Påskedag

Baggrund & Leksikon

 

Det var nu tre dage efter korsfæstelsen og gravlæggelsen af Jesus. Fredag 1. dag, lørdag 2. dag og søndag 3. dag. Det var den første dag i ugen, dagen efter sabbatten – søndag.
Ypperstepræsterne og farisæerne vidste, at Jesus havde sagt, han ville opstå efter tre dage. De var nu bange for, at disciplene ville snyde dem ved at stjæle Jesu lig og dermed få det til at se ud som en opstandelse. Graven blev derfor bevogtet på Pilatus’ ordre. På trods af det kunne Jesus ikke holdes i graven.
Maria Magdalene (navnet betyder ’elsket af Gud’, Maria fik tilnavnet Magdalene efter den by, hvor hun var født og opvokset: Magdala) og Maria havde fulgt Jesus tæt de sidste dage, bl.a. under korsfæstelsen. De ville nu hen og se til graven og salve Jesu lig, som det var skik og brug (Luk 23,56).
Den dødes krop blev salvet med olie og svøbt i linned, efter det var blevet vasket. Myrra og andre velduftende salver blev brugt for at give en bedre og friskere lugt. Kvinderne blev ikke færdige med denne begravelseshandling, da Jesus døde få timer før sabbatten. I respekt for sabbatsbuddene, som gjaldt fra fredag kl. 18.00, måtte de vente med at gøre det færdig til søndag morgen.
Kvinderne var de første, der så den tomme grav. Jordskælvet skete, fordi Herrens engel viste sig. Kvinderne skulle over for disciplene bevidne, at Jesus var opstået. De genkendte tilsyneladende Jesus, da de mødte ham, og faldt på knæ for ham. De var de første, der så Jesus efter hans opstandelse.
Jesus kaldte efter opstandelsen disciplene for brødre og tilkendegav dermed, at de fik en ny begyndelse efter deres svigt og fornægtelse.
Vagterne besvimede af frygt. Da de vågnede op, løb de ind til ypperstepræsterne og fortalte om det, som var sket. Soldaterne indvilgede i at lade rygtet om gravrøveri blive sat i omløb, selvom det ikke var sandt. De vantro påstod, at graven var tom, fordi liget blev stjålet. De troende bekendte, at graven var tom, fordi Jesus var opstået.

 

---

Leksikon

Sabbatten: Hviledag/en dag uden arbejde. Den 7. ugedag, som skulle helliges Herren.

Jordskælv: Rystelser i jorden, som her understreger Guds indgriben ved englens tilstedeværelse.

Tilbede: Bøje sig ned i respekt. Tilbedelse forekommer over for konger og andre i høje stillinger. Et udtryk for en indre holdning af ærbødighed, ydmyghed og respekt. Udtrykker her er en anerkendelse af Jesus som Gud.

Ypperstepræster: De holdt opsyn med templet og frembar synd- og brændofre på forsoningsdagen.

LUK VINDUET Udskriv