Palmesøndag

Lege

Tøjkæde
Del juniorerne i hold. Lav et ”punkt A” et stykke derfra, hvor juniorerne fra startstedet skal lave en tøjkæde af det tøj, som de kan undvære. Hvem får først lagt en tøjkæde til punkt A?

---

Find kongekroner
Tegn forskellige kongekroner på hvert sit stykke papir. Èn af kongekronerne tilhører vores konge, Jesus. Marker denne krone.
Juniorerne skal i hold udføre forskellige konkurrencer for at få en kongekrone. Når de har udført en konkurrence, får de en kongekrone. Er det Jesu kongekrone, har de vundet.

Forslag til forskellige opgaver:
Bære i kongestol.
Løfte hinanden på ryggen.
Gå på aviser fra pkt. A-B.
Synge en lovsang
Osv.

 

LUK VINDUET Udskriv