stribe.
(Download bilag her til højre)

---

Vendespil med brød
(Download bilag her til højre)

---

Hvem finder livets brød?
Lad børnene være sammen to og to. De skal nu skiftevis vende et brik. Den, som får brikken med oblaten, har vundet.
I kan evt. udskrive flere sæt med brød, så der er flere brikker, som skal vendes.
(Download bilag her til højre)

---

Løb om nadveren
Post 1: Lav kimsleg med mad. Smag og gæt, hvad det er, man spiser. Hvordan smager usyret brød fx?
Post 2: Lad holdet fremstille scenen, hvor Jesu indstifter nadveren. Byg med legoklodser, tegn eller lav noget af naturmaterialer, alt efter, hvad der til rådighed, hvor løbet afholdes. Bedøm efter udseende og tid.
Post 3: Bage snobrød over bål.
Post 4: Gå til kirken og fortæl, hvad der foregår, når nadveren afholdes.
Post 5: Find ting, hvis forbogstav danner ordet: Nadver.

---

Ihukommelse af mig…
Giv deltagerne en seddel på panden med et navn eller tegneseriefigur, de kender. De skal så gå rundt og spørge hinanden: Er jeg en dame? Er jeg en fra tv? Osv.
Man må kun svare hinanden med ”ja” og ”nej”. Den, der først gætter, hvem man er, har vundet. Vedkommende sætter sig ned, og legen forsætter, til den sidste har gættet. Hvad er det man husker folk på? Hvad kan man kender personen på?
Jesus siger, at vi skal huske ham, når brødet og vinen deles ud. Vi skal gøre det til minde om ham. Det vil han huskes for.