T212
Noa

T212: Noa

Baggrund & Leksikon

Efter skabelsen og syndefaldet gik verden amok. Menneskerne var onde og gjorde kun onde ting. Midt i den tid finder vi beretningen om Noa. 

Mange læser beretningen om Noas Ark som en glad og god fortælling, hvor Gud frelser Noa og en masse dyr. Vær bevidst om ikke at fortælle en glansbilledhistorie, for det er en alvorlig og voldsom beretning, som dog modsat ikke skal gøre børnene bange for tsunamier, oversvømmelser mm. Men forestil dig, hvilken rædsel, der er overgået de mennesker, der ikke var med i arken. De var helt igennem onde mennesker (6,5), og derfor blev de udslettet!

Ondskaben: Gud fortryder, at han skabte menneskene, for verden var blevet gennemsyret af ondskab og vold. Jorden er fordærvet (6,11), hvilket betyder, at jorden er fuld af råddenskab og ondskab, og menneskene handler umoralsk. Gud beslutter sig for at udslette ondskaben ved hjælp af syndfloden.

Noa: Gud ønsker ikke at udslette hele sit skaberværk, men udvælger Noa, som den, der skal hjælpe ham med at redde noget af skaberværket/ dyreriget.

Noa fandt nåde for Herrens øjne (6,8), hvilket betyder, at Gud benåder Noa, der ligesom alle andre mennesker, var syndig pga. arvesynden. Gud finder Noa retfærdig (7,1), fordi han er lydig, og Gud benåder ham fra den dom, han ellers har fældet over verden.

Gud befaler Noa at bygge en ark midt på landjorden. Noa gør, som Gud befaler, og hans lydighed frelser ham og hans familie! Noa, hans hustru og sønner Sem, Kam og Jafet samt deres hustruer kommer med i arken.

Arken: Ark betyder kasse eller kiste på latin jf. ordforklaringen bagerst i Bibelen, men bruges i beretningen som betegnelse for Noas skib.

Skibets størrelse angives i beretningen. Skibet var 300 alen langt (ca.188,4 m), 50 alen bredt (ca. 31,4 m) og 30 alen højt (ca. 18,84 m)

Skibet var bygget af gofertræ, og det var inddelt med et nedre, et mellemste og et øverste dæk. Arken var indrettet med rum og dækket med tag. I siden var en dør, som Noa, hans familie og dyrene kunne gå ind og ud af. Gud lukkede døren efter Noa.

Noa behøvede intet ror eller nogen styrmand, for Gud styrede selv arken.

Man må formode, at det har taget lang tid for Noa at bygge arken og dernæst samle forråd til den lange sejlads.

Regnbuen: Et atmosfærisk fænomen i form af en flerfarvet bue på himlen. Buen opstår, når sollyset brydes og reflekteres i regndråber.

---

Leksikon

Udadlelig: Det modsatte af at misbillige, kritisere eller bebrejde (kommer af at dadle). Noa kunne altså ikke bebrejdes, kritiseres eller misbilliges.

Noa betyder: "Hvile"

Gofertræ: En træsort

Pagt: En gensidigt bindende aftale. I denne forbindelse er aftalen bindende for Gud, for han sætter ikke betingelser for menneskene.

Urdybet: Ur- er en forstavelse, der kan sættes foran andre ord og betegner noget oprindeligt. Dyb betegner et område eller rum med stor udstrækning ovenfra og ned; det kan være et dybt hav eller en dyb sænkning i jordoverfladen. Urdybet er derfor det oprindelige hav.

LUK VINDUET Udskriv
Flonellograf

T212: Noa

Flonellograf

Tekst: 1 Mos 6,9-22+7; 6-7+17+21    

Baggrund: Eng med træer (S4, S7).

---

Scene 1: Noa bygger en Ark.

Figurer: Ark (225), Dyr (123, 125, 127, 135, 136, 137, 143, 158), Mennesker (15 (Noa), 59, 89, 92, 106, 119). 

Baggrund: Hav.

---

Scene 2: Noa på havet.

Figurer: Ark (225), fugle og bjerge (148, 150, 182)

Baggrund: Eng

---

Scene 3: Noa skal på land.

