Palmesøndag

Drama

Se på Jesus
Et fortælling og dramastykke om påskens begivenheder.
Gå til dramakartoteket

---

TV2 - Israel år 33 (påskespil)
Et dramastykke, som er formet som en nyhedsudsendelse
Gå til dramakartoteket

---

Totalteater
Inddel juniorerne i to hold.
Det ene hold forbereder et skuespil, som spiller indtoget med Jesus. De fordeler rollerne (Jesus, to disciple og manden med æslet) og øver sig med replikker. Bliv evt. inspireret af replikkerne fra dette dramastykke: Indtoget i Jerusalem.
Gå til dramakartoteket
Det andet hold er folkeskaren, som hylder Jesus. De laver palmegrene (se forslag til palmegrene på flg. link: legekasse.dk, finder trøjer/jakker frem og øver sig hyldesten fra Matt 21,9.
Til sidst opfører I totalteateret.

 

LUK VINDUET Udskriv