23. September 2020

Vi vil forebygge adfærd over grænsen

Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler sætter i samarbejde med seks andre idræts- og ungdomsorganisationer fokus på hensigtsmæssig adfærd og kommunikation mellem børn, unge og ledere i forenings- og fritidslivet for at kunne forebygge og handle på grænseoverskridende adfærd.

DFS er med i lanceringen af et nyt kampagne- og onlinemateriale mod seksuel krænkelse af børn og unge i forenings- og fritidslivet. Seksuelle krænkelser af børn og unge kan nemlig ske alle steder og på alle tidspunkter - også i foreningslivet. Det kan være alt fra sproglig chikane, blufærdighedskrænkelse, sex på nettet til seksuelle overgreb.

Klik ind på graenser-brydes.dk og se de forskellige videoer. Der vil helt sikkert være en eller flere, I kunne tage udgangspunkt i, enten i ledergruppen eller sammen med juniorerne. Vi arbejder i DFS på at lave noget konkret vejledningsmateriale, som klubber og lejre kan bruge.

Børn og unge risikerer nemlig at få alvorlige og langvarige psykiske og sociale mén af krænkelser begået mod dem. Krænkelsessager har desuden vidtrækkende negative konsekvenser for lokalområdet og for alle medlemmer i en forening.

- Jeg er glad for, at DFS er gået med i dette vigtige fællesskab. Det er enormt vigtigt, at vi også i kirkelige kredse er med til at snakke om disse meget relevante problemstillinger, og med det nye materiale kan vi være med til at forhindre seksuelle krænkelser i at blive en virkelighed hos os, siger Steen Møller Laursen, landsleder i DFS.

- Materialet er brugbart til klubledere, men er også et rigtig godt til junior- og teenklubber. Det er vigtigt, at vi ikke er berøringsangste, men tager samtalerne med hinanden og med de unge. Her er eksemplerne i materialet et godt udgangspunkt, fordi de lægger op til dialog og erfaringsdeling.

Tager udgangspunkt i virkelige sager
Den nye ressourceside tager afsæt i virkelige hændelser og krænkelsessager og består af samtaleskabende spots, korte dokumentarer, digitale fortællinger, dilemmaøvelser og interaktive film. Her får ledere og de større børn mulighed for at reflektere over egne erfaringer, adfærd og handlemuligheder.

Til alle dele af materialet er der udviklet lærings- og inspirationsaktiviteter. Gennem et beredskab kan børn, unge og voksne desuden hente akut hjælp, råd og vejledning til at handle på en mistanke, eller hvis de selv har oplevet grænseoverskridende adfærd og seksuel krænkelse.

Tilgangen i materialet er positivt og har til formål at sætte emnet på dagsordenen, at give indsigt og inspirere til lokalt at udvikle positive samværsregler. Materialet indeholder derfor også en værktøjskasse særligt udviklet foreningerne, som inspirerer til udviklingsmøder og workshops.

- Materialet hjælper os med at fastholde fokus på dialogen, og ydermere giver det os gode vinkler på, hvordan vi kan skabe et trygt miljø for vores unge mennesker, så de også bliver opmærksomme på deres egne og andres grænser, siger Steen Møller Laursen.

Se mere på graenser-brydes.dk - og del kampagnen på facebook.com/soendagsskoler

Nyhedsarkiv

Se alle tidligere nyheder i nyhedsarkivet. 

gå til nyhedsarkivet