14. April 2013

GF '13 – fremtidens DFS i fokus

Fredag d. 12. april afholdte DFS generalforsamling på Fredericia Soldaterhjem, hvor ca. 70 personer deltog.

Gode samtaler, god mad og en god stemning skabte en rigtig fin ramme for generalforsamlingen, hvor kredsmedlemmer fra hele landet var mødt op for at lytte til beretninger og drøfte arbejdet i DFS.

Generalforsamlingen bakkede op om og gav deres tilslutning både til Landsudvalgets og den daglige ledelses arbejde. Regnskabet blev også enstemmigt godkendt.

"Fremtidens DFS" blev et af de vigtigste temaer på generalforsamlingen. Det skete i de mundtlige beretninger, i spørgsmål fra de fremmødte samt ved drøftelser ved bordene. "Vi vil udruste ledere, så de kan give Jesus til børnene" er visionen for fremtiden. En vision der er til at forstå, og som vi går målrettet efter. Samtidig en vision der tydeligt viser, at vi i DFS det seneste år igen har fundet ind til vores grundlæggende eksistensberettigelse.

Gitte Thomsen og Lene Larsen ønskede ikke at genopstille til Landsudvalget, og på de to ledige pladser blev Erik Bertelsen og Erik Vibenholm Christensen valgt. Samtidig bød formand Dorte Krogh Eriksen velkommen til Michael Thomsen, som indtræder i Landsudvalget på én af IM's pladser.

Når DFS-folk er sammen, er der altid fest og farver! TAK til alle der var med - tak for den opmuntring og opbakning I gav til arbejdet såvel på landsplan som lokalt. Danmarks børn skal høre om Jesus.

Nyhedsarkiv

Se alle tidligere nyheder i nyhedsarkivet. 

gå til nyhedsarkivet