Figurer: Mennesker (15 (Noa), 87, 92, 102, 106, 106A), Alter (211, 132), Regnbue (183).

(Se hæftet ”Betty Lukens. Through the Bible in Felt. Teacher’s manual” s. 9)


LUK VINDUET Udskriv

T212: Noa

Undringsdelen

Til samtale:

Hvad undrer du dig over, når du har hørt om Noas ark?

Hvad tror du, Noa undrede sig over, da han fik beskeden fra Gud: ”Lav en ark… om syv dage vil jeg lade det regne i 40 dage og 40 nætter”?

Hvordan mon du ville reagere, hvis du fik den opgave?

Hvad fortæller denne beretning om Gud?

LUK VINDUET Udskriv

T212: Noa

PowerPoint

Dyrene i arken
Vis billederne i PowerPoint-serien (se under downloads), og lad børnene gætte, hvilke dyr de ser. 
Lad evt. børnene undre sig over, hvordan der måtte have været i arken.
Hvordan var lugten, hvor var foderet osv. 

LUK VINDUET Udskriv

T212: Noa

Levende fortælling

Noa og vandfloden

(Klæd dig ud og vær den person, som her er beskrevet)

Tekst: 1 Mos kap. 6

”Noa” fortæller:
”Hej med jer. Jeg er i gang med at bygge noget kæmpestort sammen med mine tre sønner. Det er 150 m langt og 25 m bredt og 15 m højt. Der er 3 dæk, og så skal der være tag på og en dør. Hvad tror I, det er? Det er et kæmpestort skib, så det er godt, mine sønner Sem, Kam og Jafet kan hjælpe mig, for jeg er ved at være en gammel mand, snart 600 år. Nåh ja, jeg glemte lige at fortælle, at jeg hedder Noa, og nu har vi været i gang længe, så nu er skibet snart færdigt. Det hedder en ark. Hver dag står der mennesker og kigger på os, for de synes, vi er godt skøre. Det skib kan du da ikke sejle med. Det står inde midt på land. Hvordan får du det store skrummel ud i vandet? Ha, ha, du er tosset Noa, siger de. Ja jeg kan godt se, det ser underligt ud at bygge et skib, hvor der ikke er vand. Men det har Gud sagt, vi skal gøre, og jeg retter mig efter Gud og ønsker at gøre det, han siger. For et stykke tid siden talte Gud til mig. Gud fortalte, at han havde set, hvor onde menneskene var blevet ved hinanden, og at de var ligeglade med Gud. Så nu havde Gud besluttet at straffe dem ved at sende en stor vandflod. Men Gud ville redde mig og min familie og 2 af hver slags dyr på jorden. Derfor skulle jeg bygge en stor ark, og alle de mennesker, der ikke var inde i arken, ville drukne. Jeg blev helt stille - endda i lang tid og tænkte på flere mennesker, som var ligeglade med Gud, fx vores naboer. Ville de også drukne? Men jeg vidste, Gud var mægtig og hellig, så det ville blive sådan, som han sagde. Gud fortsatte med at fortælle, hvordan arken skulle bygges, og hvor stor den skulle være. Vi skulle ud og fælde en masse gofertræ og lave en masse tjære til at gøre båden tæt med. Og så skulle der bygges en masse rum inde i arken til alle dyrene. Jeg har også været i gang med at finde foder til alle de her dyr. Gad vide, hvordan vi får alle dem ind i arken. Det er jo to slags af hvert dyr på jorden både fugle, landdyr og krybdyr. Hmm. Det har Gud nok også styr på. Gad vide om min kone bliver glad for edderkopperne. Nå, jeg må tilbage til arken, for Gud har sagt, at nu varer det ikke længe før vandfloden kommer”.

Pointe: Mennesker bliver reddet, når de adlyder Gud.

Ideer til udklædning: En kjortel, sandaler.

Ideer til rekvisitter: En hammer, træstykker, sav, søm, evt. en tegning over arken.

---

 

Forskellige opgaver

(Brug flg. ideer til børn, juniorer eller til et arrangement for hele familien, når de har været på besøg hos den ovennævnte person)

Ark i pap
Lav en stor ark i pap. Lad deltagerne klippe forskellige dyr i karton. Lim evt. rulleøjne på, og sæt dyrene fast på arken. Deltagerne kan også selv tegne sjove dyr og farvelægge dem og sætte dem op på arken.

