1. August 2020

Fra søndagsskolebarn til søndagsskolekonsulent

DFS-konsulent Lissen Margård Bendix Jensen kan 1. august fejre 30-årsjubilæum i sin barndoms forening

DFS har et motto, der helt siden barndommen har betydet meget for den nu 57- årige konsulent, der bor i Søften, Hinnerup: “Giv det største til de mindste – Jesus til børnene”. Hele det fynske barndomshjem, på Vejlby Margård uden for Middelfart, var nemlig aktiv i kirke og missionshus, og hendes mor var leder i Vejlby Søndagsskole, hvor Lissen selv gik.

Søndagsskolernes sommerlejre var et af årets højdepunkter for hele familien. Forældrenes engagement lagde dermed bunden til den ildsjæl, Lissen er i dag. Hun ville også give en hånd med - og før konfirmationsalderen var hun ungleder på den lokale søndagsskolelejr, hvor hun var blevet for gammel til at tage med som deltager.

Igennem det, og det lokale FDF, lærte hun glæden ved at være frivillig i det kirkelige arbejde. Det betød, at hun var med i opstarten af en ny børneklub i nabosognet, blev lokal FDF-leder osv. En glæde, der senest har ført med sig, at hun har taget en efteruddannelse som frivilligkoordinator.

Efter endt 10. klasse og HH i 1983 var Lissen i halvandet år konsulentmedhjælper i Søndagsskolerne på Fyn. I foråret 85 var hun elev på Børkop Højskole, derefter pædagogmedhjælper i Langenæs Menighedsbørnehave i Århus og i Mariasøstrenes Børnehave i Vejle (i dag Sct. Norberts Børnehave). Efteråret 1986 begyndte Lissen sin uddannelse på lærerseminariet i Århus og var under uddannelsen tilknyttet som vikar på Jakobskolen. Efter endt uddannelse i sommeren 1990 blev Lissen ansat i Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler som børnekonsulent i Københavns Stift med ansvar for klubbesøg, lejre og arrangementer i bybilledet.

I 2000 blev hun ansvarlig for DFS’ udbud af kurser og materialer til klubber og kirker. I 2009 flyttede hun til Søften og er i dag tilknyttet klubber og kirker i kredsene Himmerland og Randers/Djursland. Hun udarbejder stadig materialer til brug i klubber og kirker og har desuden ansvaret for, at de over 1.000 frivillige i organisationen har det godt.

Gennem alle 30 år har Lissen været frivillig i det kirkelige børne- og juniorarbejde ved sognekirken, hvor hun har boet. I København var hun tilknyttet Tagensbo Kirke og nu bruger hun sin energi efter endt arbejde på børneklubben Spiren, juniorklubben Råhyggen, begge i Søften, samt familiearbejdet Ulvetime i Hinnerup Missionshus. Der bliver også brug tid med familie og venner, malerpenslen, haven og andre gøremål på gården i Mølballe.

- 30 år i samme organisation er mange år, erkender Lissen. Der har været mange projekter og opgaver, som jeg har stået i spidsen for. Tingene bliver gjort på andre måder i dag, men vigtigheden af at fortælle næste generation om Bibelens fantastiske budskab har ikke ændret sig. At give det største til de mindste bliver jeg aldrig færdig med, fortæller konsulenten, der glæder sig over alle de frivillige ledere, børn og kolleger, som hun har mødt gennem de mange år. Jeg oplever, at jeg har fået lov at sætte mit fodaftryk i DFS og er dybt taknemmelig for, at jeg stadig får lov at virke i Søndagsskolernes vigtige arbejdsfelt. Det er et spændende sted, hvor der hele tiden sker nyt, fordi sagen er vigtig for børn og juniorer i Danmark og for vores kirke, fastslår jubilaren.

Arbejdet er blevet Lissens livsstil og betyder meget, hvilket også giver sig udtryk i måden, jubilæet fejres på 4. september. Her har hun inviteret kollegerne hjem til en privat fest. Meget passende i hjemmet. Det var i hjemmet på Fyn, at arbejdseventyret begyndte!

TAK fordi du med dit arbejde og med dit liv er med til at give det største til de mindste! Vi ønsker dig Guds velsignelse over dagen og fremtiden!

Nyhedsarkiv

Se alle tidligere nyheder i nyhedsarkivet. 

gå til nyhedsarkivet