26. August 2020

RM2020

Der var langt imellem stolene, spritten blev brugt flittigt, og maden blev uddelt af behandskede medarbejdere. Der var nemlig helt styr på retningslinjerne, da DFS holdt repræsentantskabsmøde fredag aften!

- Forventningens glæde er som bekendt den største - og vi har ventet helt siden april, jokede konsulent i DFS Rudolf Larsen. Repræsentantskabsmødet 2020 var jo, pga. corona, udsat fra april til i fredags, den 21. august.

Janne og Marianne genvalgt til landsudvalget

DFS har p.t. 298 klubber, hvor alle medlemmer kan opstille kandidater og også vælges til kredsbestyrelserne, der så igen kan opstille kandidater til DFS' øverste myndighed, landsudvalget. I år var Janne Bodilsen og Marianne Ravn Olesen på valg. De valgte begge at genopstille og da kredsene ikke havde opstillet andre kandidater, fortsatte de i landsudvalget i deres anden periode. Tak for jeres arbejde!

Hvad er meningen med DFS?
Årsberetningen for 2019 blev fremlagt af landsleder Steen Møller Laursen. Han valgte at slå ned på enkelte ting i den skriftlige årsberetning.

- Vi taler i vores tid meget om mening, lagde landslederen ud med. Meningen med DFS er ikke for at opnå et vist antal klubber eller at få så og så meget i gavebidrag. Det er selvfølgeligt også nødvendigt - men er kun midler til at opnå målet. Vi gør det vi gør for at Cecilie og Noa og alle andre børn har mulighed for at høre om Gud og komme til tro på Jesus som frelser. Dét er svaret på det store "hvorfor" i DFS. Det er dér, meningen skal findes.

Samværsregler og nyt undervisningsmateriale
Steen Møller Laursen fremhævede samværsregler, der er kigget på, bl.a. i samarbejde med Red Barnet, som der har været en god dialog med. Vi er godt med i DFS, bl.a. med konkrete værktøjer som SOS-mappen, men skal have mere fokus på overgreb børn imellem, sagde landslederen. DFS er også, sammen med Dansk Idræts Forbund, Red barnet, Spejderne og Dansk Ungdoms Fællesråd, med til at lancere et undervisningsmateriale af høj kvalitet til brug i både skoler og foreningsliv. Efter planen bliver materialet lanceret i september måned på graenser-brydes.dk - og DFS vil senere sende målrettede oplæg ud til klubberne.

Flygtninge og Folkekirke
2019 har også budt på ekstra fokus på flygtningbørn og tværkulturelt arbejde, og DFS har arbejdet på synligheden, bl.a. via deltagelse på Himmelske Dage og Folkemødet.

- Det er også lykkedes DFS at komme i kontakt med en del kirke- og kulturmedarbejdere ved at deltage i provstisamlinger, hvor vi har haft mulighed for at holde minikurser og fortælle om DFS. Ligeledes er vi ved at komme i stand med at kunne give undervisning på 3K-uddannelserne i Århus og på Sjælland, både i den almene undervisning og med et valgfag. Hvis det falder endeligt på plads vil det betyde, at der ikke kommer en 3K-uddannet ud, som ikke har hørt om DFS, fortalte landslederen.

- Vi er også lykkedes med at sætte gang i en trosoplæringskonference sammen med Viborg Stift, der efter planen løber af stablen i januar 2021. Det er håbet, at konferencen derfra vil vokse til de andre stifter.

Nye vedtægter vil give større støtte
Efter DUF har blødt op for antallet af børnerådsmøder (fra fire til "et passende antal"), vil vi opfordre alle til at lave vedtægtsændringer her i 2020, så man ikke som DUF-klub falder fra på den baggrund. Igen i år har samarbejdet med DUF været rigtig godt, og de har bl.a. hjulpet med at overbevise kommuner om klubber og lejres berettigelse til fx aktivitetesstøtte.

Stort fald i gavetal
Gavetallet er faldet ganske voldsomt, særligt i juli, hvor det faldt med 48 %, men vi håber frimodigt på, at der når at blive rettet op på det i løbet af resterende år. Stor tak til alle, der støtter via MobilePay 88 677 eller på anden vis.

Velkommen til nye medarbejdere!
I efteråret 2019 ansatte DFS Frederik Møller Olesen som konsulent på Fyn og Laura Grinderslev Christensen som etårig volontør, ligeledes på Fyn. Arbejdet i det vestjyske er også blevet styrket med ansættelse af Jonna Iversen i en deltidsstilling som konsulent, og vi har sagt velkommen til to fritidsansatte, Mette Damgaard og Frans Thusholt, begge fra Herningområdet.

- Et stort velkommen i DFS til jer alle. Vi glæder os over, at nogle hører kaldet, når vi har mulighed for at lave ansættelser - særligt via et par store testamentariske gaver i 2018.

Nyt: Minifrø, piktogrammer og andre gode materialer
I det forgangne år har vi udgivet Minifrø og Minisang, der er bibelfortælling, aktiviteter og sange til de mindste i legestuerne. Herudover har vi udgivet samtalekort til børne- og juniorklubber og udgivet piktogrammer til at skabe struktur i klubber og på lejre. Det er alt sammen taget rigtig godt imod.

Ingen bemærkninger!
Årsregnskabet blev fremlagt af formand for økonomiudvalget, Flemming Hebsgaard, der lagde vægt på, at det var blevet revideret og godkendt uden bemærkninger. Økonomien er sund, men er skrøbelig, da DUF-klubtallet er en meget vigtig post.

Også lidt om året 2020 ...
- Normalt er det ikke sådan, men fordi vi er så langt henne på året - og fordi det har været det år, det har været - så ville det være underligt ikke at kommentere på 2020 også, sagde DFS' formand, sognepræst Michael Thomsen, der uddybede landsudvalgets beslutning om at aflyse sommerlejrene. Det var primært for at beskytte ledere, der skulle bære et alt for stort ansvar, hvis det uheldige skete, og der udbrød smitte på en DFS-lejr.

Alt i alt var det en rigtig dejlig aften med god stemning og masser af input fra deltagerne.

Regnskab og årsberetning for 2019
Begge dele er offentligt tilgængelige og bliver lagt ud på under hhv. Regnskab og Årsberetning.

Næste repræsentantsskabsmøde er en inspirationsdag som i 2019. Det bliver lørdag 24. april 2021.

Nyhedsarkiv

Se alle tidligere nyheder i nyhedsarkivet. 

gå til nyhedsarkivet