Magnetdyr
Deltagerne kan lave magneter ved at klippe dyr ud i mosgummi og lime små magneter bagpå. Der kan også laves dyr af andre materialer, fx korkpropper, toiletruller eller pomponer. De to første laves ved at tegne en bagkrop på et stykke karton og et hoved på et andet stykke karton. Korkproppen eller toiletrullen bruges nu som krop. Den kan evt. beklædes.

Pompon
Pompon er 2 stykker pap, der klippes i cirkler, og der skæres et hul i midten af dem – de skal være ens. Nu skal børnene sno garn om dem, så hullet til sidst bliver helt fyldt ud. Når det er sket, klippes garnet over mellem de to stykker pap – inden papstykkerne fjernes, bindes der snor rundt om garnstykkerne imellem papstykkerne. Nu har du en pompon. Du kan sætte øjne på, eller du kan lave 2 (krop og hoved) og sætte dem oven på hinanden.

Leg: Alle mine dyr kom hjem
Noa skulle have alle dyrene ind i arken, inden vandet kom. Leg ”Alle mine dyr, kom hjem”. Der er en, der er ”vandet” (fanger), og en, der er Noa. Nu skal alle dyrene (øvrige deltagere) prøve at komme hjem til Noa, når han kalder ”Alle mine dyr, kom hjem”, og undgå at blive fanget. De ”dyr”, der bliver fanget, skal gå ind i arken eller hjælpe fangeren. Hvem er tilbage?

Visuel ark
Arken var meget stor – prøv at skridte længde, bredde og højde af og, lad deltagerne stille sig i hjørnerne. Lad fx et skridt være lig med 10 m.

Leg: Find dyret
To og to deltagere (fx dreng og pige) får tildelt et navn på et dyr. En lang række stole placeres ved siden af hinanden, og drengene tager plads bag hver sin stol. Alle pigerne er i mellemtiden ført ud af rummet og har fået bind for øjnene. Når pigerne bliver ført ind igen, skal de være langt væk fra stolene, og derfra skal de så forsøge at finde hver sin makker og sætte sig på stolen foran ham. Den eneste vejledning, pigerne får, er den lyd, deres makker laver. Hver af drengene siger alle på én gang den lyd, som svare til det dyr, han er. Det par, som først finder hinanden, vinder.

LUK VINDUET Udskriv

T212: Noa

Levende fortælling

Noa og den flotte regnbue

(Klæd dig ud og vær den person, som her er beskrevet)

”Noa” fortæller:
”Hej med jer. Jeg hedder Noa og har lige set noget smukt oppe på himlen. Gud kaldte det en regnbue. Har I set sådan en? Det er første gang nogensinde, at der kommer en regnbue på himlen, og Gud har skabt den som et tegn på, at der aldrig mere skal komme en vandflod og ødelægge hele verden. Det er dejligt, for nu har hele jorden været dækket af vand i over et år. Men mig og min familie blev reddet, for Gud havde bedt mig bygge en ark, og lige inden den store vandflod, kom begyndte dyrene at komme to og to og gik ind i arken. Til sidst lukkede Gud selv døren, og så ventede vi. Efter en uge blev himlen helt sort, og så begyndte det at plaskregne. Det væltede ned med vand, jeg har aldrig set så meget vand før, og pludselig begyndte arken at vippe, og til sidst sejlede vi. Vi vidste ikke hvorhen, men Gud styrede skibet. I 40 dage regnede det, så vi var glade, da det endelig holdt op. Nu kunne vi ikke længere se nogen byer, mennesker, træer eller bjerge. Alt var væk. Det var meget underligt. Vi var de eneste mennesker tilbage. Stadig måtte vi stole på, at Gud passede på os, og en dag ville gøre det godt igen. Imens passede vi alle dyrene inde i arken. Der kom også dyreunger, for vi var inde i arken i mange dage. Indimellem længtes jeg og alle de andre vildt efter at komme ud og se land, men vi måtte bare stole på, at Gud havde styr på det hele.

