Langfredag

Opgaveark

(Download bilag her til højre)

Opgaveløsning
1. Svarforslag: Langfredag fortæller om Guds hellighed i forhold til menneskers synd. Den fortæller om Guds kærlighed til mennesker og Jesu villighed til at frelse os. Ligeledes fortæller den om menneskers fortabthed, hvis de ikke kender Jesus som deres frelser.
3. 1-X-2-2-1.
4. Som et billede på, at Gud selv banede vejen ned til mennesker, så der blev adgang til Gud.
5. Tilgivelse hos Gud, hvis vi ønsker det.