Skærtorsdag

Baggrund & Leksikon

 

Skærtorsdag betyder renselsesdag.
Den nye pagt:
Jesus bruger et ritual fra den gamle pagt og viser dermed, at alt i den gamle pagt peger hen imod ham selv. Den gamle pagt blev indstiftet, da Gud pålagde Abraham at indvie alt til sig ved at omskære drengebørn (1 Mos 17,1-13. 2 Mos 24,8). Det er værd at lægge mærke til, at Guds pagt er en ensidig aftale fra Guds side.
Måske vil nogle undre sig over, at disciplene ikke var sammen med deres familier til denne højtid.
Men på NT ´s tid var det forventet, at alle jødiske mænd mødte op i Jerusalem 3 gange årligt, bl.a. til påskefesten. Det var måske derfor, at familierne ikke var med (jf. Lohses store Bibelleksikon under ”Påske”).

Påskemåltidet
I det jødiske påskemåltid indgår en mængde symbolske retter, som skal minde israelitterne om deres tid i Egypten, fx bitre urter og saltvand (om tårer og bittert slid som slaver) og daddelmos (som det ler, de lavede mursten af). Desuden også usyret brød, dvs. brød, der ikke har hævet, nærmest som fladbrød. Hvis festen blev holdt i Jerusalem, var der også lammesteg. Ved hver ret læses et bestemt stykke af Skriften/Bibelen, så alle kan huske, hvorfor de nu spiser netop dette.
Midt i dette rituelle måltid skifter Jesus spor. Han bruger det usyrede brød og vinen til at indstifte en ny pagt. Han giver sig selv til sine disciple – og til os. Det er netop det, der sker dagen efter, da han bliver korsfæstet.
Jøder måtte normalt ikke spise kød med blod i, fordi blodet indeholder livet. Derfor er det særligt tydeligt for dem, at de får del i Jesu liv, når de drikker og spiser ham.

---

Leksikon

Sakramente: En rituel handling, hvortil der er knyttet et ydre synligt tegn. En handling som er indstiftet af Jesus.

Påskemåltid: Blev på Jesu tid spist sammen med familien, de gjorde det for at mindes, at familierne sad samlet bag dørene, mens dødsenglen gik forbi deres hus.

 

LUK VINDUET Udskriv