Vejledning ...

... til at vi kan få adgang til oplysning om årsindkomst

En mulighed for alle, der har gavebrev på % af foregående års indtægt.

Det er Indre Mission, der administrerer denne ordning. Derfor er det IM's CVR-nummer, du skal indtaste og Økonomiafdelingen (Øko), der skal have adgang til at læse din årsopgørelse fra skattevæsnet. Hvis det kombineres med en PBS-aftale, betyder det, at du slipper for selv at skulle foretage beregninger af dit bidrag, og at gaven automatisk vil blive overført kvartalsvis eller månedsvis til DFS.

Giver du autorisation til at få læst din årsopgørelse, vil Øko få adgang til at læse alle oplysninger, men vi har selvfølgelig ikke mulighed for at ændre i tallene. Oplysningerne vil naturligvis blive behandlet med den største grad af fortrolighed.

Har du givet adgang til at få læst din årsopgørelse - og har du samtidig oprettet en PBS-aftale - vil vi hvert år (senest til august) justere beløbet vi trækker, sådan at du ved årets udgang har bidraget med det beløb, som du har forpligtet dig til - uden at du selv skal foretage dig noget. Ændringer vil fremgå af din oversigt fra betalingsservice samt din årskvittering.

At du giver adgang til din årsopgørelse er på ingen måde et krav, tværtimod vil det medføre et beskedent ekstra arbejde for Øko. Men de gør det gerne, da det er værdifuldt for os at du har et gavebrev på %. Samtidig skal det være let at give til DFS.

For at give Øko adgang skal du gå ind på siden www.skat.dk. Under ”Selvbetjening” skal du vælge ”TastSelv-Borger”. Her logger du ind med Tastselv-kode, digital signatur eller NEMid. Dermed kommer du ind på siden ”TastSelv-Menu”. Her klikker du på linket ”Profiloplysninger” og derefter på linket ”Autorisation af rådgivere/andre”

- I feltet ”Autorisation gives til” skrives 65219115

- Derefter sættes kryds ud for ”Årsopgørelsen mv.” og udløbsdatoen rettes. Der kan højst gives autorisation for 5 år - derefter skal du give ny autorisation.

- Når du har gjort det, mangler du kun at trykke ”Godkend” i bunden af siden.

Når du på denne måde har givet Øko mulighed for at læse din årsopgørelse, så giv os venligst besked, så vi kan oprette PBS-aftalen.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte Øko eller landsleder for DFS.

Se også...

Kontaktperson

Steen Møller LaursenLandsleder
Direkte:8227 1207Mobil:3072 3843Email:steen@soendagsskoler.dk