Langfredag

Baggrund & Leksikon

 

Golgata lå uden for bymuren. Efter jødisk lov skulle en gudsbespotter henrettes uden for bymuren som et tegn på, at vedkommende var udstødt af gudsfolket (Hebr 13,12-13). Selve korsfæstelsen som straf var en romersk måde at henrette på, og det var meget grusomt og nedværdigende.

Det var almindeligt, at en dødsdømt selv måtte bære tværbjælken til sit kors. At soldaterne tvinger Simon fra Kyrene til at bære Jesu kors, tyder på, at mishandlingen havde været så hård, at Jesu ikke selv magtede det.

Anklagen mod Jesus var, at han kaldte sig jødernes konge. For jøderne var det gudsbespottelse, og for romerne var det oprør mod kejseren

Anklagen blev skrevet på en tavle og sat fast på korset over forbryderens hoved. Anklagen mod Jesus var, at han kaldte sig ”jødernes konge”. Han påstod at være Messias. For jøderne var det gudsbespottelse. For romerne var det oprør mod kejseren.

Det Hellige og det Allerhelligste betegner 2 forskellige rum i templet adskilt med et stykke stof. Rummet, der kaldtes det Hellige, var kun for præster, og i det Allerhelligste blev der hvert år til den store forsoningsdag udvalgt en præst til at gå derind og stænke blod på klædet over pagtens ark, som stod der med de 10 bud. Dette rum var et symbol på det sted, hvor Gud mødte sit folk.

Da de døde opstår, bliver det en forudsigelse af det, der sker igen ved Jesu genkomst.

Det, der skete med Jesus, var ikke en beklagelig hændelse, men det var nødvendigt for vor frelse. Gud havde planlagt dette af kærlighed til os. Derfor er langfredag ikke bare lidelsens dag, men også en befrielsens dag. Befrielse fra vore synder.

Korset er ikke bare et symbol på lidelse og død, men et frihedsmærke for alle, der tror på Jesus. Fx tegner præsten korset for pande og bryst på det lille barn under dåben for at vise, at det tilhører Jesus Kristus og har del i det, Jesus gjorde for os på korset.

I Trosbekendelsen siger vi, hvad der skete langfredag: At Jesus blev ”... pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet”. (Se Katekismus Updated, Lohse, eller ”Luthers lille Katekismus” bag i Salmebogen).

---

Leksikon

Golgata/Hovedskalsted: Kranium.

Kyrene: En by ved Middelhavet vest for Egypten, hvor der boede mange jøder.

Elias: En profet fra GT.

Forhænget i templet: Det adskilte det Hellige fra det Allerhelligste rum, stedet for Guds nærvær. At det revnede fra øverst til nederst, var et tegn fra Gud på, at adgangen til ham nu var fri i kraft af Jesu offerdød.

Jordskælv: Det er et udtryk for Guds dom, ligesom mørket var det. Dommen og frelsen hører sammen.

Enbårne: Eneste fødte.

 

LUK VINDUET Udskriv