24. April 2012

GF 2012 – Økonomi i centrum

Fredag d. 13. april dannede Fredericia Soldaterhjem rammen for DFS’s generalforsamling, hvor kredsfolk fra hele landet var mødt op for at lytte til beretninger og drøfte arbejdet i DFS.

Generalforsamlingen bakkede op om og gav deres tilslutning både til Landsudvalgets og den daglige ledelses arbejde. Også regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Økonomien fik en central plads på generalforsamlingen, fordi den økonomiske situation er meget alvorlig. Men der var optimisme at spore i de mange forslag og den livlige debat, der foregik ved bordene, da der blev sat fokus på, hvordan der kan genereres flere penge til DFS. Idéerne blev afleveret skriftligt og kan bruges fremadrettet.

Kirsten Borg og Kirsten Nikolajsen havde begge ønsket at genopstille til Landsudvalget, og de blev enstemmigt valgt. I den forbindelse efterlyste formand Dorte Eriksen folk, der vil lade sig opstille, da der mangles folk i Landsudvalget. En opgave for kredsbestyrelserne at arbejde videre med, da det er vigtigt for en demokratisk organisation.

Næste generalforsamling er d. 12. april 2013.

Nyhedsarkiv

Se alle tidligere nyheder i nyhedsarkivet. 

gå til nyhedsarkivet