Påskedag

Øvrige illustrationer

 

Flag
Sæt et bordflag på bordet, hvor flaget sættes på halv, og hejs det.
Vi opfordrer til, at I siger trosbekendelsen sammen med børnene. Henvis evt. til citatet fra Trosbekendelsen, som passer til dagens tekst:

Nedfaret til dødsriget,
På tredje dag opstanden fra de døde.

---

Tegninger til brug af tekstgennemgangen
Brug de 3 illustrationer, når teksten gennemgås.
(Download bilag her til højre)