28. Juni 2013

Ingen børn i kirken?

Landsleder Bent Molbech Pedersen udfordrer forældre og ledere i det kirkelige arbejde for børn - for vi fortæller ikke børn om Jesus alene med fokus på børnenes fremtid. Vi gør det for at bringe Jesus ind i børnenes nutid.

Børnene får ikke betydning for kirken i fremtiden, hvis de ikke har betydning for kirken i dag.

Med denne påstand har DFS sammen med fire andre organisationer sat "Børn og Gud" på dagsordenen. Vores påstand er, at vi har brug for at genopdage, at det døbte barn er en del af menigheden. Ved dåben byder vi det lille barn velkommen i menigheden. For nogle et hyggeligt indslag i gudstjenesten - for DFS en stor begivenhed, der kalder på menighedens ansvar for at bringe evangeliet videre til den næste generation.

At børn hører om Gud er ikke kun menighedens ansvar. Det er først og fremmest i hjemmet, at troen får krop og er en del af hverdagen. På det område oplever vi også, at der er brug for at råbe højt og fortælle forældrene, at det er gennem de nære relationer - og mennesker de er trygge ved - at troen kan få gode vilkår.

Vi fortæller ikke børn om Jesus alene med fokus på børnenes fremtid. Vi gør det for at bringe Jesus ind i børnenes nutid. Det kristne liv, som vi får givet i dåben, næres og udvikles og leves fra dag ét. Derfor er dåb tæt forbundet med at lære børnene om Jesus.

Barnets åndelige liv er lige så vigtigt som den voksnes. Ikke mere vigtigt - men heller ikke mindre vigtigt. Barnet skal have lov til at være barn i menigheden og hjemmet med den respekt, det afføder. De er i den forstand ikke noget særligt, som voksne skal forgude. De er børn af menigheden, som har krav på den samme kristne læring, som den voksne.

Børn er kirkens nutid og fremtid. De er morgendagens forældre, ledere og forkyndere. Vi må bede Gud om at bevare dem i dåbens og troens liv - og lade dem vokse. Vi må som forældre og menighed arbejde bevidst med på Guds værk.

Alt dette kan kun ske ved en reflekteret og kvalificeret indsats. Det er vores budskab med manifestet "Børn og Gud".

Ellers får børnene ingen betydning for kirkens fremtid.

Nyhedsarkiv

Se alle tidligere nyheder i nyhedsarkivet. 

gå til nyhedsarkivet