29. Januar 2021

Repræsentant-skabsmøde 2021

Hvis du vil have indflydelse i DFS, så er det her, det sker!

Repræsentantskabet er den højeste myndighed i alle DFS' anliggender og samles ordinært hvert år inden udgangen af juni. Landsudvalget varetager ledelsen af DFS' arbejde og er over for repræsentantskabet ansvarlig for dette arbejde. Det er derfor vigtigt, at alle kredse er repræsenteret!

Opstil kandidat
Vi håber, vi kan gennemføre et fysisk repræsentantskabsmøde på Børkop Højskole. På valg er Kirsten Birk Sørensen - der modtager genvalg - og Jens Edvard Vammen, der ikke modtager genvalg. Tak til Jens Edvard for en årrække med masser af gode input til arbejdet.

Vi mangler således en kandidat til landsudvalget, og håber, en klub eller kreds indstiller en eller flere kandidater. Kandidatforslag skal være DFS i hænde senest 8 uger før.

Hvem kan deltage?
Har du interesse i DFS' arbejde, så er du mere end velkommen - både kredsbestyrelser, klubledere, forældre, klubmedlemmer, etc.

Alle fremmødte kredsbestyrelsesmedlemmer samt medlemmer af DFS' Landsudvalg er repræsentanter og har hver en stemme på mødet.

Repræsentant-skabsmøde 2021

Nyhedsarkiv

Se alle tidligere nyheder i nyhedsarkivet. 

gå til nyhedsarkivet