18. Juni 2019

Stærke kræfter i landsudvalget!

Når 40 % af et landsudvalg er nye, åbner det for alvor op for nye tanker, idéer og veje at gå.

Fra venstre mod højre: Kirsten Birk Sørensen, Kirsten Braüner Bækgaard, Flemming Hebsgaard og Janne Bodilsen er valgt ind i LU.

Inger Marie Kristensen er LU-suppleant.

Kirsten Birk Sørensen bor i Ans, er uddannet kontorassistent og arbejder i en salgsafdeling.

- Jeg er vokset op med søndagsskole og sommerlejre, og blev som 17-årig leder i den lokale juniorklub, som jeg fortsatte med i 25 år. I dag sidder Kirsten i kredsbestyrelsen i Midtjyllands Børnekreds, hvor hun bl.a. er med til at arrangere Juniorevent.

- DFS har altid været en del af mit liv som et godt og trygt sted med Gud i centrum. Det ønsker jeg, at alle børn i Danmark må få lov at opleve!

Privat elsker Kirsten at læse bøger, tage til dragrace i USA og har to næsten voksne børn med sin mand Jan.

Kirsten Braüner Bækgaard bor i Ålborg og arbejder som praktiserende læge i Støvring. Kirsten er engageret i Bethesdas Juniorklub, børnekirken i Ansgarskirken og gennem 10 år på Storskovlejren, de fleste år som lejrchef.

- Jesus skal gives videre til Danmarks børn, også til dem, der ikke er vokset op i kirkelige sammenhænge, mener Kirsten. De skal opleve, at de er elsket af Gud, og at han er nærværende.

Flemming Hebsgaard bor i Hammerum, er uddannet cand.merc.jur. og har de sidste mange år været ansat i Toldstyrelsen. Flemming har været juniorleder og om sommeren deltager familien, hustruen Hanne og to døtre, gerne på Hjallerup Bibelcamping.

- Budskabet om Jesus er vigtigt at få givet til alle børn, herunder også til flygtningebørn, fortæller Flemming.

Janne Bodilsen er uddannet lærer og bor i Bjerringbro som efterlønner efter i mange år at have været folke- og friskolelærer.

- Jeg vil trække på min pædagogiske erfaring og evne til at formidle for børn, fortæller Janne. Derudover er det medarbejdernes kompetencer og efteruddannelse samt fastholdelsen af det lutherske fundament, som jeg vil fokusere på i mit arbejde i LU.

Janne har kun gode minder fra barndommens søndagsskole. Som voksen har hun været børneklubleder i ca. 25 år og er nu bl.a. engageret i den lokale juniorklub.

- Det vigtigste i livet er at blive bevaret som kristen, og set i det lys har DFS en kernerolle, både med at nå længere ud og bevare børn fra kristne hjem, påpeger hun.

Stærke kræfter i landsudvalget!

Kirsten Birk Sørensen, Kirsten Braüner Bækgaard, Flemming Hebsgaard og Janne Bodilsen er nye i LU, og Inger Marie Kristensen blev valgt som suppleant til LU. Det bliver rigtig spændende at se, hvad de fire nye brænder for og hvilke nye veje, det nye LU vælger at gå!

Nyhedsarkiv

Se alle tidligere nyheder i nyhedsarkivet. 

gå til nyhedsarkivet