2. April 2020

Påsken fortalt af børn

Det er faktisk ikke så let at genfortælle påskens begivenheder, men her er fire børn, der gør det rigtig godt.

Børnene fortæller, hvad der skete i påsken, og en række ledere dramatiserer det, de siger. Det er der kommet en sød og sjov video ud af - der samtidig fortæller det grundlæggende i påsken.

Se den på YouTube.

Tip til børnefamilien - drama i hjemmet!
Prøv at lade børnene derhjemme genfortælle påsken. Der er ingen rigtige eller forkerte svar, når det gælder børnenes indtryk. Måske kunne I filme det, og så skal de voksne dramatisere det, børnene siger på videoen. Bagefter kan I se vores video sammen. Hvis I har mod på det, kunne I uploade jeres video på vores Facebook-side.


Klub-Online
Alle hverdage kan du klikke ind på facebook.com/soendagsskoler, hvor Frederik, DFS-konsulent på Fyn, holder Klub-Online. Tjek ind 10:50 på vores Facebook-side.

Påsken i perler
Lav påskens forskellige begivenheder i perler vha. skabelonerne på legekasse.dk/L641

10 aktiviteter i coronatiden
Husk også de 10 muligheder for at bringe troen og snakken herom ind i hjemmet

Børnegudstjeneste
Søndag kan I enten følge vejledning til enkel hjemmegudstjeneste eller se børnegudstjeneste fra Ansgars Kirken på DFS' Facebook-side kl. 11

Nyhedsarkiv

Se alle tidligere nyheder i nyhedsarkivet. 

gå til nyhedsarkivet