Palmesøndag

Baggrund & Leksikon

Efter helbredelsen af de to blinde i Jeriko kommer Jesus til Betfage, som ligger i udkanten af Jerusalem, ved Oliebjerget. Fra Jeriko til Jerusalem er der 16 km. Ifølge GT er Oliebjerget det sted, hvor Herren selv skal komme til frelse og blive konge over hele jorden (Zak 14,4-9). Jesu indtog i Jerusalem er en handling, der forudgriber dette. En dag skal han vende tilbage i herlighed og magt; men først kommer Messias i afmagt for at give os muligheden for at tage imod hans frelse.Æslet var et almindeligt trækdyr og ridedyr. Hesten derimod var et krigsdyr og blev brugt af de mægtige.På grund af den stor folkemængde ved vi ikke, om det var de samme mennesker, der råbte ”Hosianna!” og ”Korsfæst!”. Så måske har kernen i folkemængden palmesøndag været en anden end kernen i folkemængden langfredag.Til trods for jubelråbene vidste Jesus, hvad der ventede ham. Han vidste, at Jerusalem og dets indbyggere ikke kendte deres besøgelsestid. ”Han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham” (Joh 1,11).

---

Leksikon

Davids søn: Der har, med baggrund i GT-profetier, været en forventning om, at der i fremtiden ville komme en ny David eller en Davids søn (Jer 30,9. Hos 3,5. Ez 37,24). David stod for genoprettelse og fornyelse af folkets religiøse og politiske liv. Dette, at Jesus også rent kødeligt var af Davids slægt, har uden tvivl været af stor betydning for de første kristne.
Hvem andre havde kaldt Jesus Davids søn? (Matt 9,27; 12,23; 20,30; 21,9; 22,42).

LUK VINDUET Udskriv