17. August 2011

Godly Play kursus

I november kan du komme på kursus i at formidle bibelfortællinger til børn.

 
At fortælle børn bibelhistorie kan gøres på mange forskellige måder. Godly Play er en ny måde at gøre en bibelfortælling levende for børnene, og bruges i en bred vifte af sammenhænge som kirker, skoler og klubber. Konceptet henvender sig både til den garvede formidler og for den som gerne vil i gang. For begge gælder det at konceptet giver fortælleren mange enkle og brugbare redskaber til formidlingen.
 
Sognemedhjælper Dorte Madsen fra Silkeborg Kirke siger om Godly Play:
“Normalt er det vigtigt at have kontakt med tilhørerne, når man fortæller bibelhistorie. Mens underviseren i Godly Play fortalte, havde hun kun blikket nede i de bevægelser, hun gjorde med figurerne. Jeg tænkte, at det ikke kan passe, at hun kan fortælle så godt uden at kigge op og uden at sige så meget. Det var fascinerende. Der var en ro over det, som man sjældent finder i hverdagen.

Der var meget stilhed undervejs i fortællingen. Det gav en dybde, og der var tid til at falde ind i historien. Da underviseren var færdig med bibelhistorien, løftede hun blikket, og det var tid til dialog med tilhørerne. Men samtalen skulle ikke munde ud i en bestemt pointe. Der var ikke nogen svar, der var rigtige eller forkerte. Samtidig var spørgsmålene i samtalen med til at hæve fortællingen til et eftertænksomt niveau.”


DFS afholder kursus i Godly Play fra torsdag aften d. 10. november til søndag d. 13. november 2011.

Læs mere og tilmeld dig.

Nyhedsarkiv

Se alle tidligere nyheder i nyhedsarkivet. 

gå til nyhedsarkivet