Pludselig en dag gav det et ordentlig bump, og så sad arken fast på en bjergtop. Nu kunne vi se, at vandet langsomt begyndte at synke. Så tænkte jeg, nu kan vi komme ud. Pyha, hvor blev jeg glad da jeg kunne se nogle bjergtoppe, men jeg kunne ikke bare gå ud af skibet, for plask, så ville jeg falde i vandet. Så vi måtte vente igen. I løbet af de næste par uger sendte jeg en due af sted, en gang hver uge, og efter 14 dage kom den tilbage med et blad. Jubi, så var vandet sunket så meget, at man igen kunne se træerne på jorden! Efter lidt tid sagde Gud, at nu kunne vi komme ud af arken. Og det var så skønt. Nu står vi her og kigger på, hvor smuk jorden er med træer, blomster, dyr der løber rundt, og fugle der synger. Og så den smukke regnbue. Nu vil vi takke Gud ved at bringe et offer og synge”.

Pointe: Gud kan og vil redde mennesker, der tror på ham.

Ideer til udklædning: En kjortel, tørklæde, sandaler.

Ideer til rekvisitter: Stav, en regnbuen (evt. tegnet op på papir).

---

Forskellige opgaver

(Brug flg. ideer til børn, juniorer eller til et arrangement for hele familien, når de har været på besøg hos den ovennævnte person)

Leg: Regnbue-farveleg
En af deltagerne (el. en voksen) står med ryggen til de andre. Der bliver nu sagt en farve, og det gælder om at komme først frem til ”råberen”. Fx ”Alle med blåt tøj rykker 2 skridt frem”. Legen fortsætter, indtil en af deltagerne er kommet helt frem til ”råberen”. Alt afhængig af alder kan den voksne gøre det mere detaljeret, fx blå sko, og bestemmer selv, hvor mange skridt man går frem eller tilbage.

Malerier
Lav flotte malerier ved hjælp af forskellige farver enten farvekridt eller maling på papir eller små lærreder. Børnene kan fx male regnbuer.

Leg rød eller blå
Deltagerne står eller sidder i en rundkreds. To af dem stiller sig ind i midten. De skal stå med front mod hinanden. Lederen hæfter nu papskiver på deres rygge. Det skal gøres sådan, at ingen af dem ser, hvilken farve de selv eller modstanderen får. På et signal skal de nu forsøge at finde ud af, hvilken farve modstanderen har på ryggen, og samtidig passe på, at deres egen farve ikke afsløres.

Digt og syng
Noa og hans familie takkede Gud både med bøn og sang. Digt forskellige takkebønner eller –sange, og bed eller syng dem.

Leg: ”To dyr frem for en… Noa”
Da Gud lukkede arken, var der to dyr af hver slags. Udvælg en fanger, og lad børnene finde sammen to og to. Parrene stiller sig på en række med fangeren forrest. Leg: ”To mand frem for en enke – løb”. Når det bliver parrets tur, må de slippe hinanden og prøve at finde sammen igen uden at blive fanget.

Regnbue
Lav en regnbue. Hvis solen skinner, kan man lave en regnbue med en haveslange. Det skal lige indøves først. En brandslange er også en mulighed.

LUK VINDUET Udskriv

T212: Noas ark

Tales of Glory

Download vejledning Noas ark til højre under download.

Læs mere om konceptet Tales of Glory på soendagsskoler.dk

LUK VINDUET Udskriv

T212: Noa

Lege

Huskespil med dyr
Find forskellige billeder af dyr og lad børnene gætte, hvad dyrene hedder.
Hvis I laver 2 billeder af hvert dyr, så kan I spille huskespil med dem og evt. skrive nedenunder, hvad dyret hedder.

---

Find dyret
To og to deltagere (evt. dreng og pige) bliver tildelt et navn på et dyr. En lang række stole placeres ved siden af hinanden, og drengene tager plads bag hver stol. Alle piger er i mellemtiden ført ud af rummet og har fået bind for øjnene. Når pigerne bliver ført ind igen, skal de være langt væk fra stolene, og derfra skal de så forsøge at finde hver deres ”dyremakker” og sættes dig foran ham. Den eneste vejledning, pigerne får, er den dyrelyd, deres makker laver. Hver af drengene siger alle på én gang den lyd, som er tilsvarende det dyr, han er. Det par, der først finder hinanden, vinder.

