Sommerlejr-materiale (arkiv)

Materialerne er udarbejdet af Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler

Materialet består af 5 bibeltimer. Et lederhæftet med vejledninger, et børnehæfte (5-6 og 7-9 år) med tegninger og opgaver og et juniorhæfte (10-13 år) med opgaver til samtale.

De nyeste materialer forhandles via Forlagsgruppen Lohse, mens de ældre er udgået - forhør dig nærmere, hvis det har interesse.

2011
Kongens gave - en gennemgang af Fadervor

 • Vor Fader, du som er i himlene! Matt 6,9-10a; Luk 15,11-24     
 • Ske din vilje... Matt 6,10b-11; Joh 6,1-15     
 • Forlad os vor skyld... Matt 6,12; Matt 18,21-35     
 • Og led os ikke ind i fristelse... Matt 6,13; Matt 4,1-11; Åb 4,11     
 • En snak med Gud... Matt 7,7-11.     
  (Vnr. 5987 (børnehæfte), 5988 (juniorhæfte), 5989 (lederhæfte)).

Desuden ligger flg. på nettet 
1. Luther og Fadervor. (id: 103)
2. Kreative bedeformer (børn) (id: 104)
3. Kreative bedeformer (juniorer) (id: 105)
4. Visuelle hjælpemidler - bøn med alle sanser:          

 • a. Drama: Lad være at afbryde mig, Herre, jeg beder (id: 106)
 • b. Dukketeater: Gud er i den anden ende (id: 107)
 • c. Fingerbønnen (id: 108)
 • d. Fadervor - som tegn til tale (id: 109)
 • e. Fadervor med fagter (id: 110)
 • f. Fadervor - bedeliste (juniorer) (id: 111)
 • g. Bedearmbånd - også som løb  (id: 112)
 • h. Kreative ideer med flg. bilag: (id: 113)    
  - Fadervor - som bog
  - Fadervor - som mobiltelefon
  - Bedeterning
  - Bønnebog      
  - Bønnekalender    
  - Puslespil             
  - Bønneæske

5. Tegneserie - Den gældbundne tjener (time 3) (id: 114

2010
Kom og se - med Johannes

 • Johannes går i land. Mark 1,16-20
 • Johannes er med - hvor det sker. Mark 5,22-24+35-43
 • Johannes spidser ører. Joh 10,11-16
 • Hurtigløberen Johannes på Golgata.  Joh 19,25-27 - 20,1-10
 • Johannes fortæller videre. ApG 4,13-22

2009
Hvad tror vi på?

(En del af Katekismusprojektet. Teksterne er udvalgt efter Luthers tekstvalg)

 • Vi tror på Bibelens og bekendelsen. Luk 5,1-11
 • Vi siger NEJ til djævelen. Matt 4,1-11 + forsagelse
 • Vi tror på Gud. 1 Mos 1-2,4 + 1. trosartikel
 • Vi tror på Jesus. Luk 2,10b-11 + 24,1-12 + 2. trosartikel
 • Vi tror på Helligånden. ApG 2,1-13 + 3. trosartikel

2008
BRANDGODT - om bål og brand i Bibelen og Guds nærvær

 • Ild, der kalder. 2 Mos 3,1-14
 • Ild, der viser vej. 2 Mos 13,20-22; 14,13-31
 • Ild, der ikke kunne brænde Guds folk. Dan 3,8-30
 • Lyset, der bryder mørket. De tre bål: Luk 2,8-14; 22,54-62. Joh 21,1-19
 • Ild, der sætter mennesker i brand. ApG 2,1-13

2007
VANDvittigt godt - om vand, der giver nyt liv.

 • Vand gi´r liv. 1 Mos 1,1-2,4
 • Vand og regnbuefarver. 1 Mos 6,5-22; 7,6-7 + 17-21; 8,1-2 + 13; 8,18-22; 9,11-16
 • Vand med himmeldråber. Matt 3,13-17
 • Vand, der læsker. Joh 4,1-30 + 39-42
 • Vand i Himlens "Vand-land". Åb 7,9-; 21,1-; 22,1-5

2006
Ven med Jesus

 • Vennen, der vil være ven. Luk 19,1-8
 • Vennen, der kommer forbi. Luk 10,38-42
 • Vennen, der vil hjælpe. Joh 11,1-3 + 17-44
 • Vennen, der vil modtage. Joh 12,1-11
 • Vennen, der sætter sit liv til for sine venner Joh 15,12-17; 3,16

2005
Jesus møder mennesker

 • Jesus møder Levi - Jesus kalder. Mark 2,13-17 
 • Jesus møder Bartimæus - Jesus hører bøn. Mark 10,46-52 
 • Jesus møder Jairus - Jesus møder menneskers tro. Mark 5,21-24 + 35-43 
 • Jesus møder Nikodemus - Jesus underviser. Joh 3,1-17 
 • Jesus møder Paulus - Jesus sender ud. ApG 9,1-19

2004
Smag og se, at Herren er god. 

Tema: Brød

 • Brødet fra himlen; 2 Mos 16,1-35
 • Brødet, der aldrig slap op; Matt 6,11. 1 Kong 17,1-24
 • Brødet i Jesu hænder; Matt 14,13-21
 • Brødet i kirken; Matt 26,17-19. Joh 13,4-9. Matt 26,26-29
 • Brødet - livets brød; Joh 6,22-58

2003
David - Guds udvalgte

 • Fra fårehyrde til kongeløfter - David salves; 1 Sam 16,4-13+19-21
 • I kamp for Gud - David og Goliat; 1 Sam 17,1-4+24-25+32-37+40+48-50
 • Venner for livet - David og Jonatan; 1 Sam 18,1-4+28-30+19,1-10 (20,15-16)
 • "David - du fejler" David og Batseba; 2 Sam 12,1-10+13-15a
 • Tanker bliver til ord - David som salmedigter; Sl 23

2002
Kom med - Jesus ved Genesaret Sø

 • Jesus, hvem er du? Matt 4, 12-25
 • Jesus, hvad vil du lære os? Matt 5,1+43-44; 6,5-13; 7,1-2+12
 • Jesus, du kan jo helbrede; Mark 2,1-12
 • Jesus, du er jo stærkere end stormen; Matt 8,23-27
 • Jesus, hvor er du nu? Joh 21,1-14

2001
En dyr historie

 • Elefanten og musens første dage; l Mos l-2,a
 • Slangen og dens gift; l Mos 3
 • Fåret i den mørke nat; Luk 2,8-11 
 • Grisen i mudderpølen; Luk 15,11-32    
 • Løven med de skarpe tænder; Dan 6,6-27

2000
I Peters kølvand

 • Kom Peter: Luk 5,1-11
 • Peters vand-gang; Matt 14,22-23
 • Jesus gør slavearbejde; Joh 13,1-17
 • Sej eller fej; Luk 22,54-62; Joh 21,15-19
 • Peter i medvind og modvind; ApG 12,1-17                 

Overblikket slutter her... yderligere materialer foreligger.

SOS-mappe

Praktisk og konkret hjælp til små og store udfordringer på en lejr.

Download SOS-mappen

Kontaktperson

Lissen Margård Bendix JensenKonsulent i DFS (materialer)
Direkte:5056 8304Email:lissen@soendagsskoler.dk