Langfredag

Øvrig inspiration

 

Lyt til cd
Altid nr. 7, Forsoning

---

Den varme stole – soldaterne
(Download bilag her til højre)

---

Samtale blandt juniorer
Bliv inspireret til, hvordan juniorerne kan snakke og samtale om dagens emne. I bilaget ”Forslag til samtalemetoder” er der en præsentation af samtalemetoderne ”Tænk-par-del”, ”Vælg et spørgsmål”, ”Dobbeltcirkler” og ”Fælles brainstorm”.
(Download bilag her til højre)