---

Levende dyrevendespil (Noa skal finde dyrene):
En person ”Noa” sendes ud for døren. (Der kan også sendes to personer ud. Så kan der være en hjælper, Noas søn, ”Sem”)

Deltagerne finder sammen to og to. De skal finde på et dyr, de gerne vil være og finde et fælles kendetegn for deres dyr - en lyd og en fagte. Derefter skal ”dyremakkerne” blande sig, så de ikke står ved siden af deres egen makker… (Man kan enten stå i en rundkreds eller hulter til bulter mellem hinanden)

Noa (og hjælperen) kaldes ind og skal finde ”dyremakkerne”. Han prikker to deltagere på skulderen, og de skal på skift sige deres lyd og vise deres fagter. Var det, det samme dyr? Hvis ikke, finder Noah to nye deltagere, han kan prikke. Hvor lang tid tager det, at finde de rigtige ”dyremakker”?

LUK VINDUET Udskriv

T212: Noa

Kreative ideer & aktiviteter

Duen
Lav en due ud af karton.
Klip et lille stykke grønt karton eller find et blad og lim det på duen. Lad børnene få det med hjem, som et minde fra dagens bibeltekst. 

---

Dyr af naturmaterialer
Tag en tur til stranden, skoven eller hvad I lige har i nærheden. Saml nogle forskellige ting, sten, skaller, blade og hvad I ellers kan finde. Lim tingene sammen med en limpistol, så der forestiller nogle dyr. (1 limpistol til hver voksen). I kan evt. male dyrene.

---

Små både
Lav forskellige både af aviser, træ, flamingo osv. eller lav en tømmerflåde.

Sejl med dem og lav evt. årets kapsejlads.

---

Tegn regnbuen
Hver barn tegner en regnbue. I kan også lave en stor til jeres lokale, der kan hænges op med fx bibelverset: Jeg sætter min bue i skyerne; den skal være tegn på pagten mellem mig og jorden. En vandflod skal aldrig mere ødelægge jorden. (1 Mos. 9,11+13)

Farverne er fra yderst til inderst: Rød, orange, gul, grøn, blå, indigo, violet. (Hver anden farve er en blandingsfarve: orange = rød + gul; grøn = gul + blå; indigo = blå + violet).

---

Lav en regnbue med en haveslange
Er det solskin, kan I selv lave en regnbue med en haveslange. Stil jer med ryggen til solen og sprøjt vand op i luften. Det er lettest - og flottest - hvis I har en forstøver til vandslangen.

En regnbue kræver altid både vanddråber i luften (fra regnen) og solskin, da lyset skal passere gennem noget rundt og gennemsigtigt (vanddråberne) for at blive brudt i spektret for det hvide sollys.

---

Lav en regnbue med et glas vand
Stil et glas fyldt med vand i en vindueskarm, hvor solen skinner ind. Læg et stykke hvidt papir på gulvet. I kan nu se regnbuens farver på papiret. Hvis nogle af jer har hvide T-shirts på, kan I også se regnbuen på maven. Eksperimenter med forskellig mængde vand i glasset, og evt. også forskellige størrelser glas.

Når lyset passerer skråt igennem glasset, skifter strålerne retning - de brydes. Hver farve brydes i lidt forskellige retninger, og derfor ser I altid alle syv farver i samme rækkefølge.

Samme forsøg kan laves udenfor (stadig i solskin, selvfølgelig), men her skal I holde glasset 5-10 cm over et stykke hvidt papir. Hold glasset øverst ved at knibe fingrene sammen som et fuglenæb - hånden må nemlig ikke dække for glassets sider.

LUK VINDUET Udskriv

T212: Noa

Særligt for drenge

Arkens størrelse
Mål op på et græsareal, hvor stor arken var. En alen = 62,8 cm (300 alen lang x 50 alen bred x (30 alen høj)) Brug evt. et målestoksforhold. Læg strandsten el.lign. rundt i kanten og brug arken som legeplads/aktivitetsplads resten af ugen.

---

Byg ark af halm
Byg årets ark af halmballer. God pr. for klubben. Lad evt. børnene overnatte i arken.

