24. April 2013

Voksne kan lære af børn

Børn er kirkens nutid og fremtid! Derfor skal de ikke bare reduceres til et kært indslag i slutningen af mødet eller gudstjenesten.

Voksne kan nemlig lære meget af børn om forholdet til Gud. Det fastslår et nyt manifest, Børn og Gud.

Download "Børn og Gud – et manifest" her.

Et 24 siders langt manifest udsendes i dag som et opråb om at huske barnet, som en vigtig del af menigheden. Manifestet vil give alle med ansvar for forkyndelse og kristne samvær med børn en fornyet bevidsthed om den vigtige gave og opgave, det er at lede børnene i deres forhold til Gud.

Barnets åndelige liv er lige så væsentligt som den voksnes. Det næres i den kristne familie, i kristne institutioner og i menigheden. Hvor læringen ikke sker, sygner det hen!

Der indkaldes på et senere tidspunkt til en konference med udgangspunkt i manifestet.

"Børn og Gud - Et manifest" er et hæfte på 24 sider. Læs det her - eller bestil det i papirudgave på DFS' Landskontor.

Manifestet er skrevet af seks mennesker med hjerte for børn og Gud: Bent Molbech Pedersen, Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler (DFS), Birgitte Kjær, Dansk Bibel-Institut (DBI), Bjarne Gertz Olsen, Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler (DFS), Carsten Hjorth Pedersen, Kristent Pædagogisk Institut (KPI), Dan K. Månsson, LM Kids og Helene Koefoed-Jespersen, ELMkids.

Nyhedsarkiv

Se alle tidligere nyheder i nyhedsarkivet. 

gå til nyhedsarkivet