---

Byg skibe
Lav et ”skibsværft” og byg forskellige former for skibe af forskellige materialer. Hvem kommer tættest på arken?

LUK VINDUET Udskriv

T212: Noa

Øvrige illustrationer

Ombord på arken
Børnene ligger på gulvet med lukkede øjne. Lad dem forestille sig følgende:

  • Lyden af regn, der trommer mod arkens tag!
  • Arken, der begynder at flyde!
  • Kig ud af glughullerne og bare se tunge, grå regnskyer, hvorfra der fosser vand, vand og atter vand!
  • At være indespærret i arken og ikke kunne gå på land nogen steder!
  • At Gud styrer arken – hvordan mon det har føltes?
  • Larmen fra dyrene i arken!
  • Mus og myrer piler rundt mellem elefanter og ræve!
  • Al verdens dyr, der skal fodres
  • Hvordan mon stemningen er på arken?

---

Noas ark
Noas ark i træ. Køb den her.

---

Noas ark i Danmark
Der har været en årrække, hvor Noas ark fra Holland har besøgt Danmark og ligget i mange danske havne. Måske børnene har været ombord på den og kan fortælle om deres oplevelser. Se mere på http://www.verhalenark.nl/da/.

 

 

LUK VINDUET Udskriv

T212: Noa

Øvrig inspiration

Skattekisten
En konkret ide til klubbens og børnenes egne ”skattekister”, der kan minde om dagens tekst. (Læs om konceptet skattekisten på legekasse.dk - klik her)

1. forslag
Køb legetøjsdyr, og giv børnene et par til deres æske.

2. forslag
Lad børnene tegne 2 ens dyr, der puttes i deres æske.

3. forslag
Lad børnene lave en lille avisbåd (se vejledning på legekasse.dk) og skriv Noas Ark på den.

---

Dueløb
Et løb, hvor børnene skal tælle duer og finde kodeordet (Noas ark).
Se mere på legekasse.dk.

---

Noas ark med perler
Lad de børn, som er glade for at lege med hamaperler, få en kopi af Noas ark i perler med hjem. Se mere på legekasse.dk

---

Find sammen to og to
Giv børnene sedler med dyr på. Lad dem lave bevægelser eller lyde, og lad dem vha. det finde sammen to og to. Klar til at ”gå om bord”.

---

Sæbebobler
Pust kæmpestore sæbebobler i solskinnet for at se regnbuens farver.
Opskrift: 1 liter koldt vand blandes med ½ dl. opvaskemiddel og 1 spsk. Glycerin (kan købes i Matas) og kommes i en stor balje.
Kraftig ståltråd el. installationsledning formes til en stor ring. Jo større ring des større sæbebobler.

---

Sang med Gospel-kids
(Kan bruges i forbindelse med pointen Gud hjælper, bruger og redder dem, der tror på ham fra tekstvejledningen.)
Lyt til sangen "Mig er givet al magt" fra cd'en Dyrebare dråber, Refleks musik. (Find den også gratis på Spotify eller Itunes.)

Ligesom Noah havde fået en opgave - så har vi også fået en opgave. Tal om, hvordan Gud også i dag vil bruge os til at fortælle om ham - og redde dem ved at lære Jesus at kende.

---

Sangen: En lille løve kom marcherende (for de mindste)
Lad børnene hver udvælge et dyr, som de synger om.

Mel: En elefant kom marcherende…

En lille løve kom marcherende
(Lad en løve gå hen til barnet)

Hen til ”Kasper” sa´ goddag – goddag
(Lad den nikke med sit hoved)

Vinked´ rundt og gav et lille spark
(Lad løven ”sparke” barnet på benet)

Og løb hjem til dyrene i Noahs ark.
(Lad løven løbe hjem til arken)

LUK VINDUET Udskriv

Se også...

  • Børnefrø online

Hjælpemidler til børnefrø

En vældig masse hjælpemidler
– gjort nemt for dig!

Får du alligevel problemer med nogle af hjælpemidlerne, er du velkommen til at kontakte vores materialekonsulent herunder for hjælp.

Rigtig god fornøjelse sammen med børnene!

Kontaktperson

Lissen Margård Bendix JensenKonsulent i DFS (materialer)
Direkte:5056 8304Email:lissen@soendagsskoler.dk